Antycaptcha
Janek rękoma swoimi oraz syna swego Olka zaczął projekt ze stroną do nauki automatyzacji https://antycaptcha.amberteam.pl:5443/. Aktualnie są tam trzy zadanka oraz dwa związane z sylabusem Alliance for Quality - Certified Selenium Tester Foundation Level. Wspólnymi siłami, możemy zrobić repozytorium przykładowych rozwiązań. Aby nie być gołosłownym zacząłem od rozwiązania napisanego w Kotlinie 1.3.x z testowym frameworkiem SPEK, możecie je zobaczyć na githubie - https://github.com/jsabak/antycaptcha-solutions-kotlin. Wydaje mi się, że tak proste zadania mogą być dobrym starterem, aby zacząć. Randomizacja zadań z seedem wymusza parametryzację w testach, dzięki czemu od razu uczymy się dobrych praktyk. Wspomóżcie pomysłami, rozwiązaniami - bez nas projekt może umrzeć, nie pozwólmy na to. Dodatkowo Janek stworzył repozytoria z przykładowymi rozwiązaniami (które trzeba stworzyć) dla Jmetera oraz Python’a 3 linki poniżej. Nie krępujcie się tworzyć własne. • https://github.com/jsabak/antycaptcha-solutions-jmeterhttps://github.com/jsabak/antycaptcha-solutions-python3