Egzaminy2024-02-21T10:46:19+01:00

EGZAMINY

Egzaminy ISTQB

ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy – ISTQB® Foundation Level2023-08-25T15:06:37+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej, jak również w wersji zdalnej.

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu:
850 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów

Egzaminy oparte na dotychczasowej wersji syllabusa (3.1), dostępne są:
-w języku angielskim – do 9 maja 2024,
-w języku polskim – do 9 listopada 2024

Możliwe jest już zdawanie egzaminu w jęz. polskim oraz w jęz. angielskim opartego na nowym syllabusie w wersji 4.0. W przypadku chęci podejścia do egzaminu opartego na nowym syllabusie, zaznacz taką informację przy zapisie na egzamin.

ISTQB® Certyfikowany Tester – Tester Zwinny – ISTQB® Agile Tester2022-08-17T12:09:53+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej jak równie z w wersji zdalnej.

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu:
850 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
ISTQB® Advanced Level Agile Technical Tester2023-09-07T10:46:50+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu j. angielski
Cena egzaminu od: 1050 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • czas trwania egzaminu, wynosi 90 minut
 • aby zaliczyć, trzeba uzyskać min. 65% punktów
ISTQB® Poziom Zaawansowany Kierownik Testów – ISTQB® Advanced Level Test Manager2022-08-17T12:09:03+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 1150 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • w egzaminie znajdują się pytania zarówno jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru
 • egzamin składa się z 65 pytań
 • odpowiedzi są punktowane od 1 pkt do 3 pkt, w zależności od stopnia trudności
 • czas trwania egzaminu – 180 min.
 •  Aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min 65% punktów
ISTQB® Poziom Zaawansowany Analityk Testów – ISTQB® Advanced Level Test Analyst2022-08-17T12:08:36+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 1150 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • w egzaminie znajdują się pytania zarówno jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru
 • egzamin składa się z  40 pytań
 • odpowiedzi są punktowane od 1 pkt do 3 pkt, w zależności od stopnia trudności
 • czas trwania egzaminu – 120 min
 •  Aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min 65% punktów
ISTQB® Poziom Zaawansowany Techniczny Analityk Testów – ISTQB® Advanced Level Technical Test Analyst2023-06-09T12:34:12+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 1150 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • w egzaminie znajdują się pytania zarówno jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru
 • egzamin składa się z 45 pytań
 • odpowiedzi są punktowane od 1 pkt do 3 pkt, w zależności od stopnia trudności
 • czas trwania egzaminu – 120 min.
 • Aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min 65% punktów

Egzamin na nowej wersji syllabusa v 4.0, jest dostępny w jęz. polskim oraz w jęz. angielskim.

ISTQB Foundation Level Mobile Application Testing2022-08-17T12:03:35+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej.

Język egzaminu: jęz. angielski
Cena egzaminu: 950 zł netto*

*do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • egzamin trwa 60 minut
ISTQB®Test Automation Engineer2024-01-09T15:29:21+01:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 1150 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • w egzaminie znajdują się pytania zarówno jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru
 • egzamin składa się z 40 pytań
 • odpowiedzi są punktowane od 1 pkt do 3 pkt, w zależności od stopnia trudności
 • czas trwania egzaminu – 90 min.
 • Aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min 65% punktów
ISTQB® Foundation Level Performance Testing2022-08-17T12:05:57+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. angielski
Cena egzaminu: 950 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 90 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
ISTQB® Poziom Podstawowy Tester Akceptacyjny – ISTQB® Foundation Level Acceptance Testing2022-08-17T12:05:23+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu:  j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 950 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
ISTQB Foundation Level Automotive Software Testing2022-08-17T12:04:00+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej.

Język egzaminu: jęz. angielski
Cena egzaminu: 950 zł netto*

*do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • egzamin trwa 60 minut
ISTQB® Foundation Level Model Based Tester2022-08-17T12:09:22+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. angielski
Cena egzaminu: 850 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
ISTQB® Advanced Level Security Tester2022-09-06T11:47:13+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. angielski
Cena egzaminu:
1150 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 45 pytań
 • czas egzaminu wynosi 120 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
ISTQB® – Certified Tester AI Testing (CT-AI)2024-05-20T11:52:01+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. angielski
Cena egzaminu:
1000 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • maksymalnie można uzyskać 47 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów (31 punktów)
Certified Tester Game Testing (CT-GaMe)2023-07-11T14:15:54+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej jak również w wersji zdalnej.

Język egzaminu: j.angielski
Cena egzaminu:
1050 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów

Egzaminy pozostałe

A4Q Certified Selenium Tester Foundation Level2022-08-17T12:10:52+02:00

Język egzaminu: j. angielski
Cena egzaminu:
1000 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
IBITGQ Foundation Level2023-09-07T11:19:39+02:00

Język egzaminu:  j. angielski
Cena egzaminu: 920 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 •  egzamin składa się z pytań wielokrotnego wyboru ( zazwyczaj 40)
 • czas egzaminu wynosi 60-90 minut
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
IBUQ Certified Professional for Usability Engineering, Foundation Level2022-08-17T12:06:39+02:00

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 850 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin jest testem wyboru, w którym tylko jedna odpowiedź jest poprawna
 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
IQBBA Business Analyst, Foundation Level2022-08-17T12:07:01+02:00

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu:
850 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
IREB Poziom Podstawowy – IREB Foundation Level2022-08-17T12:11:17+02:00

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu:
1000 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • czas egzaminu wynosi 75 minut
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 70% punktów
IREB RE@Agile Primer2024-01-10T11:40:16+01:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j.angielski

Cena egzaminu: 920 zł netto*

*do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 22 pytań
 • czas egzaminu wynosi 40 minut
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 70% punktów

 

ITCQF Certified Technical Communication Professional – Foundation Level2023-09-07T11:28:10+02:00

Język egzaminu: j. angielski
Cena egzaminu: 850 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin jest testem wyboru, w którym tylko jedna odpowiedź jest poprawna
 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 75% punktów
TickITplus Foundation Level2020-05-28T10:47:21+02:00

Język egzaminu: j. angielski
Cena egzaminu: 1500 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 90 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
TMMI Professional (Test Maturity Model integration)2020-05-28T10:48:25+02:00

Język egzaminu:  j. angielski
Cena egzaminu: 1300 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin jest testem wyboru, w którym tylko jedna odpowiedź jest poprawna
 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów

Terminy egzaminów ustalamy indywidualnie. Prosimy o informację z proponowanym terminem z ok. tygodniowym wyprzedzeniem.

Warszawa:  Biuro AmberTeam Testing, ul. Puławska 176/178

Wrocław – Biuro Hello, ul. Leszczyńskiego 4 lok. 25

Kraków – Studio Kreatywnej Współpracy, ul. Królewska 2/2

Gdańsk – Biuro Hello, ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508.

Regulamin zapisu na egzaminy stacjonarne w AmberTeam Testing sp.z o.o.

Egzaminy stacjonarne indywidulane organizowane są w Warszawie, Gdańsku, Krakowie oraz Wrocławiu. Egzaminy przeprowadzane są w formule 1:1 (uczestnik egzaminu-egzaminator).

Zapisu na egzamin można dokonać poprzez:

 • formularz rejestracyjny na stronie amberteam.pl,*
 • kontakt mailowy przez akademia@amberteam.pl
 • kontakt telefoniczny (tel. +48 798 017 012)

1.  Dokonanie rejestracji przez formularz na stronie amberteam.pl nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem terminu egzaminu.

2. Termin egzaminu uznaje się za ustalony, po mailowym potwierdzeniu rezerwacji terminu ze strony AmberTeam Testing

3. Osoba zgłaszająca się na egzamin zobowiązana jest dostarczyć dokumenty niezbędne do zgłoszenia egzaminu oraz dane do wystawienia faktury proforma.

4. Egzamin uznaje się za potwierdzony, po opłaceniu przesłanej faktury proforma. Opłata powinna wpłynąć na konto AmberTeam Testing najpóźniej na 7 dni przed egzaminem. Brak opłaty w wyznaczonym terminie, skutkuje anulowaniem egzaminu.

5. Ewentualne zmiany terminu egzaminu, należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed egzaminem.

6. Za każdą zmianę terminu egzaminu stacjonarnego w okresie krótszym niż 3 dni robocze naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości wynajmu sali oraz kosztów egzaminatora (120 zł netto).

7. Osoby, które nie podeszły do egzaminu w umówionym terminie zostaną obciążone całkowitym kosztem organizacji egzaminu – 100 % ceny egzaminu.

Regulamin egzaminów zdalnych (online) w AmberTeam Testing sp.z o.o.

 1. Uczestnik egzaminu zgłasza chęć przystąpienia do egzaminu poprzez:
 • formularz rejestracyjny na stronie amberteam.pl*,
 • kontakt mailowy przez akademia@amberteam.pl
 • kontakt telefoniczny (tel. +48 798 017 012)

*dokonanie rejestracji przez formularz na stronie amberteam.pl nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem terminu egzaminu

 1. Dokonanie zapisu na egzamin zdalny jest jednoznaczne z potwierdzeniem spełnienia niżej wymienionych wymagań technicznych:
 • laptop lub komputer z przeglądarką Google Chrome(72.x lub nowszą, Microsoft Edge (79.x lub nowszą), Safari (16.4.x lub nowszą) or Opera (60.x lub nowszą), działającymi głośnikami, mikrofonem i kamerą oraz uprawnienia administratora
 • transfer danych min. 1,5 Mb/s
 • telefon komórkowy lub tablet(iOS lub Android) z kamerą, która umożliwi pokazanie pomieszczenia przed rozpoczęciem egzaminu oraz skanowanie kodów QR
 • dobrze oświetlony i uporządkowany pokój, biurko tylko z komputerem. Nie wolno korzystać z dodatkowych monitorów!
 • przed rozpoczęciem egzaminu należy potwierdzić tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości ze zdjęciem
 • dobrze oświetlony i uporządkowany pokój
 1. Uczestnik egzaminu samodzielnie wybiera termin oraz godzinę egzaminu. Termin egzaminu uznaje się za ustalony, po mailowym potwierdzeniu rezerwacji ze strony AmberTeam Testing.
 1. Osoba zgłaszająca się na egzamin jest zobowiązana dostarczyć dokumenty niezbędne do zgłoszenia egzaminu oraz dane do wystawienia faktury proforma. Egzamin uznaje się za potwierdzony, po opłaceniu przesłanej faktury proforma. Opłata powinna wpłynąć na konto AmberTeam Testing najpóźniej na 7 dni przed egzaminem. Brak opłaty w wyznaczonym terminie, skutkuje anulowaniem egzaminu.
 1. Przełożenie terminu egzaminu zdalnego w terminie krótszym niż 5 dni roboczych wiążę się z naliczeniem opłaty serwisowej w wysokości 300 zł netto.
 1. Odwołanie egzaminu zdalnego w terminie od miesiąca do 7 dni roboczych przed egzaminem, wiążę się z opłatą w wysokości 50% ceny.  Odwołanie egzaminu w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych przed egzaminem, wiąże się z opłatą w wysokości 100% ceny egzaminu.
W jaki sposób mogę zapłacić za szkolenie i egzamin ISTQB®?2024-03-05T10:25:41+01:00

Płatność za szkolenie jest na podstawie faktury, którą wystawiamy i przesyłamy mailowo po szkoleniu. Termin płatności przelewem wynosi 14 dni.

Płatność za egzamin, jest na podstawie faktury proforma, którą przesyłamy mailowo. Płatność należy uregulować najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Brak opłaty w terminie, skutkuje anulowaniem rezerwacji egzaminu.

Aby egzamin mógł być zrealizowany, należy uregulować zaległe płatności dotyczące szkoleń.

Istnieje możliwość zakupu vouchera na egzamin/szkolenie – voucher ważny jest 6 miesięcy od daty wystawienia faktury.

Jak mogę zapisać się na egzamin ISTQB®?2020-09-10T18:18:17+02:00

Telefonicznie: 798 017 012 lub mailowo, na akademia@amberteam.pl. W wiadomości proszę uwzględnić rodzaj egzaminu, miasto w jakim ma być egzamin oraz propozycję terminu.

Do kiedy można bezkosztowo przełożyć/odwołać egzamin ISTQB®?2024-05-13T10:53:31+02:00

Jeśli uczestnik chce przełożyć/odwołać egzamin stacjonarny bez dodatkowych kosztów, powinien przesłać taką informację najpóźniej na 2 dni robocze przed egzaminem.  Odwołanie w terminie późniejszym, wiąże się z obciążeniem kosztami odwołania sali oraz egzaminatora w wysokości 100 zł netto w przypadku poziomu podstawowego oraz 200 zł netto, w przypadku egzaminu zaawansowanego.

W przypadku egzaminu zdalnego, odwołanie egzaminu w terminie od miesiąca do 7 dni roboczych przed terminem testu, wiążę się z opłatą w wysokości 50% ceny.  Odwołanie egzaminu zdalnego w terminie późniejszym, wiąże się z  opłatą w wysokości 100% ceny egzaminu.

Dwie pierwsze zmiany terminu egzaminu są bezpłatne, każde kolejne przełożenie wiąże się z opłatą 100 zł netto.

W jakiej formie dostępne są egzaminy ISTQB®, IREB?2020-10-12T14:17:42+02:00

Egzaminy są dostępne w wersji stacjonarnej (w naszych centrach egzaminacyjnych), jak również zdalnie. Cena egzaminu jest taka sama, niezależnie od wersji.

Co powinienem zabrać ze sobą na egzamin ISTQB®?2020-09-10T18:18:28+02:00

Uczestnik powinien mieć przy sobie dokument tożsamości.

Kiedy będzie znany wynik egzaminu ISTQB®?2020-09-10T18:18:31+02:00

Wynik egzaminu przeprowadzonego elektronicznie jest znany zaraz po jego zakończeniu.

Ile się czeka na potwierdzenie wyniku egzaminu ISTQB®/certyfikat?2023-08-24T09:57:55+02:00

Po egzaminie uczestnik otrzymuje potwierdzenie mailowe z wynikiem egzaminu. Od 1.09 po zdanym egzaminie, uczestnik otrzymuje dostęp do platformy SkillsClub, skąd może pobrać swój certyfikat.

W jakim języku wydawany jest certyfikat ISTQB®?2020-09-10T18:17:45+02:00

Certyfikat po egzaminach elektronicznych, wydawany jest tylko w jęz. angielskim.

Kiedy mogę podejść do bezpłatnego egzaminu ISTQB®?2020-09-10T18:20:17+02:00

Osobom, które brały udział w naszych otwartych szkoleniach ISTQB® – w przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, przysługuje drugie, gratisowe podejście do egzaminu w ciągu 3 miesięcy od kursu.

Opcja ta, nie dotyczy osób po szkoleniach zamkniętych, dedykowanych dla firm oraz osób po szkoleniach e-learning.

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu ISTQB® dla całej grupy?2023-09-20T11:19:50+02:00

Przeprowadzamy również egzaminy grupowe. Taka forma egzaminu, jest możliwa dla minimum 5 uczestników.

Możemy przeprowadzić egzamin grupowy zarówno w siedzibie Klienta, jak i w sali zapewnionej przez nas.

EGZAMIN

 • Zapisz się już dziś!
 • akademia@amberteam.pl
 • 798 017 012
Przejdź do góry