Egzaminy2023-06-07T11:27:22+02:00

EGZAMINY

Egzaminy ISTQB

ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy – ISTQB® Foundation Level2022-08-17T12:10:19+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej jak również w wersji zdalnej.

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu:
850 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
ISTQB® Certyfikowany Tester – Tester Zwinny – ISTQB® Agile Tester2022-08-17T12:09:53+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej jak równie z w wersji zdalnej.

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu:
850 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
ISTQB® Advanced Level Agile Technical Tester2022-10-05T12:51:18+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu j. angielski
Cena egzaminu od: 850 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • czas trwania egzaminu, wynosi 90 minut
 • aby zaliczyć, trzeba uzyskać min. 65% punktów
ISTQB® Poziom Zaawansowany Kierownik Testów – ISTQB® Advanced Level Test Manager2022-08-17T12:09:03+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 1150 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • w egzaminie znajdują się pytania zarówno jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru
 • egzamin składa się z 65 pytań
 • odpowiedzi są punktowane od 1 pkt do 3 pkt, w zależności od stopnia trudności
 • czas trwania egzaminu – 180 min.
 •  Aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min 65% punktów
ISTQB® Poziom Zaawansowany Analityk Testów – ISTQB® Advanced Level Test Analyst2022-08-17T12:08:36+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 1150 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • w egzaminie znajdują się pytania zarówno jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru
 • egzamin składa się z  40 pytań
 • odpowiedzi są punktowane od 1 pkt do 3 pkt, w zależności od stopnia trudności
 • czas trwania egzaminu – 120 min
 •  Aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min 65% punktów
ISTQB® Poziom Zaawansowany Techniczny Analityk Testów – ISTQB® Advanced Level Technical Test Analyst2022-10-05T13:06:29+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 1150 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • w egzaminie znajdują się pytania zarówno jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru
 • egzamin składa się z 45 pytań
 • odpowiedzi są punktowane od 1 pkt do 3 pkt, w zależności od stopnia trudności
 • czas trwania egzaminu – 120 min.
 • Aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min 65% punktów

Egzamin w jęz. angielskim jest dostępny tylko na nowej wersji syllabusa v 4.0. Egzamin w jęz. polskim oparty na starym syllabusie 2019 v 3.0, jest dostępny tylko do końca 2022 roku. Po tym czasie, egzaminy będą dostępne wyłącznie w oparciu o nową wersję syllabusa – v.4.0.

ISTQB Foundation Level Mobile Application Testing2022-08-17T12:03:35+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej.

Język egzaminu: jęz. angielski
Cena egzaminu: 950 zł netto*

*do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • egzamin trwa 60 minut
ISTQB® Poziom Zaawansowany Inżynier Automatyzacji Testów – Advanced Level Test Automation Engineer2022-08-17T12:07:36+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 1150 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • w egzaminie znajdują się pytania zarówno jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru
 • egzamin składa się z 40 pytań
 • odpowiedzi są punktowane od 1 pkt do 3 pkt, w zależności od stopnia trudności
 • czas trwania egzaminu – 90 min.
 • Aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min 65% punktów
ISTQB® Foundation Level Performance Testing2022-08-17T12:05:57+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. angielski
Cena egzaminu: 950 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 90 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
ISTQB® Poziom Podstawowy Tester Akceptacyjny – ISTQB® Foundation Level Acceptance Testing2022-08-17T12:05:23+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu:  j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 950 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
ISTQB Foundation Level Automotive Software Testing2022-08-17T12:04:00+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej.

Język egzaminu: jęz. angielski
Cena egzaminu: 950 zł netto*

*do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • egzamin trwa 60 minut
ISTQB® Foundation Level Model Based Tester2022-08-17T12:09:22+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. angielski
Cena egzaminu: 850 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
ISTQB® Advanced Level Security Tester2022-09-06T11:47:13+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. angielski
Cena egzaminu:
1150 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 45 pytań
 • czas egzaminu wynosi 120 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
ISTQB® – Certified Tester AI Testing (CT-AI)2023-05-06T07:12:14+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. angielski
Cena egzaminu:
1050 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • maksymalnie można uzyskać 47 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów (31 punktów)
Certified Tester Game Testing (CT-GaMe)2023-04-05T19:24:02+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej jak również w wersji zdalnej.

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu:
1050 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów

Egzaminy pozostałe

A4Q Certified Selenium Tester Foundation Level2022-08-17T12:10:52+02:00

Język egzaminu: j. angielski
Cena egzaminu:
1000 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
IBITGQ Foundation Level2020-05-28T10:49:56+02:00

Język egzaminu:  j. angielski
Cena egzaminu: 1400 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 •  egzamin składa się z pytań wielokrotnego wyboru ( zazwyczaj 40)
 • czas egzaminu wynosi 60-90 minut
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
IBUQ Certified Professional for Usability Engineering, Foundation Level2022-08-17T12:06:39+02:00

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 850 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin jest testem wyboru, w którym tylko jedna odpowiedź jest poprawna
 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
IQBBA Business Analyst, Foundation Level2022-08-17T12:07:01+02:00

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu:
850 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
IREB Poziom Podstawowy – IREB Foundation Level2022-08-17T12:11:17+02:00

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu:
1000 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • czas egzaminu wynosi 75 minut
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 70% punktów
ITCQF Certified Technical Communication Professional – Foundation Level2020-06-02T10:04:33+02:00

Język egzaminu: j. angielski
Cena egzaminu: 750 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin jest testem wyboru, w którym tylko jedna odpowiedź jest poprawna
 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 75% punktów
TickITplus Foundation Level2020-05-28T10:47:21+02:00

Język egzaminu: j. angielski
Cena egzaminu: 1500 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 90 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
TMMI Professional (Test Maturity Model integration)2020-05-28T10:48:25+02:00

Język egzaminu:  j. angielski
Cena egzaminu: 1300 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin jest testem wyboru, w którym tylko jedna odpowiedź jest poprawna
 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów

Terminy egzaminów ustalamy indywidualnie. Prosimy o informację z proponowanym terminem z ok. tygodniowym wyprzedzeniem.

Warszawa:  Biuro AmberTeam Testing, ul. Puławska 176/178

Wrocław – Biuro Hello, ul. Leszczyńskiego 4 lok. 25

Kraków – Studio Kreatywnej Współpracy, ul. Królewska 2/2

Gdańsk – Biuro Hello, ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508.

Regulamin zapisu na egzaminy stacjonarne w AmberTeam Testing sp.z o.o.

Egzaminy stacjonarne indywidulane organizowane są w Warszawie, Gdańsku, Krakowie oraz Wrocławiu. Egzaminy przeprowadzane są w formule 1:1 (uczestnik egzaminu-egzaminator).

 1. Zapisu na egzamin można dokonać poprzez:
 • formularz rejestracyjny na stronie amberteam.pl,*
 • kontakt mailowy przez akademia@amberteam.pl
 • kontakt telefoniczny (tel. +48 798 017 012)

*dokonanie rejestracji przez formularz na stronie amberteam.pl nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem terminu egzaminu.

 1. Termin egzaminu uznaje się za ustalony, po mailowym potwierdzeniu rezerwacji terminu ze strony AmberTeam Testing.
 1. Osoba zgłaszająca się na egzamin jest zobowiązana dostarczyć dokumenty niezbędne do zgłoszenia egzaminu oraz dane do wystawienia faktury za egzamin w terminie do 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem egzaminu.
 1. Ewentualne zmiany terminu egzaminu, należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed egzaminem.
 1. Za każdą zmianę terminu egzaminu stacjonarnego w okresie krótszym niż 3 dni robocze naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości wynajmu sali oraz kosztów egzaminatora (120 zł netto).
 1. Osoby, które nie podeszły do egzaminu w umówionym terminie zostaną obciążone całkowitym kosztem organizacji egzaminu – 100 % ceny egzaminu.

Regulamin egzaminów zdalnych (online) w AmberTeam Testing sp.z o.o.

 1. Uczestnik egzaminu zgłasza chęć przystąpienia do egzaminu z 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez:
 • formularz rejestracyjny na stronie amberteam.pl*,
 • kontakt mailowy przez akademia@amberteam.pl
 • kontakt telefoniczny (tel. +48 798 017 012)

*dokonanie rejestracji przez formularz na stronie amberteam.pl nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem terminu egzaminu

 1. Dokonanie zapisu na egzamin zdalny jest jednoznaczne z potwierdzeniem spełnienia niżej wymienionych wymagań technicznych:
 • komputer z przeglądarką Chrome, działającymi głośnikami, mikrofonem i kamerą oraz uprawnienia administratora
 • transfer danych min. 1Mb/s
 • telefon komórkowy z kamerą (iOS lub Android) z możliwością zainstalowania na telefonie aplikacji Proctor Exam Remote Exams (aplikacja będzie korzystała z kamery w telefonie w celu przeskanowania obszaru przy uczestniku)
 • dobrze oświetlony i uporządkowany pokój, biurko tylko z komputerem
 1. Uczestnik egzaminu samodzielnie wybiera termin oraz godzinę egzaminu. Termin egzaminu uznaje się za ustalony, po mailowym potwierdzeniu rezerwacji ze strony AmberTeam Testing.
 1. Osoba zgłaszająca się na egzamin jest zobowiązana dostarczyć dokumenty niezbędne do zgłoszenia egzaminu oraz dane do wystawienia faktury za egzamin w terminie do 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem egzaminu
 1. Przełożenie terminu egzaminu zdalnego w terminie krótszym niż 5 dni roboczych wiążę się z naliczeniem opłaty serwisowej w wysokości 300 zł netto.
 1. Odwołanie egzaminu zdalnego w terminie od miesiąca do 7 dni roboczych przed egzaminem, wiążę się z opłatą w wysokości 50% ceny.  Odwołanie egzaminu w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych przed egzaminem, wiąże się z opłatą w wysokości 100% ceny egzaminu.
Jak mogę zapisać się na szkolenie?2020-06-02T10:14:23+02:00

Telefonicznie: 798 017 012, mailowo – na akademia@amberteam.pl lub przez formularz rejestracyjny na naszej stronie. W wiadomości zwrotnej, uczestnik otrzymuje potwierdzenie rejestracji na szkolenie, a na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia – informacje organizacyjne.

Do kiedy mogę się zapisywać na szkolenie?2020-06-02T17:34:34+02:00

Gdy nie mamy grupy, zapisy zamykamy najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia.

W przypadku, gdy szkolenie rusza – można zapisywać się do 3 dni roboczych przed szkoleniem.

W jaki sposób mogę zapłacić za szkolenie i egzamin ISTQB®?2020-09-10T18:18:14+02:00

Po szkoleniu/egzaminie wystawiamy i przesyłamy mailowo fakturę z terminem płatności 14 dni. Istnieje możliwość zakupu vouchera na egzamin/szkolenie – voucher ważny jest rok czasu od daty wystawienia faktury.

Kiedy otrzymam informacje organizacyjne dotyczącymi szkolenia, na które się zapisałem?2020-06-02T17:33:31+02:00

Decyzję o tym, czy szkolenie ruszy, podejmujemy na 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wtedy przesyłamy mailowo taką informację do uczestników. W przypadku zebrania grupy, w mailu zawarte są również wszystkie informacje organizacyjne (miejsce szkolenia, godziny itp.).

Czy mogę zamówić szkolenie zamknięte dla większej grupy uczestników?2020-06-02T17:05:37+02:00

Tak, zazwyczaj szkolenia zamknięte przeprowadzamy w sali zapewnionej przez Klienta. Możemy również sami zorganizować salę.

Każde szkolenie zamknięte, wyceniamy indywidualnie.

Jak mogę zapisać się na egzamin ISTQB®?2020-09-10T18:18:17+02:00

Telefonicznie: 798 017 012 lub mailowo, na akademia@amberteam.pl. W wiadomości proszę uwzględnić rodzaj egzaminu, miasto w jakim ma być egzamin oraz propozycję terminu.

Do kiedy można bezkosztowo przełożyć/odwołać egzamin ISTQB®?2021-04-06T14:23:17+02:00

Jeśli uczestnik chce przełożyć/odwołać egzamin stacjonarny bez dodatkowych kosztów, powinien przesłać taką informację najpóźniej na 2 dni robocze przed egzaminem.  Odwołanie w terminie późniejszym, wiąże się z obciążeniem kosztami odwołania sali oraz egzaminatora w wysokości 50 zł netto w przypadku poziomu podstawowego oraz 100 zł netto, w przypadku egzaminu zaawansowanego.

W przypadku egzaminu zdalnego, odwołanie egzaminu w terminie od miesiąca do 7 dni roboczych przed terminem testu, wiążę się z opłatą w wysokości 50% ceny.  Odwołanie egzaminu zdalnego w terminie późniejszym, wiąże się z  opłatą w wysokości 100% ceny egzaminu.

W jakiej formie dostępne są egzaminy ISTQB®, IREB?2020-10-12T14:17:42+02:00

Egzaminy są dostępne w wersji stacjonarnej (w naszych centrach egzaminacyjnych), jak również zdalnie. Cena egzaminu jest taka sama, niezależnie od wersji.

Co powinienem zabrać ze sobą na egzamin ISTQB®?2020-09-10T18:18:28+02:00

Uczestnik powinien mieć przy sobie dokument tożsamości.

Kiedy będzie znany wynik egzaminu ISTQB®?2020-09-10T18:18:31+02:00

Wynik egzaminu przeprowadzonego elektronicznie jest znany zaraz po jego zakończeniu.

Ile się czeka na potwierdzenie wyniku egzaminu ISTQB®/certyfikat?2020-09-10T18:18:24+02:00

Po egzaminie uczestnik otrzymuje potwierdzenie mailowe z wynikiem egzaminu. W ciągu 2 miesięcy certyfikat jest wysyłany pocztą na wskazany przez uczestnika adres.

W jakim języku wydawany jest certyfikat ISTQB®?2020-09-10T18:17:45+02:00

Certyfikat po egzaminach elektronicznych, wydawany jest tylko w jęz. angielskim.

Kiedy mogę podejść do bezpłatnego egzaminu ISTQB®?2020-09-10T18:20:17+02:00

Osobom, które brały udział w naszych otwartych szkoleniach ISTQB® – w przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, przysługuje drugie, gratisowe podejście do egzaminu w ciągu 3 miesięcy od kursu.

Opcja ta, nie dotyczy osób po szkoleniach zamkniętych, dedykowanych dla firm oraz osób po szkoleniach e-learning.

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu ISTQB® dla całej grupy?2020-09-10T18:19:11+02:00

Przeprowadzamy również egzaminy grupowe. Tak forma egzaminu, jest możliwa dla minimum 5 uczestników.

Możemy przeprowadzić egzamin grupowy zarówno w siedzibie Klienta, jak i w sali zapewnionej przez nas.

EGZAMIN

 • Zapisz się już dziś!
 • akademia@amberteam.pl
 • 798 017 012
Przejdź do góry