Egzaminy2021-11-04T09:40:13+01:00

EGZAMINY

Egzaminy ISTQB

ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy – ISTQB® Foundation Level2020-10-12T13:47:17+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej jak również w wersji zdalnej.

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 750 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
ISTQB® Certyfikowany Tester – Tester Zwinny – ISTQB® Agile Tester2020-10-14T12:21:44+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej jak równie z w wersji zdalnej.

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 750 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
ISTQB® Advanced Level Agile Technical Tester2021-07-19T11:25:01+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu j. angielski
Cena egzaminu: 1050 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • czas trwania egzaminu, wynosi 90 minut
 • aby zaliczyć, trzeba uzyskać min. 65% punktów
ISTQB® Poziom Zaawansowany Kierownik Testów – ISTQB® Advanced Level Test Manager2021-07-19T11:26:20+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 1050 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • w egzaminie znajdują się pytania zarówno jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru
 • egzamin składa się z 60 pytań
 • odpowiedzi są punktowane od 1 pkt do 3 pkt, w zależności od stopnia trudności
 • czas trwania egzaminu – 180 min.
 •  Aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min 65% punktów
ISTQB® Poziom Zaawansowany Analityk Testów – ISTQB® Advanced Level Test Analyst2021-07-19T11:25:44+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 1050 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • w egzaminie znajdują się pytania zarówno jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru
 • egzamin składa się z 60 pytań w przypadku syllabusa 2012 oraz 40 pytań, w przypadku syllabusa 2019
 • odpowiedzi są punktowane od 1 pkt do 3 pkt, w zależności od stopnia trudności
 • czas trwania egzaminu – egzamin oparty na syllabusie 2012 –  180 min, egzamin oparty na syllabusie 2019 – 120 min
 •  Aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min 65% punktów

Egzamin oparty na syllabusie 2019, jest dostępny w jęz. polskim oraz angielskim. Egzamin na syllabusie 2012, jest dostępny tylko w jęz. polskim – do 4.08.2021.

Do tego czasu obowiązuje okres przejściowy, gdzie uczestnik ma możliwość wyboru wersji syllabusa. Prosimy o informację o wybranej wersji syllabusa, przy zapisie na egzamin.

ISTQB® Poziom Zaawansowany Techniczny Analityk Testów – ISTQB® Advanced Level Technical Test Analyst2021-07-19T11:13:11+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 1050 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • w egzaminie znajdują się pytania zarówno jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru
 • egzamin składa się z 45 pytań
 • odpowiedzi są punktowane od 1 pkt do 3 pkt, w zależności od stopnia trudności
 • czas trwania egzaminu – 120 min.
 • Aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min 65% punktów

Egzaminy oparte na syllabusie 2012, można zdawać do lutego 2021 roku, w przypadku języka angielskiego oraz do sierpnia 2021 w przypadku egzaminów w innych językach. 

Do tego czasu obowiązuje okres przejściowy, gdzie uczestnik ma możliwość wyboru wersji syllabusa. Prosimy o informację o wybranej wersji syllabusa, przy zapisie na egzamin.

ISTQB® Poziom Zaawansowany Inżynier Automatyzacji Testów – Advanced Level Test Automation Engineer2021-07-19T11:27:03+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 1050 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • w egzaminie znajdują się pytania zarówno jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru
 • egzamin składa się z 40 pytań
 • odpowiedzi są punktowane od 1 pkt do 3 pkt, w zależności od stopnia trudności
 • czas trwania egzaminu – 90 min.
 • Aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min 65% punktów
ISTQB Foundation Level Mobile Application Testing2021-07-13T13:36:16+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej.

Język egzaminu: jęz. angielski

Cena egzaminu: 800 zł netto*

*do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • egzamin trwa 60 minut
ISTQB® Foundation Level Performance Testing2021-07-19T11:27:47+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. angielski
Cena egzaminu: 1000 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 90 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
ISTQB® Poziom Podstawowy Tester Akceptacyjny – ISTQB® Foundation Level Acceptance Testing2021-07-19T11:18:38+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu:  j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 800 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
ISTQB® Foundation Level Model Based Tester2021-07-19T11:28:32+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. angielski
Cena egzaminu: 750 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
ISTQB® Advanced Level Security Tester2020-10-12T14:19:03+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej oraz zdalnej.

Język egzaminu: j. angielski
Cena egzaminu: 1050 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 45 pytań
 • czas egzaminu wynosi 120 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
ISTQB Foundation Level Automotive Software Testing2021-07-19T11:29:14+02:00

Egzamin dostępny w wersji stacjonarnej.

Język egzaminu: jęz. angielski

Cena egzaminu: 800 zł netto*

*do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • egzamin trwa 60 minut

Egzaminy pozostałe

A4Q Certified Selenium Tester Foundation Level2020-05-28T14:18:47+02:00

Język egzaminu: j. angielski
Cena egzaminu: 900 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
IBITGQ Foundation Level2020-05-28T10:49:56+02:00

Język egzaminu:  j. angielski
Cena egzaminu: 1400 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 •  egzamin składa się z pytań wielokrotnego wyboru ( zazwyczaj 40)
 • czas egzaminu wynosi 60-90 minut
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
IBUQ Certified Professional for Usability Engineering, Foundation Level2020-05-28T10:49:02+02:00

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 750 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin jest testem wyboru, w którym tylko jedna odpowiedź jest poprawna
 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
IQBBA Business Analyst, Foundation Level2020-05-28T10:45:10+02:00

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 750 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
IREB Poziom Podstawowy – IREB Foundation Level2020-05-28T10:49:28+02:00

Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 850 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • czas egzaminu wynosi 75 minut
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 70% punktów
ITCQF Certified Technical Communication Professional – Foundation Level2020-06-02T10:04:33+02:00

Język egzaminu: j. angielski
Cena egzaminu: 750 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin jest testem wyboru, w którym tylko jedna odpowiedź jest poprawna
 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 75% punktów
TickITplus Foundation Level2020-05-28T10:47:21+02:00

Język egzaminu: j. angielski
Cena egzaminu: 1500 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 90 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów
TMMI Professional (Test Maturity Model integration)2020-05-28T10:48:25+02:00

Język egzaminu:  j. angielski
Cena egzaminu: 1300 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

 • egzamin jest testem wyboru, w którym tylko jedna odpowiedź jest poprawna
 • egzamin składa się z 40 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
 • czas egzaminu wynosi 60 minut
 • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
 • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów

Terminy egzaminów ustalamy indywidualnie. Prosimy o informację z proponowanym terminem z ok. tygodniowym wyprzedzeniem.

Warszawa:  Biuro AmberTeam Testing, ul. Bellottiego 5/48

Wrocław – Biuro Hello, ul. Leszczyńskiego 4 lok. 25

Kraków – Studio Kreatywnej Współpracy, ul. Królewska 2/2

Gdańsk – Biuro Hello, ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508.

Regulamin egzaminów stacjonarnych:

Termin egzaminu uznaje się za ustalony, po mailowym potwierdzeniu rezerwacji terminu ze strony AmberTeam Testing. 

 • podczas egzaminu nie można rozmawiać, ani zadawać pytań
 • uczestnik egzaminu musi pokazać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)
 • wykonywanie zrzutów ekranu jest zabronione
 • zabronione jest kopiowanie oraz rozpowszechnianie pytań egzaminacyjnych
 • podczas egzaminu nie można opuszczać sali egzaminacyjnej
 • notatki można wykonywać jedynie na papierze dostarczonym przez egzaminatora
 • wszelkie notatki zrobione podczas egzaminu muszą być zdane egzaminatorowi
 • podczas egzaminu telefony komórkowe muszą być wyłączone
 • podczas zdawania egzaminu w jęz. angielskim dopuszczone jest korzystanie ze słownika
 • pierwsza zmiana terminu egzaminu jest bezpłatna. Za drugą oraz kolejne zmiany pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości wynajmu sali oraz kosztów egzaminatora.
 • ewentualne zmiany terminu egzaminu, należy zgłaszać najpóźniej na 2 dni przed egzaminem.
 • osobom dla których język egzaminu, nie jest językiem ojczystym, przysługuje +25% czasu

Jeśli uczestnik chce przełożyć/odwołać egzamin stacjonarny bez dodatkowych kosztów, powinien przesłać taką informację najpóźniej na 2 dni robocze przed egzaminem.  Odwołanie w terminie późniejszym, wiąże się z obciążeniem kosztami odwołania sali oraz egzaminatora w wysokości 50 zł netto w przypadku egzaminu z poziomu podstawowego oraz 100 zł netto – w przypadku egzaminu z poziomu zaawansowanego.

 Regulamin egzaminów zdalnych (online)

Aby egzamin można było przeprowadzić, uczestnik musi mieć:

 • komputer z przeglądarką Chrome, działającymi głośnikami, mikrofonem i kamerą oraz uprawnienia administratora
 • transfer danych min. 1Mb/s
 • telefon komórkowy z kamerą (iOS lub Android) z możliwością zainstalowania na telefonie aplikacji Proctor Exam Remote Exams (aplikacja będzie korzystała z kamery w telefonie w celu przeskanowania obszaru przy uczestniku)
 • dobrze oświetlony i uporządkowany pokój, biurko tylko z komputerem

Przed egzaminem, uczestnik otrzymuje mailowo prośbę, o sprawdzenie konfiguracji wymaganych urządzeń oraz musi okazać do kamery dokument tożsamości ze zdjęciem. Wynik znany jest bezpośrednio po egzaminie.
Na chwilę obecną, zarówno sama aplikacja jak egzaminatorzy  – komunikują się tylko w jęz. angielskim, za pomocą komunikatora.
Notatki można robić tylko w systemie egzaminacyjnym.

Termin i godzina egzaminu zależy od uczestnika.

Odwołanie egzaminu zdalnego w terminie od miesiąca do 7 dni roboczych przed egzaminem, wiążę się z opłatą w wysokości 50% ceny.  Odwołanie egzaminu w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych przed egzaminem, wiąże się z  opłatą w wysokości 100% ceny egzaminu.

Jak mogę zapisać się na szkolenie?2020-06-02T10:14:23+02:00

Telefonicznie: 798 017 012, mailowo – na akademia@nullamberteam.pl lub przez formularz rejestracyjny na naszej stronie. W wiadomości zwrotnej, uczestnik otrzymuje potwierdzenie rejestracji na szkolenie, a na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia – informacje organizacyjne.

Do kiedy mogę się zapisywać na szkolenie?2020-06-02T17:34:34+02:00

Gdy nie mamy grupy, zapisy zamykamy najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia.

W przypadku, gdy szkolenie rusza – można zapisywać się do 3 dni roboczych przed szkoleniem.

W jaki sposób mogę zapłacić za szkolenie i egzamin ISTQB®?2020-09-10T18:18:14+02:00

Po szkoleniu/egzaminie wystawiamy i przesyłamy mailowo fakturę z terminem płatności 14 dni. Istnieje możliwość zakupu vouchera na egzamin/szkolenie – voucher ważny jest rok czasu od daty wystawienia faktury.

Kiedy otrzymam informacje organizacyjne dotyczącymi szkolenia, na które się zapisałem?2020-06-02T17:33:31+02:00

Decyzję o tym, czy szkolenie ruszy, podejmujemy na 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wtedy przesyłamy mailowo taką informację do uczestników. W przypadku zebrania grupy, w mailu zawarte są również wszystkie informacje organizacyjne (miejsce szkolenia, godziny itp.).

Jak mogę zapisać się na egzamin ISTQB®?2020-09-10T18:18:17+02:00

Telefonicznie: 798 017 012 lub mailowo, na akademia@nullamberteam.pl. W wiadomości proszę uwzględnić rodzaj egzaminu, miasto w jakim ma być egzamin oraz propozycję terminu.

Czy mogę zamówić szkolenie zamknięte dla większej grupy uczestników?2020-06-02T17:05:37+02:00

Tak, zazwyczaj szkolenia zamknięte przeprowadzamy w sali zapewnionej przez Klienta. Możemy również sami zorganizować salę.

Każde szkolenie zamknięte, wyceniamy indywidualnie.

Do kiedy można bezkosztowo przełożyć/odwołać egzamin ISTQB®?2021-04-06T14:23:17+02:00

Jeśli uczestnik chce przełożyć/odwołać egzamin stacjonarny bez dodatkowych kosztów, powinien przesłać taką informację najpóźniej na 2 dni robocze przed egzaminem.  Odwołanie w terminie późniejszym, wiąże się z obciążeniem kosztami odwołania sali oraz egzaminatora w wysokości 50 zł netto w przypadku poziomu podstawowego oraz 100 zł netto, w przypadku egzaminu zaawansowanego.

W przypadku egzaminu zdalnego, odwołanie egzaminu w terminie od miesiąca do 7 dni roboczych przed terminem testu, wiążę się z opłatą w wysokości 50% ceny.  Odwołanie egzaminu zdalnego w terminie późniejszym, wiąże się z  opłatą w wysokości 100% ceny egzaminu.

W jakiej formie dostępne są egzaminy ISTQB®, IREB?2020-10-12T14:17:42+02:00

Egzaminy są dostępne w wersji stacjonarnej (w naszych centrach egzaminacyjnych), jak również zdalnie. Cena egzaminu jest taka sama, niezależnie od wersji.

Co powinienem zabrać ze sobą na egzamin ISTQB®?2020-09-10T18:18:28+02:00

Uczestnik powinien mieć przy sobie dokument tożsamości.

Kiedy będzie znany wynik egzaminu ISTQB®?2020-09-10T18:18:31+02:00

Wynik egzaminu przeprowadzonego elektronicznie jest znany zaraz po jego zakończeniu.

Ile się czeka na potwierdzenie wyniku egzaminu ISTQB®/certyfikat?2020-09-10T18:18:24+02:00

Po egzaminie uczestnik otrzymuje potwierdzenie mailowe z wynikiem egzaminu. W ciągu 2 miesięcy certyfikat jest wysyłany pocztą na wskazany przez uczestnika adres.

W jakim języku wydawany jest certyfikat ISTQB®?2020-09-10T18:17:45+02:00

Certyfikat po egzaminach elektronicznych, wydawany jest tylko w jęz. angielskim.

Kiedy mogę podejść do bezpłatnego egzaminu ISTQB®?2020-09-10T18:20:17+02:00

Osobom, które brały udział w naszych otwartych szkoleniach ISTQB® – w przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, przysługuje drugie, gratisowe podejście do egzaminu w ciągu 3 miesięcy od kursu.

Opcja ta, nie dotyczy osób po szkoleniach zamkniętych, dedykowanych dla firm oraz osób po szkoleniach e-learning.

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu ISTQB® dla całej grupy?2020-09-10T18:19:11+02:00

Przeprowadzamy również egzaminy grupowe. Tak forma egzaminu, jest możliwa dla minimum 5 uczestników.

Możemy przeprowadzić egzamin grupowy zarówno w siedzibie Klienta, jak i w sali zapewnionej przez nas.

EGZAMIN

 • Zapisz się już dziś!
 • akademia@nullamberteam.pl
 • 798 017 012
Przejdź do góry