Regulamin zapisu na egzaminy stacjonarne w AmberTeam Testing sp.z o.o.

Egzaminy stacjonarne indywidulane organizowane są w Warszawie, Gdańsku, Krakowie oraz Wrocławiu. Egzaminy przeprowadzane są w formule 1:1 (uczestnik egzaminu-egzaminator).

 1. Zapisu na egzamin można dokonać poprzez:
 • formularz rejestracyjny na stronie amberteam.pl,*
 • kontakt mailowy przez
 • kontakt telefoniczny (tel. +48 798 017 012)

*dokonanie rejestracji przez formularz na stronie amberteam.pl nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem terminu egzaminu.

 1. Termin egzaminu uznaje się za ustalony, po mailowym potwierdzeniu rezerwacji terminu ze strony AmberTeam Testing.
 1. Osoba zgłaszająca się na egzamin jest zobowiązana dostarczyć dokumenty niezbędne do zgłoszenia egzaminu oraz dane do wystawienia faktury za egzamin w terminie do 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem egzaminu.
 1. Ewentualne zmiany terminu egzaminu, należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed egzaminem.
 1. Za każdą zmianę terminu egzaminu stacjonarnego w okresie krótszym niż 3 dni robocze naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości wynajmu sali oraz kosztów egzaminatora (120 zł netto).
 1. Osoby, które nie podeszły do egzaminu w umówionym terminie zostaną obciążone całkowitym kosztem organizacji egzaminu – 100 % ceny egzaminu.

Regulamin egzaminów zdalnych (online) w AmberTeam Testing sp.z o.o.

 1. Uczestnik egzaminu zgłasza chęć przystąpienia do egzaminu z 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez:
 • formularz rejestracyjny na stronie amberteam.pl*,
 • kontakt mailowy przez
 • kontakt telefoniczny (tel. +48 798 017 012)

*dokonanie rejestracji przez formularz na stronie amberteam.pl nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem terminu egzaminu

 1. Dokonanie zapisu na egzamin zdalny jest jednoznaczne z potwierdzeniem spełnienia niżej wymienionych wymagań technicznych:
 • komputer z przeglądarką Chrome, działającymi głośnikami, mikrofonem i kamerą oraz uprawnienia administratora
 • transfer danych min. 1Mb/s
 • telefon komórkowy z kamerą (iOS lub Android) z możliwością zainstalowania na telefonie aplikacji Proctor Exam Remote Exams (aplikacja będzie korzystała z kamery w telefonie w celu przeskanowania obszaru przy uczestniku)
 • dobrze oświetlony i uporządkowany pokój, biurko tylko z komputerem
 1. Uczestnik egzaminu samodzielnie wybiera termin oraz godzinę egzaminu. Termin egzaminu uznaje się za ustalony, po mailowym potwierdzeniu rezerwacji ze strony AmberTeam Testing.
 1. Osoba zgłaszająca się na egzamin jest zobowiązana dostarczyć dokumenty niezbędne do zgłoszenia egzaminu oraz dane do wystawienia faktury za egzamin w terminie do 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem egzaminu
 1. Przełożenie terminu egzaminu zdalnego w terminie krótszym niż 5 dni roboczych wiążę się z naliczeniem opłaty serwisowej w wysokości 300 zł netto.
 1. Odwołanie egzaminu zdalnego w terminie od miesiąca do 7 dni roboczych przed egzaminem, wiążę się z opłatą w wysokości 50% ceny.  Odwołanie egzaminu w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych przed egzaminem, wiąże się z opłatą w wysokości 100% ceny egzaminu.
Wróć do zapisów na egzamin