TMMi – Test Maturity Model integration

Terminy szkolenia:

W najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych szkoleń. Jeżeli jesteś zainteresowany którymś z kursów, skontaktuj się z nami.

Czas trwania: 2 dni

Cena szkolenia: 2400 zł netto/osoba

Cena egzaminu: 1300 zł netto/osoba (wersja stacjonarna, wersja zdalna)

Najbliższy termin:

W najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych szkoleń. Jeżeli jesteś zainteresowany którymś z kursów, skontaktuj się z nami.

Kurs prowadzony jest na materiałach Erika van Veenendaal, byłego prezesa ISTQB, TMMi CEO Management Executive i doświadczonego wykładowcę.

TMMi Professional to certyfikacja rekomendowana wszystkim osobom zainteresowanym modelem TMMi. Profesjonaliści TMMi to osoby, które w drodze oficjalnego egzaminu wykazały zrozumienie modelu TMMi i jego zastosowania zgodnie ze standardem określonym w programie nauczania TMMi Professional.

Kwalifikacja TMMi Professional jest skierowana do osób zaangażowanych w zarządzanie procesem testowym i pragnących poznać podstawy modelu TMMi. Obejmuje to osoby pełniące takie role, jak specjaliści ds. ulepszania procesów testowych, konsultanci ds. testów, asesorzy TMMi, interesariusze biznesowi, kierownicy testów oraz członkowie zespołu ds. procesów testowych.

Posiadacze certyfikatu TMMi Professional Certificate będą w stanie zademonstrować poziom wiedzy wymagany jako warunek wstępny do uzyskania statusu akredytowanego asesora TMMi (TMMi Assessor), głównego asesora (TMMi Lead Assessor) lub certyfikowanego specjalisty ds. usprawnienia procesu testowania (TMMi Test Process Improver). TMMi Professional jest kluczową częścią ścieżki kwalifikacji TMMi, od poziomu podstawowego do uzyskania tytułu Głównego Asesora.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Kontekst doskonalenia testowania
  2. Wprowadzenie do modelu TMMi
  3. Poziomy dojrzałości TMMi
  4. Struktura TMMi
  5. Model TMMi
  6. Ocena TMMi
  7. Wdrażanie TMMi
Najbliższy termin:

W najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych szkoleń. Jeżeli jesteś zainteresowany którymś z kursów, skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami w sprawie szkolenia: