Szkolenie kohortowe – nowa forma kursu ISTQB Poziom Podstawowy

Słyszeliście o szkoleniach kohortowych? To kolejna forma kursu ISTQB Poziom Podstawowy, którą już wkrótce będziecie mogli znaleźć w naszej ofercie. O szczegółach opowiemy w kolejnych tygodniach, na razie postanowiliśmy przybliżyć samą ideę szkoleń kohortowych.

Czym jest szkolenie kohortowe?

Szkolenie kohortowe to metoda edukacyjna, która polega na grupowaniu uczestników w stałe, zamknięte grupy zwane kohortami. Celem tego podejścia jest stworzenie spójnego, zintegrowanego środowiska, w którym uczestnicy dzielą ze sobą doświadczenia, zdobywają wiedzę i rozwijają umiejętności. Kohorty często spotykają się regularnie przez określony okres, co umożliwia im budowanie trwałych relacji i wspólnie dążenie do celów rozwojowych.

Zalety szkolenia kohortowego

  • Wspólnota i wsparcie: Jednym z kluczowych elementów szkolenia kohortowego jest budowanie wspólnoty. Uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami, pomysłami i wyzwaniami, co sprzyja integracji zespołu oraz wzajemnemu wsparciu.
  • Personalizacja szkoleń: Szkolenia kohortowe pozwalają na dostosowanie treści do konkretnych potrzeb grupy. Uczestnicy mają możliwość skoncentrowania się na zagadnieniach, które są dla nich najważniejsze, co przyspiesza proces przyswajania wiedzy.
  • Motywacja i zaangażowanie: Poczucie przynależności do kohorty motywuje uczestników do aktywnego udziału w szkoleniach. Zobowiązania wobec grupy sprawiają, że osoby biorące udział są bardziej zaangażowane w proces nauki.
  • Skuteczność nauki: Szkolenia kohortowe są skuteczne w przyswajaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności. Długofalowa natura tego podejścia pozwala na stopniowe utrwalanie zdobytej wiedzy.