Awaria, błąd czy defekt?

Awaria, błąd, czy defekt? Znajomość definicji oraz różnic pomiędzy tymi pojęciami nie jest aż tak istotna w codziennej pracy testera, może za to stanowić o jego “być albo nie być” podczas egzaminu ISTQB.

Czym jest awaria?

Awaria, to zdarzenie, w którym moduł lub system nie wykonuje wymaganej funkcji w określonym zakresie. Prościej: to coś, co dzieje się nieoczekiwanie w naszym systemie i powoduje, że nie działa on tak, jak powinien. Przykładami mogą być:
  • błędy wyświetlania, 
  • brak odpowiedzi na komendy,
  • nieoczekiwane zamknięcie programu
  • błędy w obliczeniach,
czyli, aplikacja może się zawiesić, może pojawić się błąd lub program może nie odpowiadać na polecenia użytkownika.

Czym jest defekt?

Defekt to różnica między tym, jak nasz system działa, a tym, czego od niego oczekujemy. Na przykład:
  • problem z wyświetlaniem się informacji na ekranie, 
  • nieprawidłowe działanie funkcji,
  • brak reakcji na jakieś działanie użytkownika,
czyli, aplikacja nie działa poprawnie na określonym urządzeniu lub w danych warunkach, funkcja nie działa zgodnie z oczekiwaniami, wyświetlanie jest niepoprawne itp.

Czym jest błąd?

Błąd to pomyłka leżąca po stronie użytkownika, zrobienie czegoś innego niż program przewiduje, na przykład wpisanie loginu w pole hasła.

Jakie są różnice?

Awaria jest nagłym zerwaniem działania oprogramowania, błąd to pomyłka po stronie użytkownika, a defekt jest niezgodnością oprogramowania z wymaganiami, ale może ono działać w inny sposób niż jest to opisane w specyfikacji. Najprościej rzecz ujmując: 
  • awaria to skutek defektu, 
  • defekt to przyczyna awarii,
  • błąd to nieprawidłowe działanie człowieka.