ISTQB Test Manager 3.0: Co się zmieniło?
Niedawno International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) wprowadziło nową wersję szkolenia ISTQB Test Manager 3.0, która wnosi wiele istotnych zmian i ulepszeń w stosunku do poprzedniej wersji. Przyjrzyjmy się głównym różnicom między wersją 3.0 a poprzednią wersją szkolenia.

1. Aktualizacja treści szkolenia

Jedną z najważniejszych zmian w wersji 3.0 jest aktualizacja treści szkoleniowych, które zostały dostosowane do współczesnych realiów i wyzwań w zarządzaniu testami oprogramowania. Nowa wersja kładzie większy nacisk na:
  • Agile i DevOps: Szkolenie uwzględnia teraz metodologie Agile i DevOps, które stały się standardem w wielu firmach technologicznych. Poprzednia wersja miała mniejsze akcenty na te metodyki.
  • Automatyzacja testów: Wersja 3.0 zawiera bardziej rozbudowane moduły dotyczące automatyzacji testów, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na automatyzację w branży IT.

2. Rozbudowane moduły zarządzania ryzykiem

Nowa wersja ISTQB Test Manager 3.0 wprowadza bardziej zaawansowane techniki zarządzania ryzykiem, uwzględniając różnorodne scenariusze, które mogą wystąpić w procesie testowania. Zaktualizowane podejście do zarządzania ryzykiem jest bardziej szczegółowe i lepiej dostosowane do potrzeb współczesnych projektów IT.

3. Integracja z nowoczesnymi narzędziami

Wersja 3.0 uwzględnia również najnowsze narzędzia i technologie wykorzystywane w zarządzaniu testami. Dzięki temu uczestnicy szkolenia mogą poznać nowoczesne narzędzia, które mogą znacznie ułatwić i usprawnić proces testowania.

4. Nowe studium przypadków i przykłady

Aby lepiej zilustrować teoretyczne koncepcje, nowa wersja szkolenia wprowadza zaktualizowane case study oraz przykłady z rzeczywistych projektów. Dzięki temu uczestnicy mogą lepiej zrozumieć, jak zastosować wiedzę w praktyce.

5. Większy nacisk na kompetencje miękkie

Szkolenie ISTQB Test Manager 3.0 kładzie również większy nacisk na rozwój kompetencji miękkich, takich jak umiejętność komunikacji, zarządzanie zespołem oraz negocjacje. Poprzednia wersja koncentrowała się głównie na aspektach technicznych, natomiast teraz ISTQB uznaje, że skuteczne zarządzanie testami wymaga także umiejętności interpersonalnych.   Wprowadzenie wersji 3.0 szkolenia ISTQB Test Manager jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby branży IT. Nowe treści i moduły szkoleniowe lepiej przygotowują menedżerów testów do współczesnych wyzwań, integrując nowoczesne metodyki, narzędzia i techniki. Jeżeli chcesz zostać certyfikowanym managerem testów, sprawdź terminy naszych szkoleń.