Wprowadzenie

Celem niniejszego case study jest przedstawienie procesu wykorzystania sztucznej inteligencji, reprezentowanej przez ChatGPT, w opracowywaniu wniosku o dofinansowanie unijne dla projektu technologicznego „Inteligentny Asystent Tworzenia Testów z Weryfikacją Wizualną (IATTzWW)”. Analiza ta skupia się na wykorzystaniu możliwości AI do doprecyzowania koncepcji projektu, jego celów oraz harmonogramu, co miało kluczowe znaczenie dla procesu składania wniosku. W trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie, dynamiczny proces decyzyjny doprowadził do ewolucji projektu, modyfikując jego pierwotną koncepcję i funkcjonalności, a prezentowane fragmenty konwersacji z ChatGPT ilustrują wczesną wersję projektu, choć wiele z efektów tych rozmów trafiło w jakiejś formie do finalnego wniosku.

Kontekst projektu

Projekt IATTzWW został zaprojektowany, aby sprostać rosnącym wymaganiom branży IT w zakresie testowania oprogramowania. Celem jest wykorzystanie najnowszych technologii AI, NLP (przetwarzanie języka naturalnego) i uczenia maszynowego do automatyzacji procesu tworzenia testów, co zwiększy efektywność i dokładność testowania. Projekt odpowiada na potrzebę szybszego dostosowywania się do zmieniających się wymagań rynkowych i technologicznych, oferując innowacyjne rozwiązania dla programistów, analityków i testerów oprogramowania, które usprawnią pracę oraz zwiększą jakość finalnych produktów IT.

Współpraca z ChatGPT

Współpraca z ChatGPT rozpoczęła się od zdefiniowania głównego celu projektu i jego założeń. ChatGPT pomógł w doprecyzowaniu koncepcji, oferując sugestie dotyczące formułowania celów projektowych, identyfikacji grup docelowych i potencjalnych użytkowników, a także w przygotowaniu ramowego harmonogramu działań. Kluczowym aspektem współpracy było wykorzystanie umiejętności generowania tekstu przez ChatGPT do tworzenia spójnych i kompleksowych opisów funkcji projektu, co miało znaczący wpływ na ostateczny kształt wniosku o dofinansowanie. Narzędzie to umożliwiło również szybką iterację pomysłów i efektywne rozwiązywanie problemów napotkanych podczas planowania projektu.

Fragmenty konwersacji z ChatGPT

 1.  User: Opisz dla tego etapu:

 •     Nazwa kamienia milowego:
 •     Parametr (w tym czynniki mierzalne) :
 •     Opis sposoby weryfikacji osiągnięcia kamienia:
 •     Opis wpływu nieosiągnięcia kamienia milowego na cały projekt:

ChatGPT: Nazwa kamienia milowego: „Testy w Warunkach Rzeczywistych, Analiza Feedbacku i Optymalizacja Aplikacji”

Parametr (w tym czynniki mierzalne): W tym etapie, kluczowym parametrem jest skuteczność aplikacji w warunkach rzeczywistych, a także satysfakcja użytkowników. Czynniki mierzalne mogą obejmować:

 1.   Liczbę zidentyfikowanych błędów podczas testów w warunkach rzeczywistych.
 2.   Wyniki ankiety satysfakcji użytkowników, w tym oceny w skali liczbowej i ilość pozytywnego/negatywnego feedbacku.
 3.   Liczbę obszarów wymagających poprawy, zidentyfikowanych na podstawie informacji zwrotnej od użytkowników i wyników testów.
 4.   Stopień poprawy po optymalizacji, mierzony na przykład przez porównanie wyników przed i po optymalizacji.

Opis sposoby weryfikacji osiągnięcia kamienia: Osiągnięcie kamienia milowego będzie można zweryfikować poprzez przeprowadzenie serii testów i ankiet satysfakcji użytkowników, a następnie analizę wyników. Osiągnięcie kamienia milowego zostanie potwierdzone, jeśli aplikacja spełni ustalone kryteria, takie jak minimalna liczba błędów i pozytywna ocena satysfakcji użytkowników. Ponadto, optymalizacje muszą skutecznie zwiększyć wydajność i jakość aplikacji, jak wykazano w testach porównawczych.

Opis wpływu nieosiągnięcia kamienia milowego na cały projekt: Nieosiągnięcie tego kamienia milowego mogłoby mieć znaczący negatywny wpływ na cały projekt. Jeśli aplikacja nie działa prawidłowo w warunkach rzeczywistych, może to zniechęcić użytkowników do korzystania z niej. Ponadto, jeśli nie uda się odpowiednio zidentyfikować i poprawić obszarów, które wymagają optymalizacji, może to wpłynąć na ogólną jakość i wydajność aplikacji. Ostatecznie, może to doprowadzić do opóźnień w harmonogramie projektu, większych kosztów, a nawet niepowodzenia całego projektu.

 1. User: Podziel Szczegółowy Opis, który ci podałem, żeby pasował do Celu i Zakresu prac, który wcześniej podzieliłeś

ChatGPT: Poniżej przedstawiam podział opisu prac, zgodnie z wcześniejszym podziałem Celu i Zakresu prac:

**Etap 1: Przygotowanie danych wejściowych i analiza**

1.1 Implementacja przetwarzania języka naturalnego (NLP) do analizy wymagań i specyfikacji:

 1. Wybór odpowiednich bibliotek i narzędzi NLP

a1. Badanie i analiza popularnych bibliotek NLP takich jak NLTK, Spacy, Gensim lub Transformer Hugging Face (POC)

a2. Porównywanie możliwości, wydajności i zgodności z naszymi potrzebami (raport)

 1. Konfiguracja i integracja NLP z istniejącymi danymi wejściowymi:

b1. Ustalanie formatów danych, schematów i protokołów integracyjnych.

 1. User: Uzasadnij wydatki na te targi, czemu są niezbędne dla internacjonalizacji

ChatGPT: Oto konkretne uzasadnienie dla każdego z tych wydarzeń:

 1. **CES (Consumer Electronics Show)**: Jako jedno z największych targów technologicznych na świecie, CES gromadzi producentów, dystrybutorów, inwestorów i dziennikarzy z całego świata. Udział w CES umożliwi prezentację aplikacji IATTzWW na dużą skalę, co przyczyni się do budowania świadomości marki na rynkach międzynarodowych. Ponadto, możliwość nawiązania kontaktów z globalnymi liderami technologii może otworzyć nowe możliwości biznesowe, takie jak partnerstwa strategiczne czy umowy dystrybucyjne.
 2. **IFA (Internationale Funkausstellung Berlin)**: Targi IFA skupiają się na innowacjach technologicznych, zwłaszcza w obszarze elektroniki konsumenckiej. Udział w IFA pozwoli na pokazanie funkcji współpracy aplikacji IATTzWW z okularami Rzeczywistości Rozszerzonej, co może przyciągnąć uwagę producentów urządzeń z tego segmentu rynku. Ponadto, europejska lokalizacja IFA ułatwi budowanie relacji z klientami i partnerami z regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka).
 3. **TechCrunch Disrupt**: Jako jedno z najważniejszych wydarzeń dla start-upów technologicznych, TechCrunch Disrupt gromadzi inwestorów, innowatorów i media z całego świata. Udział w TechCrunch Disrupt umożliwi prezentację unikalnych funkcji aplikacji IATTzWW, takich jak Inteligentna generacja przypadków testowych czy Weryfikacja wizualna oparta na sztucznej inteligencji, przed publicznością zainteresowaną najnowszymi trendami technologicznymi. Może to przyczynić się do zdobycia inwestycji lub uzyskania  międzynarodowego pokrycia medialnego.
 4. User: Zaproponuj nazwę, której akronim będzie ATTAI

ChatGPT: Oto propozycje nazw, które tworzą akronim ATTAI:

 •     Advanced Testing Tool with Artificial Intelligence (ATTAI)
 •     Automated Testing and Training Application with AI (ATTAI)
 •     AI-driven Testing and Analysis Interface (ATTAI)
 •     Agile Test Automation with Artificial Intelligence (ATTAI)
 •     Advanced Test Techniques with AI Integration (ATTAI)
 •     Assisted Testing and Training with AI Intelligence (ATTAI)
 •     Adaptive Testing and Analysis with Artificial Intelligence (ATTAI)
 •     Application Testing Tool with AI Integration (ATTAI)
 •     AI-enhanced Test Automation and Intelligence (ATTAI)
 •     Advanced Techniques for Testing and AI Integration (ATTAI)

Wyzwania i rozwiązania

W procesie formułowania wniosku o dofinansowanie projektu napotkano na szereg wyzwań, które wymagały kreatywnych rozwiązań. Jednym z głównych wyzwań było zapewnienie, że opis projektu będzie jednocześnie innowacyjny i zrozumiały dla osób niebędących ekspertami w dziedzinie IT. Dzięki wszechstronnym możliwościom ChatGPT, udało się przekształcić techniczne języki specyfikacji w klarowny i przekonujący opis, który podkreślał unikalne wartości projektu. Innym wyzwaniem była optymalizacja wniosku pod kątem kryteriów oceny, co wymagało dokładnej analizy wytycznych i adaptacji treści. ChatGPT okazał się nieoceniony w generowaniu pomysłów na to, jak najlepiej dopasować cele projektu do oczekiwań komisji oceniającej, zwiększając tym samym szanse na uzyskanie finansowania.