Test Automation Strategy – nowy sylabus ISTQB

Test Automation Strategy to zupełnie nowy sylabus, będący wykrojonym i rozwiniętym obszarem wiedzy z wcześniej istniejącego szkolenia Test Automation Engineer. Skierowany jest do osób zajmujących się automatyzacją od strony strategiczno-organizacyjnej.

 

 

Szkolenie ISTQB Test Automation Strategy obejmuje kilka kluczowych obszarów integralnych z rolą inżyniera automatyzacji testów:   

 • Podstawy automatyzacji testów: Zrozumienie podstaw automatyzacji testów, jej korzyści i ograniczeń.
 • Narzędzia i ramy automatyzacji: Poznanie różnych narzędzi do automatyzacji i frameworków, jak wybrać te właściwe i zintegrować je z istniejącymi przepływami pracy.
 • Projektowanie i rozwój: Najlepsze praktyki w zakresie projektowania i tworzenia zautomatyzowanych skryptów testowych i frameworków.
 • Strategie wdrażania: Techniki skutecznego wdrażania strategii automatyzacji testów w różnych środowiskach.
 • Utrzymanie testów automatycznych: Strategie utrzymywania testów automatycznych i zapewniania ich niezawodności i skuteczności w czasie.
 • Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie (CI/CD): Włączanie testów automatycznych do potoków CI/CD w celu wydajnego i niezawodnego dostarczania oprogramowania.

 

Warto jednak pamiętać, że sylabus Test Automation Strategy przeznaczony jest dla ludzi, którzy zarządzają automatyzacją testów, a nie ją wykonują. Nie zawiera gotowych rozwiązań, jedynie uświadamia uczestnika jak istotne jest zapoznanie z posiadanymi zasobami.   

 

Test Automation Strategy wprowadza kilka nowych aspektów:  

 • Strategiczne planowanie automatyzacji: Moduły koncentrujące się na opracowaniu kompleksowej strategii automatyzacji testów dostosowanej do celów biznesowych.
 • Zaawansowane metryki i raportowanie: Techniki pomiaru skuteczności wysiłków w zakresie automatyzacji testów i raportowania zwrotu z inwestycji oraz poprawy wydajności.
 • Automatyzacja oparta na ryzyku: Podejścia do priorytetyzacji działań automatyzacyjnych w oparciu o ocenę ryzyka w celu maksymalizacji wpływu i wykorzystania zasobów.
 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe: Badanie integracji technologii AI i ML w automatyzacji testów w celu uzyskania inteligentniejszych i bardziej wydajnych procesów testowania.
 • Skalowalność i elastyczność: Strategie skalowania wysiłków w zakresie automatyzacji w celu obsługi rosnących obciążeń testowych i dostosowywania się do zmieniających się wymagań projektowych.
 • Współpraca interdyscyplinarna: Metody wspierania lepszej współpracy między zespołami programistycznymi, testerskimi i operacyjnymi, zapewniające spójne podejście do automatyzacji.
 

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, odwiedźcie stronę ISTQB.