TESTY

Korzyści płynące z testowania oprogramowania:

 • wyłapanie i eliminacja błędów
 • dostarczenie oprogramowania wysokiej jakości, co wpływa na wzrost zaufania klientów
 • obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem oprogramowania i naprawą ewentualnych usterek
 • oszczędność czasu, który należałoby poświęcić na naprawę błędów, które nie zostałyby wyłapane bez przeprowadzenia testów

Pozornie można uważać, że testowanie oprogramowania to jedynie generator pobocznych atrakcji nie niosący za sobą wymiernej wartości biznesowej. Przecież produkt pozostaje ten sam, a sam proces testowania to dodatkowy czas i nakład finansowy, po co to komu, przecież zależy nam na szybkości i możliwie jak najniższym koszcie wdrożenia.

Oczywiście, że tak nie jest. Kontrola jakości stanowi jedną z kluczowych ról w procesie wytwarzania oprogramowania, a informacje zwrotne płynące od testerów oprócz eliminacji błędów często chronią Klientów przed dodatkowymi kosztami związanymi z wdrożeniem niedoskonałego softu.

Jak możemy Ci pomóc?

 • Wykonujemy testy
 • Audytujemy procesy testowania oprogramowania
 • Doradzamy jak je udoskonalić
 • Udostępniamy naszych specjalistów dobranych specjalnie do Twoich wymagań
 • Przeprowadzamy szkolenia, a każde z nich możemy dostosować do konkretnych potrzeb Twojego zespołu
TESTY WYDAJNOŚCIOWE
Czytaj więcej
DOSKONALENIE PROCESU TESTOWANIA
Czytaj więcej
AUTOMATYZACJA TESTÓW
Czytaj więcej
OUTSOURCING TESTÓW
Czytaj więcej

Problemy wydajności mogą pojawić się, gdy aplikacja:

 • jest odwiedzana jednorazowo przez zbyt wielu użytkowników jednocześnie,
 • użytkowana jest przez wielu użytkowników jednocześnie przez dłuższy czas,
 • nie jest dobrze przetestowana,
 • nie jest dobrze zoptymalizowana do przyjęcia wielu zapytań równolegle,
 • istnieje potrzeba zmiany lub rozszerzenia sprzętu fizycznego lub wirtualnego
 • następują wycieki pamięci lub innych zasobów

Równocześnie testy wydajnościowe wykonywane z chmury (Performance Cloud Testing) są w stanie wygenerować ponad 1 milion zapytań do systemu na jednostkę czasu w ten sposób, aby sprawdzić maksymalnie możliwą ilość zapytań.

Stąd w ramach testów wydajnościowych proponujemy również dedykowane testy DDoS na specjalne życzenie Klienta.

TESTY WYDAJNOŚCIOWE

W większości projektów istnieje potrzeba wykonania testów wydajnościowych w celu określenia, czy systemy są w stanie obsłużyć pożądaną liczbę użytkowników albo po to, żeby wykonać tuning systemu, który pozwala na efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów.

Odpowiednio wykonane testy wydajnościowe pozwalają nie tylko na identyfikację błędów projektowych, ale też na eliminację wąskich gardeł ograniczających wydajność systemu, tak aby system:

 • w możliwie najefektywniejszy sposób obsługiwał żądania użytkowników,
 • poprawnie reagował na różne poziomy obciążenia
 • stabilnie pracował z planowaną maksymalną liczbą użytkowników

DOSKONALENIE PROCESU TESTOWANIA (TEST PROCESS IMPROVEMENT)

Inżynieria oprogramowania dojrzewa z roku na rok. Powstają nowe technologie oraz metody produkcji oprogramowania. Zmienia się również otoczenie biznesowe projektów, które muszą być wykonywane w coraz krótszym czasie, coraz taniej i w coraz większym zakresie. Organizacje, które się nie zmieniają, nie uczą się, zostają w tyle i pozwalają się wyprzedzić konkurencji. Inne organizacje tak jak np. IBM zmieniają profil i rezygnują z niektórych gałęzi, a rozwijają inne.

W zmieniającym się świecie produkcji oprogramowania, testowanie zyskuje coraz większą rangę. Procesy związane z testowaniem muszą zmieniać się wraz z organizacją. Tak jak organizacja uczy się, tak samo testy powinny się doskonalić.

Żeby się doskonalić, trzeba znać miejsce w którym się stoi oraz punkt do którego chce się dojść. Oferujemy usługi oceny procesów testowania w organizacji oraz pomoc w wytyczaniu drogi do doskonałości. Ocena procesów testowania pozwala na poznanie silnych i słabych punktów testowania w organizacji. Daje to możliwość stworzenia mapy drogowej, która pokaże kierunki zmian. Lepsze testowanie oznacza szybsze tworzenie oprogramowania, mniej poprawek, mniej awarii na środowisku produkcyjnym. Jest to wymierny zysk dla organizacji. Philip Crosby napisał kiedyś „Jakość jest za darmo, ale nie jest prezentem”. Inwestycja w doskonalenie procesów zwraca się w długim okresie.

AUTOMATYZACJA TESTÓW

W coraz większej liczbie projektów konieczne jest wykonanie automatyzacji testów. Gdy projekt jest wykonywany według metodyk zwinnych (np. SCRUM) lub gdy przygotowywane są kolejne wersje oprogramowania istnieje potrzeba powtarzania tych samych testów w celu sprawdzenia, czy nie zostały wprowadzone nowe błędy (testy regresywne).

Powyższe sytuacje wymuszają automatyzację testów, gdyż bez automatów testy są droższe, albo wręcz nie da się ich przeprowadzić.

Co robimy da naszych Klientów:

 • wykonujemy automatyzację skryptów testowych w testach funkcjonalnych,
 • pomagamy wdrażać narzędzia do testów automatycznych,
 • pomagamy przygotować frameworki,
 • planujemy i wykonujemy testy tak, aby były skuteczne i dostarczyły informacji o wydajności lub jakości oprogramowania.

To wszystko pozwala to na minimalizację ryzyka wdrażania nowych wersji oprogramowania, czym dbamy o spokojny sen kierowników projektów.

OUTSOURCING TESTÓW

Czym jest Outsourcing?

Zgodnie z definicją Marka Trockiego outsourcingiem nazywamy „wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom”.

Zespół AmberTeam Testing, to doświadczeni eksperci o szerokich kompetencjach potwierdzonych licznymi certyfikatami. Nasi testerzy doskonale odnajdują się jako integralna część już istniejących zespołów, ale mogą również tworzyć odrębny team.

Korzyści płynące z outsourcingu:

 • Pozyskanie zasobów i kompetencji, którymi firma nie dysponuje, taniej i szybciej niż w przypadku klasycznej rekrutacji
 • Współdzielenie ryzyka projektowego i finansowego ze Zleceniobiorcą
 • Zapewnienie ciągłości projektu poprzez zniwelowanie ryzyka płynącego z choroby czy urlopu etatowego pracownika
 • Umożliwienie restrukturyzacji części przedsiębiorstwa poprzez zmniejszenie kosztów zarówno stałych, jak i zmiennych
 • Zwiększenie elastyczności działań oraz wydajności poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich przedsiębiorstwa
 • Umożliwienie koncentracji zasobów na strategicznych celach firmy