NASZA MISJA

Misją firmy AmberTeam jest pomaganie firmom i organizacjom w dostarczaniu oprogramowania wysokiej jakości w celu przymnażania korzyści ich klientom.
Pomoc tę realizujemy przez:
  • wykonywanie testów dla naszych klientów
  • doradzanie jak wykonywać i doskonalić testy
  • szkolenia z zakresu testowania
  • przeprowadzanie egzaminów na certyfikaty testerskie ISTQB®
W tym celu zatrudniamy i rozwijamy zespół zaangażowanych testerów, wykładowców i egzaminatorów. Bierzemy czynny udział w pracach nad standardami dotyczącymi testowania. Wspieramy polską i międzynarodową społeczność testerską przez udział w pracach Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych oraz International Software Testing Qualifications Board. Udostępniamy też część naszej wiedzy i doświadczenia na naszych stronach do wykorzystania przez innych testerów.