AUDYT PROCESU TESTOWANIA OPROGRAMOWANIA

Zastanawiałeś się kiedyś, czy testowanie dobrze działa w Twojej organizacji? Czy zastosowane procedury i procesy testowania są dla niej odpowiednie?

W ciągu dwudziestu lat naszej działalności zetknęliśmy się z wieloma problemami dotyczącymi testowania. Zaczynając od błędów komunikacyjnych, poprzez niedopasowania kompetencyjne, na fundamentalnych pytaniach “co, po co i dlaczego testujemy”, kończąc.

AmberTeam Testing to organizacja niezależna posiadająca wysoce wykwalifikowany zespół o szerokich kompetencjach. Kompleksowo i obiektywnie przeprowadzamy audyt procesu testowania oprogramowania. Po szczegółowo przeprowadzonej analizie potrzeb Klienta i doborze odpowiedniej metodyki oceny i doskonalenia testów, Audytor przystępuje do działania, w wyniku którego Kilent otrzymuje rekomendacje i wskazówki konieczne do udoskonalenia sprawdzanego produktu.

Metodyki, na których opieramy nasze audyty:

  • TPI Next – Test Proces Improvement (Next)
  • TMMi – Test Maturity Model Integration

W celu przeprowadzenia rzetelnego audytu, potrzebujemy od Klienta informacji:

  • o strukturze organizacji i zespołu testowego
  • opisu stosowanych procedur i procesów w organizacji i zespole testowym
  • specyfikacji testów
  • wyników testów
  • zgłoszeń błędów

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o audycie procesu testowania oprogramowania, skontaktuj się z nami.