Amber Team

AmberTeam Testing

AmberTeam Testing company pages

TMMI Test Maturity Model integration

TMMi Professional to certyfikacja rekomendowana wszystkim osobom zainteresowanym modelem TMMi. Profesjonaliści TMMi to osoby, które w drodze oficjalnego egzaminu wykazały zrozumienie modelu TMMi i jego zastosowania zgodnie ze standardem określonym w programie nauczania TMMi Professional.

Kwalifikacja TMMi Professional jest skierowana do osób zaangażowanych w zarządzanie procesem testowym i pragnących poznać podstawy modelu TMMi. Obejmuje to osoby pełniące takie role, jak specjaliści ds. ulepszania procesów testowych, konsultanci ds. testów, asesorzy TMMi, interesariusze biznesowi, kierownicy testów oraz członkowie zespołu ds. procesów testowych.

Posiadacze certyfikatu TMMi Professional Certificate będą w stanie zademonstrować poziom wiedzy wymagany jako warunek wstępny do uzyskania statusu akredytowanego asesora TMMi (TMMi Assessor), głównego asesora (TMMi Lead Assessor) lub certyfikowanego specjalisty ds. usprawnienia procesu testowania (TMMi Test Process Improver). TMMi Professional jest kluczową częścią ścieżki kwalifikacji TMMi, od poziomu podstawowego do uzyskania tytułu Głównego Asesora.

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Forma szkolenia: wykład

Program szkolenia:

  • Kontekst doskonalenia testowania
  • Wprowadzenie do modelu TMMi
  • Poziomy dojrzałości TMMi
  • Struktura TMMi
  • Model TMMi
  • Ocena TMMi
  • Wdrażanie TMMi

Kurs prowadzony jest na materiałach Erika van Veenendaal, byłego prezesa ISTQB, TMMi CEO Management Executive i doświadczonego wykładowcę.

Analiza biznesowa w praktyce
IBUQ Poziom Podstawowy

Dostępne terminy szkoleń

Termin Prowadzący Lokalizacja Liczba wolnych miejsc Cena Rejestracja
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT.