Ekspert w dziedzinie zapewnienia jakości systemów informatycznych, wykonywania oraz organizacji testów.

Od dwudziestu lat zajmuje się testowaniem oraz niezawodnością oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Jest absolwentem Instytutu Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Pracując dla firm Matrix.pl, IMPAQ oraz Infovide zorganizował i kierował działami Zapewnienia Jakości.

Obecnie pracuje dla AmberTeam Testing, gdzie dba o to, żeby kierownicy działów IT oraz kierownicy projektów spali spokojnie mając pod kontrolą ryzyko projektowe.

Posiada certyfikaty ISTQB CTFL oraz wszystkie CTAL. Prowadzi szkolenia z zakresu testowania.

Pracował również jako nauczyciel przedmiotów związanych z elektroniką i informatyką.

Działa czynnie na rzecz propagowania wiedzy i kultury jakości produkcji oprogramowania. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych.

Jest współautorem książki „Agile Testing Foundations: An ISTQB Foundation Level Agile Tester guide”.