DOSKONALENIE PROCESU TESTOWANIA (TEST PROCESS IMPROVEMENT)

Inżynieria oprogramowania dojrzewa z roku na rok. Powstają nowe technologie oraz metody produkcji oprogramowania. Zmienia się również otoczenie biznesowe projektów, które muszą być wykonywane w coraz krótszym czasie, coraz taniej i w coraz większym zakresie. Organizacje, które się nie zmieniają, nie uczą się, zostają w tyle i pozwalają się wyprzedzić konkurencji. Inne organizacje tak jak np. IBM zmieniają profil i rezygnują z niektórych gałęzi, a rozwijają inne.

W zmieniającym się świecie produkcji oprogramowania, testowanie zyskuje coraz większą rangę. Procesy związane z testowaniem muszą zmieniać się wraz z organizacją. Tak jak organizacja uczy się, tak samo testy powinny się doskonalić.

Żeby się doskonalić, trzeba znać miejsce w którym się stoi oraz punkt do którego chce się dojść. Oferujemy usługi oceny procesów testowania w organizacji oraz pomoc w wytyczaniu drogi do doskonałości. Ocena procesów testowania pozwala na poznanie silnych i słabych punktów testowania w organizacji. Daje to możliwość stworzenia mapy drogowej, która pokaże kierunki zmian. Lepsze testowanie oznacza szybsze tworzenie oprogramowania, mniej poprawek, mniej awarii na środowisku produkcyjnym. Jest to wymierny zysk dla organizacji. Philip Crosby napisał kiedyś „Jakość jest za darmo, ale nie jest prezentem”. Inwestycja w doskonalenie procesów zwraca się w długim okresie.