Amber Team

AmberTeam Testing

AmberTeam Testing company pages

Projektowanie zorientowane na uczestnika- User Centered Design

Celem szkolenia jest ukazanie w jaki sposób przewidywać interakcje użytkownika końcowego z tworzonym systemem i zapewnić maksymalną użyteczność i ergonomię rozwiązania, jakie praktyki i metody stosować, by pozyskać wymagania związane z oczekiwaną przez użytkowników użytecznością i w jaki sposób tę użyteczność testować.

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Forma szkolenia: wykład

Program szkolenia:

  1. Teoria inżynierii użyteczności
   1. Definicje użyteczności i dziedziny związane z użytecznością:
   2. Standardy i wytyczne
   3. Korzyści z doskonalenia użyteczności – aspekty konkurencyjności
  2. Planowanie i pozyskiwanie wymagań dotyczących użyteczności
   1. Planowanie użyteczności
   2. Analiza kontekstu użytkownika
   3. Analiza wymagań użyteczności – metody
  3. Projektowanie oprogramowania z perspektywy użytkownika – User-Centered Design
   1. Projektowanie użytecznego Graficznego Interfejsu Użytkownika – GUI (Graphical User Interface)
   2. Modelowanie Interfejsu Użytkownika
   3. Normy, standardy, wytyczne
   4. Czego nie robić – błędy w procesie projektowania GUI
   5. Opracowanie dokumentu „Look & Feel Guideline” (Podręcznik projektowania interfejsu użytkownika) – zalecenia projektowe
  4. Testowanie i ocena interfejsu użytkownika
   1. Listy kontrolne (check lists)
   2. Testy z udziałem użytkowników (testy użyteczności – usability testing)
   3. Metody zaawansowane – podstawy
  5. Praktyka
   1. Warsztaty pozyskiwania wymagań
   2. Projektowanie systemu zgodnie z UCD (łącznie z prototypowaniem GUI)

Uczestnicy szkolenia poznają zasady:

 • tworzenia użytecznych aplikacji IT i standardy użyteczności
 • planowania użyteczności rozwiązania IT
 • identyfikacji wymagań użyteczności i projektowania prototypów
 • opracowania wytycznych Look & Feel dla organizacji

Zarządzanie wymaganiami z użyciem przypadków użycia
Analiza biznesowa w praktyce

Dostępne terminy szkoleń

Termin Prowadzący Lokalizacja Liczba wolnych miejsc Cena Rejestracja
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT.