Szkolenia i kursy z automatyzacji - Tester automatyzujący

Automatyzacja testów – Selenium, Selenium WebDriver i Java
Wykonanie testów wydajnościowych przy pomocy JMetera
Testowanie REST API Postman
Testowanie REST API – REST Assured dla średniozaawansowanych

Postman + REST Assured dla średniozaawansowanych
Amberteam_new
Pierwsze kroki w automatyzacji testów – Playwright i Java
Automatyzacja testów – Selenium WebDriver i RobotFramework
Python dla testerów
Testowanie REST API – REST Assured dla początkujących
Postman + REST Assured dla początkujących
Testowanie REST API - RestSharp
Pierwsze kroki w automatyzacji testów – Playwright i Java
Automatyzacja testów – Selenium, Selenium WebDriver i Java
Wykonanie testów wydajnościowych przy pomocy JMetera
Testowanie REST API Postman
Testowanie REST API – REST Assured dla średniozaawansowanych
Postman + REST Assured dla początkujących
Postman + REST Assured dla średniozaawansowanych
Automatyzacja testów – Selenium WebDriver i RobotFramework
Testowanie REST API – REST Assured dla początkujących
Python dla testerów