Testy

Wykonywanie testów i kontrola jakości

Wdrożenie oprogramowania często bywa długim i bolesnym procesem. Klienci i departamenty biznesowe wymagają od nas produkcji coraz bardziej skomplikowanych systemów wykonanych w coraz bardziej różnorodnych technologiach. Większość nadgodzin w organizacjach produkujących oprogramowanie przypada na końcówki projektów. Mimo to wdrożenia są obarczone ryzykiem. Ryzykiem występowania awarii na środowiskach produkcyjnych lub ryzykami związanymi z nieosiągnięciem założonych parametrów jakościowych, takich jak wydajność, użyteczność, czy bezpieczeństwo.

Nasi testerzy wykonują testy z ramienia odbiorców oprogramowania lub wspomagają zespół testowy odbiorcy. Doświadczeni testerzy potrafią zorganizować i zaprojektować testy tak, żeby były najskuteczniejsze jak się da w założonych ramach czasowych i kosztach. Pozwala to na minimalizację ryzyka wdrożenia, na pełne wykorzystanie możliwości systemu od pierwszych dni po wdrożeniu. Dobrze przetestowane systemy informatyczne wspierają działanie organizacji od samego początku zamiast utrudniać jej działanie przez „choroby wieku dziecięcego”. Dobrze przetestowane systemy łatwiej i szybciej się wdraża.

Wspieramy wiele organizacji przez planowanie, projektowanie oraz wykonanie testów. Najczęściej pracując ramię w ramię z zespołami testerów naszych klientów. Pozwala to nam na uzupełnienie naszej wiedzy i umiejętności technicznej przez wiedzę merytoryczną klienta oraz na przepływ wiedzy i doświadczenia w obie strony. Dzięki temu kierownicy projektów i zespoły projektowe mogą spokojniej (i dłużej) spać w okresie wdrożeń.

AUTOMATYZACJA TESTÓW (W TYM TESTY WYDAJNOŚCIOWE)

W coraz większej liczbie projektów konieczne jest wykonanie automatyzacji testów. Gdy projekt jest wykonywany według metodyk zwinnych (np. SCRUM) lub gdy przygotowywane są kolejne wersje oprogramowania istnieje potrzeba powtarzania tych samych testów w celu sprawdzenia, czy nie zostały wprowadzone nowe błędy (testy regresywne).

Dodatkowo w większości projektów istnieje potrzeba wykonania testów wydajnościowych w celu określenia, czy systemy są w stanie obsłużyć pożądaną liczbę użytkowników albo po to żeby wykonać tunning systemu, który pozwala na efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów.

Powyższe sytuacje wymuszają automatyzację testów, gdyż bez automatów testy są droższe albo, wręcz, nie da się ich przeprowadzić.

Dla naszych klientów wykonujemy automatyzację skryptów testowych w testach funkcjonalnych oraz wydajnościowych. Pomagamy wdrażać narzędzia do testów automatycznych oraz tak zaplanować i wykonać testy, żeby były skuteczne i dostarczyły informacji o wydajności lub jakości oprogramowania. Pozwala to na minimalizację ryzyka wdrażania nowych wersji oprogramowania. Dbamy o spokojny sen kierowników projektów.

TESTY UŻYTECZNOŚCI (TESTY ERGONOMII)

Testy ergonomii mają na celu umożliwienie zorganizowania strony w ten sposób, by użytkownik korzystając z naszej strony internetowej chciał do niej wrócić i lubił z niej korzystać, a będzie to możliwe wtedy, gdy serwis będzie czytelny, łatwy i estetyczny dla potencjalnego klienta. Dzięki testom ergonomii właściciel serwisu dowie się, jakie błędy zostały popełnione przy tworzeniu jego strony i w jaki sposób może je naprawić.

Testy ergonomii w jasny sposób odpowiedzą na pytania dotyczące serwisu:

  • jakie czynności wykonuje użytkownik?
  • jakie ma problemy z ich wykonaniem?
  • jakie najczęściej popełnia błędy i jak jest o nich powiadamiany?

Testy ergonomii odpowiadają na najważniejsze pytanie, czy nasza strona jest lubiana przez użytkowników. Jeśli tak to, co zrobić żeby jeszcze bardziej powiększyło się grono jej sympatyków a jeśli nie to co można zrobić żeby zmienić zdanie o niej i jak ją usprawnić, by cieszyła nas i naszego klienta.

Czym jest ergonomia?

W języku polskim oznacza wiedzę o pracy, a samo słowo ergonomia wywodzi się z języka greckiego: ergon – czyn, praca i nomos – wiedza, zwyczaj, prawo.

Encyklopedia powszechna PWN opisuje ergonomię, jako dyscyplinę wiedzy zajmującą się zasadami i metodami dostosowywania warunków pracy do właściwości fizycznych i psychologicznych człowieka, czyli takiego sposobu konstruowania urządzeń technicznych i kształtowania materialnego środowiska pracy, jakie wynikają z wymagań fizjologii i psychologii pracy. Pojęcie ergonomia pojawiło się w encyklopedii dopiero w 1970 roku.

DOSKONALENIE PROCESU TESTOWANIA (TEST PROCESS IMPROVEMENT)

Inżynieria oprogramowania dojrzewa z roku na rok. Powstają nowe technologie oraz metody produkcji oprogramowania. Zmienia się również otoczenie biznesowe projektów, które muszą być wykonywane w coraz krótszym czasie, coraz taniej i w coraz większym zakresie. Organizacje, które się nie zmieniają, nie uczą się zostają w tyle i pozwalają się wyprzedzić konkurencji. Inne organizacje tak jak np. IBM zmieniają profil i rezygnują z niektórych gałęzi, a rozwijają inne.

W zmieniającym się świecie produkcji oprogramowania testowanie zyskuje coraz większą rangę. Procesy związane z testowaniem muszą zmieniać się wraz z organizacją. Tak jak organizacja uczy się, tak samo testy powinny się doskonalić.

Żeby się doskonalić, trzeba znać miejsce w którym się stoi oraz punkt do którego chce się dojść. Oferujemy usługi oceny procesów testowania w organizacji oraz pomoc w wytyczaniu drogi do doskonałości. Ocena procesów testowania pozawala na poznanie silnych i słabych punktów testowania w organizacji. Daje to możliwość stworzenia mapy drogowej, która pokaże kierunki zmian. Lepsze testowanie oznacza szybsze tworzenie oprogramowania, mniej poprawek, mniej awarii na środowisku produkcyjnym. Jest to wymierny zysk dla organizacji. Philip Crosby napisał kiedyś „Jakość jest za darmo, ale nie jest prezentem”. Inwestycja w doskonalenie procesów zwraca się w długim okresie.