ROBOTYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

Bardzo często „słyszy się”, że Robotic Proces Automation (Robotyzacja procesów biznesowych) jest tylko dla dużych, dojrzałych organizacji. Nie jest to prawda! RPA to nie są narzędzia wyłącznie dla dużych firm czy korporacji. Także sektor MŚP może odnieść z nich dużo korzyści. Dzięki wdrożeniu robotyzacji mogą Państwo, szybko zwiększyć produktywność i usprawnić działania biznesowe firmy. Oznacza to, że mogą Państwo zrównać szanse swojej firmy z globalnymi przedsiębiorstwami i znacznie zwiększyć konkurencyjność.

 

Dlaczego warto zrobotyzować, jakie są korzyści?

- procesy staną się dokładniejsze a szanse na ludzki błąd są eliminowane – wiadomo, że dobrze zaprogramowane roboty nie popełniają błędów,

- wydajność i efektywność wzrośnie, ponieważ cykl transakcji zostanie znacznie skrócony - roboty pracują 24 godziny na dobę bez konieczności przerw,

- analityka biznesowa będzie oparta na solidniejszych informacjach i łatwiej dostępna - dzięki technologiom RPA dane pochodzące z różnych źródeł są gromadzone w jednej platformie analitycznej, co pozwala monitorować procesy biznesowe i podejmować decyzje usprawniające ich działanie,

- pracownicy mogą się zająć sprawami „miękkimi” (klientem), a nie „przerzucaniem dokumentów”.

 

Do czego można to wykorzystać? Jak to wygląda od strony technicznej?

Robotic Process Automation można wykorzystać do automatyzacji procesów biznesowych w niemal każdym dziale w organizacji: IT, zakupy, zamówienia, HR, prawny, sprzedaży, finansów, rachunkowości, logistyki etc. Przykładowo, robot może zalogować się do skrzynki e-mail, pobrać z niej załącznik w którym jest zamówienie, wprowadzić zamówienie do systemu, przesłać zamówienie do magazynu, wystawić fakturę i odesłać ją do klienta. Innymi słowy robot może przeglądać aplikacje, wybierać opcje z menu, wprowadzać w określone pola wartości tekstowe dokładnie tak samo jak robi to człowiek podczas realizacji tych prac.

 

Jak to się robi „na chłopski rozum”?

Wprowadzając robota do Państwa firmy na początku musimy go „nauczyć” jakie czynności po kolei ma wykonywać. Pokazujemy mu gdzie ma się zalogować, jakiego hasła do tego użyć, z którego miejsca zaciągnąć określone dane i w które dokładnie miejsce innego programu je przenieść. Robotowi wystarczy to wszystko pokazać tylko raz, aby bezbłędnie powtarzał tę czynność nawet 24 h na dobę. „Nauczenie robota” to praca, która wykonują osoby z biznesu i nie jest kolejnym zadaniem dla zespołu IT.

 

Dlaczego MY?

- doradzamy i realizujemy strategiczne wdrożenia robotyzacji w organizacji,

- zawsze konsultujemy robotyzację z biznesem firmy,

- razem z biznesem wybieramy procesy do robotyzacji,

- zrobotyzujemy procesy, których inni nie podejmują się zrobotyzować,

- dostarczamy usługę utrzymania zbudowanych robotów i dostosowywania ich do zmieniających się procesów i aplikacji,

- budujemy zespoły i dobieramy narzędzia do tworzenia i utrzymywania robotów,

- doradzamy, szkolimy, uzupełniamy lub budujemy zespoły od robotyzacji.