Automatyzacja testów – Selenium, Selenium WebDriver i Java
Wykonanie testów wydajnościowych przy pomocy JMetera
Testowanie REST API Postman
Testowanie REST API – REST Assured dla średniozaawansowanych
amberteam_sample_7i2 (6)
Postman + REST Assured dla średniozaawansowanych
Automatyzacja testów – Selenium WebDriver i RobotFramework
Python dla testerów
Testowanie REST API – REST Assured dla początkujących
Postman + REST Assured dla początkujących
Automatyzacja testów – Selenium, Selenium WebDriver i Java
Wykonanie testów wydajnościowych przy pomocy JMetera
Testowanie REST API Postman
Testowanie REST API – REST Assured dla średniozaawansowanych
Postman + REST Assured dla początkujących
Postman + REST Assured dla średniozaawansowanych
Automatyzacja testów – Selenium WebDriver i RobotFramework
Testowanie REST API – REST Assured dla początkujących
Python dla testerów