Amber Team

AmberTeam Testing

AmberTeam Testing company pages

Analiza biznesowa w praktyce

Program szkolenia obejmuje standardowy obszar analizy biznesowej bazujący na BABOK – Business Analysis Body of Knowledge – wzbogacony o aspekty praktyczne. Każde kluczowe zagadnienie jest omawiane teoretycznie, po czym ćwiczone w praktyce. Szkolenie w 70% to warsztaty z użyciem narzędzi, ćwiczenia i dyskusje, dzięki czemu uczestnicy mogą nabyć praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy analityka biznesowego. Warsztaty opierają się na koncepcji gry symulacyjnej umożliwiającej uczestnikom przejście przez wszystkie etapy analizy biznesowej.

Czas trwania szkolenia: 5 dni
Forma szkolenia: warsztaty

Program szkolenia:

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do analizy biznesowej
 2. Analiza biznesowa w kontekście
 3. Koncepcja wymagania
 4. Planowanie analizy biznesowej
 5. Plan analizy biznesowej
 6. Koncepcja interesariuszy
 7. Warsztaty: opracowanie planu analizy

Dzień 2

 1. Analiza strategiczna
 2. Cele i potrzeby biznesowe 2 Procesy biznesowe i analiza luk
 3. Uzasadnienie biznesowe
 4. Warsztaty: opis procesów biznesowych (notacja BPMN), określanie celów biznesowych
 5. Komunikacja i zarządzanie wymaganiami
 6. Proces zarządzania wymaganiami – ramy procesu, niezbędne elementy
 7. Komunikacja wymagań
 8. Śledzenie powiązań
 9. Warsztaty: opracowanie planu komunikacji

Dzień 3 i 4

 1. Pozyskiwanie (identyfikacja) wymagań
 2. Techniki pozyskiwania wymagań
 3. Dokumentacja wyników
 4. Warsztaty: zastosowanie technik pozyskiwania wymagań
 5. Analiza i dokumentacja wymagań
 6. Organizacja wymagań
 7. Priorytetyzacja wymagań
 8. Powiązania i zależności
 9. Modelowanie rozwiązania (notacja UML, prototypowanie GUI – ekranów użytkownika)
 10. Dokumentacja wyników (standard IEEE 830, inne formy dokumentacji)
 11. Warsztaty: analiza i modelowanie pozyskanych wymagań

Dzień 5

 1. Ocena rozwiązania
 2. Ocena i walidacja rozwiązania
 3. Warsztaty: opracowanie materiałów do oceny rozwiązania
 4. Zapewnienie jakości i kontrola jakości
 5. Proces przeglądu
 6. Listy kontrolne
 7. Warsztaty: opracowanie list kontrolnych do badania jakości specyfikacji wymagań oraz przegląd specyfikacji wymagań
Projektowanie zorientowane na uczestnika- User Centered Design
TMMI Test Maturity Model integration

Dostępne terminy szkoleń

Termin Prowadzący Lokalizacja Liczba wolnych miejsc Cena Rejestracja
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT.