TESTY

Pozornie można uważać, że testowanie oprogramowania to jedynie generator pobocznych atrakcji nie niosący za sobą wymiernej wartości biznesowej. Przecież produkt pozostaje ten sam, a sam proces testowania to dodatkowy czas i nakład finansowy, po co to komu, przecież zależy nam na szybkości i możliwie jak najniższym koszcie wdrożenia.

Oczywiście, że tak nie jest. Kontrola jakości stanowi jedną z kluczowych ról w procesie wytwarzania oprogramowania, a informacje zwrotne płynące od testerów oprócz eliminacji błędów często chronią Klientów przed dodatkowymi kosztami związanymi z wdrożeniem niedoskonałego softu.

Korzyści płynące z testowania oprogramowania: 

  • wyłapanie i eliminacja błędów
  • dostarczenie oprogramowania wysokiej jakości, co wpływa na wzrost zaufania klientów
  • obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem oprogramowania i naprawą ewentualnych usterek
  • oszczędność czasu, który należałoby poświęcić na naprawę błędów, które nie zostałyby wyłapane bez przeprowadzenia testów