Język egzaminu: j. polski, j. angielski
Cena egzaminu: 850 zł netto*

* do podanej ceny, należy doliczyć 23% VAT

  • egzamin jest testem wyboru, w którym tylko jedna odpowiedź jest poprawna
  • egzamin składa się z 40 pytań
  • za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów
  • czas egzaminu wynosi 60 minut
  • zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi powoduje otrzymanie 0 punktów za dane pytanie
  • aby uzyskać certyfikat, trzeba zdobyć min. 65% punktów