OUTSOURCING TESTÓW

Czym jest Outsourcing?

Zgodnie z definicją Marka Trockiego outsourcingiem nazywamy „wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom”.

Zespół AmberTeam Testing, to doświadczeni eksperci o szerokich kompetencjach potwierdzonych licznymi certyfikatami. Nasi testerzy doskonale odnajdują się jako integralna część już istniejących zespołów, ale mogą również tworzyć odrębny team.

Korzyści płynące z outsourcingu:

  • Pozyskanie zasobów i kompetencji, którymi firma nie dysponuje, taniej i szybciej niż w przypadku klasycznej rekrutacji
  • Współdzielenie ryzyka projektowego i finansowego ze Zleceniobiorcą
  • Zapewnienie ciągłości projektu poprzez zniwelowanie ryzyka płynącego z choroby czy urlopu etatowego pracownika
  • Umożliwienie restrukturyzacji części przedsiębiorstwa poprzez zmniejszenie kosztów zarówno stałych, jak i zmiennych
  • Zwiększenie elastyczności działań oraz wydajności poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich przedsiębiorstwa
  • Umożliwienie koncentracji zasobów na strategicznych celach firmy