Zmiany w standardzie ISO 25010


ISO 25010 to standard opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), który definiuje model jakości oprogramowania. Jest to istotny dokument dla organizacji zajmujących się rozwojem oprogramowania, ponieważ pomaga określić wymagania dotyczące jakości produktów informatycznych oraz ocenić ich zgodność z tymi wymaganiami. W 2023 roku standard ten przeszedł pewne zmiany w porównaniu z poprzednią wersją, aby lepiej odzwierciedlać zmieniające się potrzeby i trendy w branży informatycznej. Zmiany w standardzie ISO 25010 w 2023 roku obejmują, ale nie są ograniczone do:
  • Rozszerzenie obszaru uwagi na bezpieczeństwo W nowej wersji standardu ISO 25010 z 2023 roku zwiększono znaczenie bezpieczeństwa oprogramowania poprzez rozszerzenie obszaru uwagi na aspekty związane z bezpieczeństwem, takie jak odporność na ataki, zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa oraz zgodność z regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

  • Zwiększona elastyczność w ocenie jakości Standard został dostosowany, aby zapewnić większą elastyczność w ocenie jakości oprogramowania, uwzględniając różnorodne metody pomiaru jakości, techniki testowania oraz praktyki zarządzania jakością, co umożliwia lepsze dopasowanie do różnych kontekstów projektowych.

  • Aktualizacja terminologii i definicji W nowej wersji standardu dokonano korekty terminologii i definicji, aby lepiej odzwierciedlały one aktualne trendy i praktyki w dziedzinie inżynierii oprogramowania, co ułatwia zrozumienie i stosowanie standardu przez praktyków.

  • Wsparcie dla technologii nowej generacji Wprowadzono nowe kategorie jakości, które uwzględniają aspekty związane z nowymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, Internet rzeczy (IoT) itp., aby lepiej odzwierciedlać współczesne środowisko informatyczne.

  • Poprawa czytelności i zrozumiałości Przeprowadzono rewizję standardu w celu poprawy czytelności i zrozumiałości dokumentu, co ułatwia jego interpretację i stosowanie przez praktyków z różnych dziedzin.

  • Uwzględnienie wymagań klientów i użytkowników W nowej wersji standardu większy nacisk położono na uwzględnienie potrzeb, wymagań oraz perspektywy klientów i użytkowników końcowych podczas definiowania, oceny i zapewniania jakości oprogramowania.

Te zmiany w standardzie ISO 25010 mają na celu dostosowanie go do współczesnych wyzwań i potrzeb branży informatycznej oraz zapewnienie bardziej kompleksowego i wszechstronnego podejścia do zarządzania jakością oprogramowania.