Janek rękoma swoimi oraz syna swego Olka zaczął projekt ze stroną do nauki automatyzacji
https://antycaptcha.amberteam.pl:5443/. Aktualnie są tam trzy zadanka oraz dwa związane
z sylabusem Alliance for Quality – Certified Selenium Tester Foundation Level.
Wspólnymi siłami, możemy zrobić repozytorium przykładowych rozwiązań. Aby nie być
gołosłownym zacząłem od rozwiązania napisanego w Kotlinie 1.3.x z testowym frameworkiem SPEK,
możecie je zobaczyć na githubie –

https://github.com/jsabak/antycaptcha-solutions-kotlin.

Wydaje mi się, że tak proste zadania mogą być dobrym starterem, aby zacząć. Randomizacja zadań z seedem
wymusza parametryzację w testach, dzięki czemu od razu uczymy się dobrych praktyk. Wspomóżcie pomysłami, rozwiązaniami – bez nas projekt może umrzeć, nie pozwólmy na to.
Dodatkowo Janek stworzył repozytoria z przykładowymi rozwiązaniami (które trzeba stworzyć)
dla Jmetera oraz Python’a 3 linki poniżej. Nie krępujcie się tworzyć własne.
https://github.com/jsabak/antycaptcha-solutions-jmeter
https://github.com/jsabak/antycaptcha-solutions-python3