AUTOMATYZACJA TESTÓW

W coraz większej liczbie projektów konieczne jest wykonanie automatyzacji testów. Gdy projekt jest wykonywany według metodyk zwinnych (np. SCRUM) lub gdy przygotowywane są kolejne wersje oprogramowania istnieje potrzeba powtarzania tych samych testów w celu sprawdzenia, czy nie zostały wprowadzone nowe błędy (testy regresywne).

Powyższe sytuacje wymuszają automatyzację testów, gdyż bez automatów testy są droższe, albo wręcz nie da się ich przeprowadzić.

Co robimy da naszych Klientów:

  • wykonujemy automatyzację skryptów testowych w testach funkcjonalnych,
  • pomagamy wdrażać narzędzia do testów automatycznych,
  • pomagamy przygotować frameworki,
  • planujemy i wykonujemy testy tak, aby były skuteczne i dostarczyły informacji o wydajności lub jakości oprogramowania.

To wszystko pozwala to na minimalizację ryzyka wdrażania nowych wersji oprogramowania, czym dbamy o spokojny sen kierowników projektów.