BODY LEASING I KONTROLA JAKOŚCI

WYKONYWANIE TESTÓW I KONTROLA JAKOŚCI

Wdrożenie oprogramowania często bywa długim i bolesnym procesem. Klienci i departamenty biznesowe wymagają od nas produkcji coraz bardziej skomplikowanych systemów wykonanych w coraz bardziej różnorodnych technologiach. Większość nadgodzin w organizacjach produkujących oprogramowanie przypada na końcówki projektów. Mimo to wdrożenia są obarczone ryzykiem. Ryzykiem występowania awarii na środowiskach produkcyjnych lub ryzykami związanymi z nieosiągnięciem założonych parametrów jakościowych, takich jak wydajność, użyteczność, czy bezpieczeństwo.

Nasi testerzy wykonują testy z ramienia odbiorców oprogramowania lub wspomagają zespół testowy odbiorcy. Doświadczeni testerzy potrafią zorganizować i zaprojektować testy tak, żeby były najskuteczniejsze jak się da w założonych ramach czasowych i kosztach. Pozwala to na minimalizację ryzyka wdrożenia, na pełne wykorzystanie możliwości systemu od pierwszych dni po wdrożeniu. Dobrze przetestowane systemy informatyczne wspierają działanie organizacji od samego początku zamiast utrudniać jej działanie przez „choroby wieku dziecięcego”. Dobrze przetestowane systemy łatwiej i szybciej się wdraża.

Wspieramy wiele organizacji przez planowanie, projektowanie oraz wykonanie testów. Najczęściej pracując ramię w ramię z zespołami testerów naszych klientów. Pozwala to nam na uzupełnienie naszej wiedzy i umiejętności technicznej przez wiedzę merytoryczną klienta oraz na przepływ wiedzy i doświadczenia w obie strony. Dzięki temu kierownicy projektów i zespoły projektowe mogą spokojniej (i dłużej) spać w okresie wdrożeń.

BODY LEASING
  • Musisz nadgonić projekt?
  • Brakuje Ci specjalisty?
  • Nie masz czasu rekrutować?

W ramach body leasingu dobierasz osoby ściśle pod kątem wymagań projektu. Przekazujemy naszych specjalistów na rzecz Klienta zgodnie z kontraktem na wymagany czas. Istnieje możliwość zaplanowania całego kontraktu tak, aby Konsultant każdorazowo pasował do kolejnego etapu projektu. Równocześnie body leasing umożliwia dobór specjalisty z dnia na dzień, na dłuższe okresy, ale również doradczo ad-hoc – np. aby nadgonić projekt czy wspomóc projekt fachową wiedzą. Forma ta pozwala niemal od razu na uzupełnienie zespołu o wykwalifikowanego specjalistę bez ponoszenia kosztów rekrutacji czy zatrudnienia na stałe.

BODY LEASING I KONTROLA JAKOŚCI

Wiedza na tematy techniczne i testerskie to poważne narzędzie, a ponad 20-letnie doświadczenie zdobyte podczas różnorodnych projektów pozwala nam na dzielenie się rzetelnymi informacjami na temat nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Do naszego doradztwa zawsze podchodzimy projektowo, a wdrażane zmiany odzwierciedlają najlepsze trendy, które zostały sprawdzone przez naszych Konsultantów w wielu projektach.

Metodyki, na których opieramy nasze audyty:
  • TPI Next – Test Proces Improvement (Next)
  • TMMi – Test Maturity Model Integration

W celu przeprowadzenia rzetelnego audytu, potrzebujemy od Klienta informacji:

  • o strukturze organizacji i zespołu testowego
  • opisu stosowanych procedur i procesów w organizacji i zespole testowym
  • specyfikacji testów
  • wyników testów
  • zgłoszeń błędów

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o audycie procesu testowania oprogramowania, skontaktuj się z nami.

BODY LEASING I KONTROLA JAKOŚCI

Zastanawiałeś się kiedyś, czy testowanie dobrze działa w Twojej organizacji? Czy zastosowane procedury i procesy testowania są dla niej odpowiednie?

W ciągu dwudziestu lat naszej działalności zetknęliśmy się z wieloma problemami dotyczącymi testowania. Zaczynając od błędów komunikacyjnych, poprzez niedopasowania kompetencyjne, na fundamentalnych pytaniach “co, po co i dlaczego testujemy”, kończąc.

AmberTeam Testing to organizacja niezależna posiadająca wysoce wykwalifikowany zespół o szerokich kompetencjach. Kompleksowo i obiektywnie przeprowadzamy audyt procesu testowania oprogramowania. Po szczegółowo przeprowadzonej analizie potrzeb Klienta i doborze odpowiedniej metodyki oceny i doskonalenia testów, Audytor przystępuje do działania, w wyniku którego Kilent otrzymuje rekomendacje i wskazówki konieczne do udoskonalenia sprawdzanego produktu.