ISTQB Poziom Zaawansowany Kierownik Testów

Gratulacje - ukończyłeś quiz "ISTQB Poziom Zaawansowany Kierownik Testów". Twoje punkty to : %%SCORE%% z %%TOTAL%%. Twoja skuteczność została oceniona na "%%RATING%%".
Your answers are highlighted below.
Question 1
Jesteś Kierownikiem Testów pracującym w projekcie rozwoju aplikacji mobilnej dla informacji turystycznej. Projekt niedawno przeszedł transformację do zwinnej metodyki z wykorzystaniem techniki wytwarzania sterowanego testami (TDD). Każdy z cykli wytwarzania oprogramowania trwa 15 dni, a począwszy od dnia 7 codziennie jest dostarczana wersja do testów. Po 10 dniu cyklu nowe funkcjonalności nie mogą być już dodawane. Zespół programistów złożony jest z bardzo doświadczonych specjalistów, którzy są dumni z wykonywanej pracy, ale niezbyt tolerancyjni wobec pracy zespołu testerskiego. Wymagania są zapisane jako mało szczegółowe wysokopoziomowe historyjki użytkownika (ang. user stories), których przykład zamieszczono poniżej:
US 03-30: Znajdź najbliższy hotel spełniający określone kryteria Jako przypadkowy użytkownik w nieznanej okolicy chcę dostać informacje na temat najbliższego hotelu spełniające moje oczekiwania co do komfortu i ceny. Priorytet: Wysoki; Pracochłonność: 7 (z 10)
Oprogramowanie jest zależne od istniejących usług sieciowych, które są zaślepione podczas fazy produkcji. Testy jednostkowe wykonywane są przez programistów, podczas gdy za testy systemowe i akceptacyjne testy użytkownika odpowiada zespół testerski. Testy systemowe we wcześniejszych fazach cyklu życia oprogramowania były często zablokowane z powodu poważnych awarii nowo powstających funkcjonalności. Analiza wykazała, że wiele z tych awarii mogłoby zostać wykrytych podczas testów jednostkowych. Dodatkowo analiza defektów znalezionych w fazie produkcyjnej uwidoczniła, że 30% problemów związanych z wydajnością spowodowanych było zawodnym działaniem usług sieciowych dostarczonych przez podwykonawców. Podstawowym celem testowania jest łagodzenie ryzyka związanego z wydajnością oraz zwiększenie szans, że dla historyjek użytkownika o priorytecie >= Wysoki nie pojawią się poważne awarie. Dodatkowo, kierownictwo wyższego szczebla zażądało zacieśnienia współpracy pomiędzy testerami a programistami. Które TRZY z poniższych czynności testowych i/lub produktów pozwolą na najlepsze osiągnięcie celów testowania?
A
Automatyczne testy wydajności dla historyjek użytkownika z priorytetem >= Wysoki wykonywane podczas testów systemowych począwszy od 10 dnia
B
Testy wydajności dla historyjek użytkownika z priorytetem = Bardzo Wysoki wykonywane przez programistów podczas testowania jednostkowego przed 10 dniem cyklu
C
Identyfikacja zewnętrznych usług sieciowych oraz egzekwowanie Poziomu Jakości dla Usługi (ang. SLA) dokonana przez kierownictwo projektu oraz kierownictwo testów
D
Zestaw metryk dla testów jednostkowych zdefiniowanych przez i raportowanych do kierownictwa testów do siódmego dnia.
E
Plan testów integracyjnych zdefiniowany przez kierownika testów przed każdym cyklem wytwarzania oprogramowania dostarczany do zespołu programistów dnia 10
F
Wspólne nieformalne przeglądy testów jednostkowych przeprowadzane przez programistów i testerów przed 10 dniem cyklu
G
Zatwierdzenie szczegółowej specyfikacji projektowej w ramach inspekcji przeprowadzonej przez zespół testerski przed dniem 7, kiedy to zaczyna się codzienne budowanie wersji oprogramowania
Question 1 Explanation: 
A. Poprawnie. Testy wydajności muszą zostać przeprowadzone a system nie jest stabilny przed 10 dniem
B. Niepoprawnie. Testy wydajnościowe są w porządku, jednak 30% problemów może zostać wykrytych tylko na poziomie testów systemowych z wykorzystaniem prawdziwych usług sieciowych)
C. Poprawnie: 30% problemów z wydajnością jest raportowanych w związku z usługami sieciowymi. Mogą one (a przynajmniej niektóre z nich) być powodowane brakiem zdefiniowanej Poziomu Jakości dla Usług (ang. SLA
D. Niepoprawnie. Za testy jednostkowe odpowiedzialni są programiści.
E. Niepoprawnie. Poziom testów integracyjnych nie istnieje.
F. Poprawnie. Wprowadzenie inspekcji w celu zredukowania awarii blokujących testowanie oraz poprawienia komunikacji pomiędzy testerami a programistami
G. Niepoprawnie. TDD zaczyna się od projektowania testów jednostkowych; w metodykach zwinnych zazwyczaj nie ma szczegółowej dokumentacji projektowej
Question 2
Jesteś Kierownikiem Testów pracującym w projekcie rozwoju aplikacji mobilnej dla informacji turystycznej. Projekt niedawno przeszedł transformację do zwinnej metodyki z wykorzystaniem techniki wytwarzania sterowanego testami (TDD). Każdy z cykli wytwarzania oprogramowania trwa 15 dni, a począwszy od dnia 7 jest dostarczana wersja do testów. Po 10 dniu cyklu nowe funkcjonalności nie mogą być już dodawane. Zespół programistów złożony jest z bardzo doświadczonych specjalistów, którzy są dumni z wykonywanej pracy, ale niezbyt tolerancyjni wobec prac zespołu testerskiego. Wymagania są zapisane jako mało szczegółowe wysokopoziomowe historyjki użytkownika, której przykład zamieszczono poniżej:
US 03-30: Znajdź najbliższy hotel spełniający określone kryteria Jako przypadkowy użytkownik w nieznanej okolicy chcę dostać informacje na temat najbliższego hotelu spełniające moje oczekiwania co do komfortu i ceny. Priorytet: Wysoki; Pracochłonność: 7 (z 10)
Oprogramowanie jest zależne od istniejących usług sieciowych, które w cyklu rozwoju są zastąpione zaślepkami. Testy jednostkowe wykonywane są przez programistów, podczas gdy za testy systemowe i akceptacyjne testy użytkownika odpowiada zespół testerski. Testy systemowe we wcześniejszych fazach cyklu życia oprogramowania często były zablokowane z powodu poważnych awarii nowo powstających funkcjonalności. Analiza wykazała, że wiele z tych awarii mogłoby zostać wykrytych podczas testów jednostkowych. Dodatkowo analiza defektów znalezionych w fazie produkcyjnej uwidoczniła, że 30% problemów związanych z wydajnością spowodowanych było zawodnym działaniem usług sieciowych dostarczanych przez podwykonawców. Podstawowym celem testowania jest łagodzenie ryzyka związanego z wydajnością oraz zwiększenie pewności, że dla historyjek użytkownika o priorytecie >= Wysoki nie pojawią się poważne awarie o wysokiej krytyczności. Dodatkowo, kierownictwo wyższego szczebla zażądało zacieśnienia współpracy pomiędzy testerami a programistami. Dla testów akceptacyjnych zostały określone następujące kryteria wyjścia: AC 1: Czas odpowiedzi oprogramowania <= 3 sekundy dla do 1000 jednoczesnych zapytań dla historyjek użytkownika z priorytetem = Bardzo Wysoki AC 2: Czas odpowiedzi oprogramowania <= 10 sekund dla do 10 000 jednoczesnych zapytań dla historyjek użytkownika z priorytetem >= Wysoki AC 3: Żadnych poważnych awarii na poziomie testów systemowych i akceptacyjnych testów użytkownika dla historyjki użytkownika o priorytecie >= Wysoki AC 4: Każda historyjka użytkownika pokryta jest przez przynajmniej jeden przypadek testowy z poziomu testów akceptacyjnych użytkownika Według strategii testów, techniką wymaganą na poziomie testów systemowych i testów akceptacyjnych użytkownika dla historyjek użytkownika o priorytecie >= Wysoki są klasy równoważności. Dla tego cyklu rozwoju oprogramowania zostały wybrane i zaimplementowane następujące historyjki użytkownika (P = Priorytet, E = Estymowana pracochłonność): US 02-10: Odtwórz wideo dla wybranego hotelu (P: Średni, E: 4) US 02-20: Odtwórz muzykę w tle (P: Niski, E: 2) US 03-20: Wyszukaj pięć najbliższych hoteli (P: Bardzo Wysoki, E: 4) US 03-30: Znajdź najbliższy hotel spełniający określone kryteria (P: Wysoki, E: 7) W wyniku rozpoczętej analizy testowej dla poziomu testów systemowych zidentyfikowano następujące warunki testowe: TC 02-10-1: Odtwórz wideo, wykorzystaj wszystkie wspierane formaty TC 03-20-1: Wyświetl listę 5 najbliższych hoteli, użyj klas równoważności dla lokalizacji TC 03-30-1: Wyświetl najbliższy hotel spełniający określone kryteria, użyj klas równoważności dla profili użytkownika oraz lokalizacji TC PE-xx-1: Testy wydajnościowe dla do 10 000 jednoczesnych zapytań dla historyjki użytkownika US 03-30 TC PE-xx-2: Testy wydajnościowe dla do 1000 jednoczesnych zapytań dla historyjki użytkownika US 03-20 Jaka jest MINIMALNA liczba warunków testowych, które muszą zostać dodane w celu spełnienia kryteriów wyjścia dla tego cyklu?
A
1
B
2
C
3
D
4
Question 2 Explanation: 
B. Poprawnie. Ponieważ:
1) Brakuje testów wydajnościowych dla czasu odpowiedzi <= 10 sekund przy jednoczesnych zapytaniach o historyjkę użytkownika US 03-20 w liczbie nieprzekraczającej 10 000
2) Brakuje warunku testowego dla historyjki użytkownika US 02-20
A, C oraz D. Niepoprawnie. Uzasadnienie jak wyżej.
Question 3
Które DWA z poniżej wymienionych czynników najlepiej wskazują, że na poziomie testów systemowych powinno mieć miejsce szczegółowe definiowanie warunków testowych?
A
Podstawa testów często się zmienia
B
Projektowanie i wykonanie testów zostało zlecone podwykonawcy
C
Podstawa testów jest niskiej jakości
D
Podczas projektowania testów są dostępni - w ramach konsultacji - eksperci domenowi
E
Warunki testowe są wykorzystywane w prezentacji kierowniczych kamieni milowych
Question 3 Explanation: 
A. Niepoprawnie. Szczegółowe warunki testowe byłyby wtedy zbyt trudne w utrzymaniu (patrz
sylabus)
B. Poprawnie. Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące projektowania testów mające
udoskonalić mało szczegółowe wysokopoziomowe warunki testowe byłoby zbyt drogie.
C. Poprawnie: Szczegółowe zdefiniowanie warunków testowych mogłoby zastąpić niskiej jakości
podstawę testów i tym samym wpłynąć pozytywnie na zapobieganie defektom
D. Niepoprawnie. Eksperci domenowi mogliby odpowiedzieć na pytania na temat projektowania
testów mające na celu wyjaśnienie wysokopoziomowych wymagań testowych.
E. Niepoprawnie. Kadrę zarządzająca nie interesują szczegóły
Question 4
Załóżmy, że pracujesz dla ambitnego start-upu, który tworzy system pozwalający na sprzedaż Internecie spersonalizowanych programów lojalnościowych oraz bonusowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wspomniane przedsiębiorstwa rejestrują się w systemie poprzez sklep internetowy. Pozwala to przedsiębiorstwom na tworzenie spersonalizowanych przycisków, które mogą zostać umieszczone na ich stronach internetowych. Te przyciski pozwalają klientom na rejestrację w programach lojalnościowych i bonusowych świadczonych przez powyższe przedsiębiorstwa. Każdy kolejny zakup jest premiowany punktami. Zarówno przedsiębiorstwa, jak ich klienci mają możliwość zarządzania programem, na przykład w celu określenia liczby punktów potrzebnych do otrzymania darmowego produktu lub usługi. Zespół marketingowy Twojego pracodawcy mocno promuje system oferując duże rabaty na opłaty podczas pierwszego roku - w celu pozyskania pierwszych przedsiębiorstw. Materiały promocyjne opisują, że usługa będzie wysoce niezawodna oraz bardzo szybka dla przedsiębiorstw oraz ich klientów. Na daną chwilę wymagania są kompletne, a wytwarzanie oprogramowania właśnie się rozpoczęło. Obecny harmonogram pozwoli przedsiębiorstwom i ich klientom na rozpoczęcie rejestracji w ciągu trzech miesięcy. Twój pracodawca ma zamiar wykorzystać przetwarzanie w chmurze w celu udostępnienia usługi oraz wyeliminowania potrzeby posiadania zasobów sprzętowych innych, niż zwyczajne komputery osobiste dla programistów, testerów oraz innych inżynierów i kierowników. Do zbudowania systemu zostaną wykorzystane komponenty aplikacji webowych spełniające standardy przemysłowe. Rozważ następujące ryzyko, które zostało zidentyfikowane podczas procesu analizy ryzyka jakościowego: Spersonalizowane przyciski do rejestracji dostępne na stronach internetowych przedsiębiorstw nie prowadzą do poprawnych adresów URL programów lojalnościowych. Załóż, że wykorzystałeś śledzenie w celu określenia logicznych przypadków testowych, które pokrywają wspomniane ryzyko. Który z poniższych testów jest przykładem pozytywnego testu logicznego, który jest jednocześnie kompletny, poprawny oraz pokrywa wspomniane wyżej ryzyko?
A
Kliknij w przycisk służący do rejestracji, zweryfikuj, że zostałeś przeniesiony na stronę domową przedsiębiorstwa.
B
Klikaj wielokrotnie z dużą częstotliwością w przycisk służący do rejestracji i zobacz, co się stanie.
C
Kliknij w przycisk służący do rejestracji, zweryfikuj, że zostałeś przeniesiony na stronę rejestracji w programie odpowiedniego przedsiębiorstwa
D
Kliknij w URL prowadzący do strony domowej przedsiębiorstwa, sprawdź, czy jest wyświetlana strona domowa.
Question 4 Explanation: 
A. Niepoprawnie. Oczekiwany rezultat jest niepoprawny
B. Niepoprawnie. Może pokryć wspomniane ryzyko, ale jest to negatywny przypadek testowy, w którym oczekiwany rezultat nie jest zdefiniowany. Jednakże jest to dobry negatywny test eksploracyjny dla wspomnianego ryzyka.
C. Poprawnie. Są zdefiniowane działania wejściowe, ich oczekiwany, poprawny rezultat zgodny ze scenariuszem oraz jest odniesienie do wspomnianego ryzyka.
D. Niepoprawnie. Jest to jak najbardziej kompletny, pozytywny, logiczny przypadek testowy, który niestety nie pokrywa wspomnianego ryzyka
Question 5

Załóżmy, że pracujesz dla ambitnego start-upu, który tworzy system pozwalający na sprzedaż w Internecie spersonalizowanych programów lojalnościowych oraz bonusowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wspomniane przedsiębiorstwa rejestrują się w systemie poprzez sklep internetowy. Pozwala to przedsiębiorstwom na tworzenie spersonalizowanych przycisków, które mogą zostać umieszczone na ich stronach internetowych. Te przyciski pozwalają klientom na rejestrację w programach lojalnościowych i bonusowych świadczonych przez powyższe przedsiębiorstwa. Każdy kolejny zakup jest premiowany punktami. Zarówno przedsiębiorstwa, jak ich klienci mają możliwość zarządzania programem, na przykład w celu określenia liczby punktów potrzebnych do otrzymania darmowego produktu lub usługi.

Zespół marketingowy Twojego pracodawcy mocno promuje system oferując duże rabaty na opłaty podczas pierwszego roku - w celu pozyskania pierwszych przedsiębiorstw. Materiały promocyjne opisują, że usługa będzie wysoce niezawodna oraz bardzo szybka dla przedsiębiorstw oraz ich klientów.

Na daną chwilę wymagania są kompletne, a wytwarzanie oprogramowania właśnie się rozpoczęło. Obecny harmonogram pozwoli przedsiębiorstwom i ich klientom na rozpoczęcie rejestracji w ciągu trzech miesięcy.

Twój pracodawca ma zamiar wykorzystać przetwarzanie w chmurze w celu udostępnienia usługi oraz wyeliminowania potrzeby posiadania zasobów sprzętowych innych, niż zwyczajne komputery osobiste dla programistów, testerów oraz innych inżynierów i kierowników. Do zbudowania systemu zostaną wykorzystane komponenty aplikacji webowych spełniające standardy przemysłowe. Rozważ następujące ryzyko, które zostało zidentyfikowane podczas procesu analizy ryzyka jakościowego. Spersonalizowane przyciski do rejestracji dostępne na stronach internetowych przedsiębiorstw nie prowadzą do poprawnych adresów URL programów lojalnościowych. Załóż, że techniczni interesariusze projektu oszacowali prawdopodobieństwo wystąpienia powyższego ryzyka jako średnie. Mając do dyspozycji jedynie powyższe informacje, które z poniższych stwierdzeń jest na pewno prawdziwe:

A
Wspomniane ryzyko powinno zastać zaklasyfikowane jako ryzyko o bardzo wysokim wpływie
B
Przypadki testowe przypisane do tego ryzyka powinny zostać wykonane w pierwszej fazie
C
Przypadki testowe przypisane do tego ryzyka muszą zostać wykonane nie później, niż do
połowy czasu na testowanie przewidzianego w harmonogramie.
D
Opierając się na klasyfikacji wpływu na system, do tego ryzyka powinna zostać przypisana
duża liczba przypadków testowych.
Question 5 Explanation: 
A. Poprawnie. To ryzyko odnosi się do głównej funkcjonalności systemu.
B. Niepoprawnie. Testy o bardzo wysokim wpływie i prawdopodobieństwie wystąpienia
wyższym niż średnie powinny zostać wykonane przed tym testem.
C. Niepoprawnie. Nie mamy tutaj stuprocentowej pewności, ponieważ nie wiemy jak to ryzyko
powiązane jest do pozostałych zidentyfikowanych ryzyk.
D. Niepoprawnie. Nie mamy tutaj stuprocentowej pewności, ponieważ nie znamy sposobu
alokacji pracochłonności w oparciu o prawdopodobieństwo wystąpienia i wpływu na system.
Question 6
W pewnej firmie testowanie ma być realizowane zgodnie ze strategią testowania opartą na ryzyku.
Załóżmy, że projekt jest obecnie w fazie wykonywania testów. Dla następujących testów, podane wartości reprezentują: identyfikator testu, poziom ryzyka, identyfikator wymagania pokrytego przez test oraz aktualny status testu.
ID testu Poziom ryzyka ID wymagania Status
02.007 Bardzo wysoki 09.003 Niezaliczony
02.010 Wysoki 09.003 Gotowy do uruchomienia, ale jeszcze nie uruchomione
02.019 Bardzo niski 09.020 Zaliczony
Które DWIE z poniższych odpowiedzi są prawdziwe?
A
Jeśli plan testów mówi, że należy uruchomić przynajmniej jeden przypadek testowy dla każdego wymagania najwcześniej, jak to możliwe, kolejność testów może być poprawna.
B
Kolejność testów jest z pewnością niepoprawna, ponieważ test 02.010 ma wyższe ryzyko, niż 02.019
C
Kolejność testów jest z pewnością niepoprawna, ponieważ test 02.010 ma wyższe ryzyko, niż 02.019
D
Uruchomienie testu 02.019 było stratą czasu, ponieważ nie znalazł on żadnych defektów.
E
Zespół testerski może nie przestrzegać strategii testów, ponieważ test 02.010 ma wyższe ryzyko, niż 02.019.
Question 6 Explanation: 
A. Poprawnie: 02.019 pokrywa inne wymaganie, niż 02.010.
B. Niepoprawnie: Sytuacja w opcji B lub po prostu blokada testów, może wyjaśnić uruchomienie testów inne, niż kolejność ryzyka.
C. Niepoprawnie: Choć ocena problemów dotyczących kolejności testów ma sens, nie ma potrzeby przerywania testów do tego celu.
D. Niepoprawnie: Znajdowanie defektów nie jest jedynym celem testowania.
E. Poprawnie: W strategii testów opartej na ryzyku, testy o wyższym ryzyku poprzedzają testy o niższym ryzyku.
Question 7
Które DWIE z poniższych metryk są najlepsze do tego, by umieścić je w raporcie postępów testów dla wykonania testów modułowych?
A
Odsetek wykrytych błędów (OWB) w testach modułowych
B
Szacowana a rzeczywista liczba zaraportowanych defektów
C
Liczba warunków testowych
D
Planowane a rzeczywiście osiągnięte pokrycie
E
Czas realizacji testów modułowych a czas realizacji testów integracyjnych
Question 7 Explanation: 
A. Niepoprawnie: nie może być zmierzony w tym czasie.
B. Poprawnie: z planu nauczania.
C. Niepoprawnie: dotyczy postępu analizy testów.
D. Poprawnie: z planu nauczania.
E. Niepoprawnie: nie może być zmierzony w tym czasie.
Question 8
Która z poniższych odpowiedzi jest odpowiednim podsumowaniem czynności na zakończenie testowania “sprawdzenie kompletności testów”? Wybierz jedną.
A
Sprawdzenie kompletności testów zapewnia, że udokumentowano wszystkie istotne wnioski
B
Sprawdzenie kompletności testów zapewnia, że wszystkie produkty prac testowych sązebrane w systemie zarządzania konfiguracją
C
Sprawdzenie kompletności testów zapewnia, że wykonano wszystkie prace testowe, jakie planowano
D
Sprawdzenie kompletności testów zapewnia, że ustalono plany mające na celu upewnienie się, że dobre praktyki będą powtarzane
Question 8 Explanation: 
C. Poprawnie: jak w planie nauczania, sekcja 1.3
A, B, oraz D są niepoprawne
Question 9

Załóżmy, że pracujesz dla ambitnego start-upu, który tworzy system pozwalający na sprzedaż w Internecie spersonalizowanych programów lojalnościowych oraz bonusowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wspomniane przedsiębiorstwa rejestrują się w systemie poprzez sklep internetowy. Pozwala to przedsiębiorstwom na tworzenie spersonalizowanych przycisków, które mogą zostać umieszczone na ich stronach internetowych. Te przyciski pozwalają klientom na rejestrację w programach lojalnościowych i bonusowych świadczonych przez powyższe przedsiębiorstwa. Każdy kolejny zakup jest premiowany punktami. Zarówno przedsiębiorstwa, jak ich klienci mają możliwość zarządzania programem, na przykład w celu określenia liczby punktów potrzebnych do otrzymania darmowego produktu lub usługi.

Zespół marketingowy Twojego pracodawcy mocno promuje system oferując agresywne rabaty na opłaty podczas pierwszego roku - w celu pozyskania pierwszych przedsiębiorstw. Materiały promocyjne opisują, że usługa będzie wysoce niezawodna oraz bardzo szybka dla przedsiębiorstw oraz ich klientów. Na daną chwilę wymagania są kompletne, a wytwarzanie oprogramowania właśnie się rozpoczęło. Obecny harmonogram pozwoli przedsiębiorstwom i ich klientom na rozpoczęcie rejestracji w ciągu trzech miesięcy. Twój pracodawca ma zamiar wykorzystać przetwarzanie w chmurze w celu udostępnienia usługi oraz wyeliminowania potrzeby posiadania zasobów sprzętowych innych, niż zwyczajne komputery osobiste dla programistów, testerów oraz innych inżynierów i kierowników. Do zbudowania systemu zostaną wykorzystane komponenty aplikacji webowych spełniające standardy przemysłowe.

Załóżmy, że projekt dostarczył wstępne wydanie i system od miesiąca jest używany przez firmy i ich klientów. Twój zespół stosuje mieszaną strategię testów opartą na ryzyku, wymaganiach oraz strategię reaktywną. Podczas analizy ryzyka, personalizacja przycisków była oceniona, jako obszar najniższego ryzyka, podczas gdy rejestrację oceniono, jako obszar najwyższego ryzyka. Wdrażasz retrospektywę dla prac testowych.

Które TRZY z poniższych obszarów należy uwzględnić w tej retrospektywie?

A
Identyfikacja problemów z rejestracją, które mają wpływ na firmy i ich klientów.
B
Dostarczenie listy znanych defektów oraz niezaliczonych testów do zespołu wsparcia systemu.
C
Podjęcie decyzji, czy plan projektu obejmował wszystkie adekwatne ryzyka projektowe, które miały wpływ na dostarczenie do wcześnie pozyskanych przedsiębiorstw.
D
Określenie poziomu szczegółowości wymaganego dla przypadków testowych do rejestracji, personalizacji i zarządzania punktami.
E
Porównanie rzeczywistych testów z szacowaną liczbą testów dla rejestracji, spersonalizowanych przycisków oraz zarządzania punktami.
F
Pomiar pokrycia wymagań dla rejestracji i zaraportowanie go interesariuszom projektowym oraz biznesowym.
G
Ocena, czy użytkownicy zgłosili ważne problemy przy dostosowywaniu przycisków.
Question 9 Explanation: 
A. Poprawnie: rejestracja to obszar związany z kluczowym wymaganiem i retrospektywy testów powinny sprawdzić, czy stosując strategię testów opartą na ryzyku nie pominięto defektów w takich obszarach
B. Niepoprawnie: jest to część czynności na zamknięcie testów, ale nie retrospektywy
C. Niepoprawnie: jest to dobre zagadnienie do rozważenia podczas retropektywy, ale dotyczący to projektu jako całości, a nie jest kwestią związaną z testowaniem.
D. Niepoprawnie: to powinno mieć miejsce podczas implementacji.
E. Poprawnie: podczas retrospektywy powinno być sprawdzone niedoszacowanie wysiłku wymaganego do przetestowania głównych obszarów funkcjonalnych produktu
F. Niepoprawnie: to część kontroli testów.
G. Poprawnie: podczas retrospektywy chcemy analizować informacje o defektach, aby ocenić, czy analiza ryzyk jakościowych była prawidłowa
Question 10
Załóżmy, że kierujesz testami dojrzałej aplikacji. Aplikacja ta jest sieciową usługą randkową, która pozwala użytkownikom na: wprowadzenie swojego profilu, spotykanie ludzi, którzy byliby dla nich dobraną partią, organizowania wydarzeń społecznych z udziałem tych ludzi oraz blokowania ludzi, z którymi nie chcą utrzymywać kontaktu. Rozważmy następujące grupy ludzi:
  1. Użytkownicy aplikacji poszukujący randki
  2. Kierownicy i interesariusze firmy
  3. Pary w związkach, które używały aplikacji by znaleźć drugą połowę
  4. Pracownicy agencji rządowych
Rozważmy następujące czynności testowe:
  1. Testowanie trafności dopasowań proponowanych przez aplikację
  2. Testowanie zdolności aplikacji do prawidłowego obciążania użytkowników opłatami
  3. Testowanie zgodności aplikacji z lokalnymi przepisami podatkowymi
Opierając się tylko na podanej tu informacji, która z poniższych odpowiedzi poprawnie dopasowuje obecnych interesariuszy z jednym lub więcej zagadnieniem testowym?  
A
I – a, b; II – a, b, c; IV – c.
B
 I – a, b; II – a, b, c; III – b; IV – c.
C
I – a, b; II – a, b, c; IV – a, c.
D
 I – a, b, c; II – a, b, c; IV – c.
Question 10 Explanation: 
A. Poprawnie: użytkowników interesuje otrzymanie usługi, za którą płacą, po uzgodnionej cenie; kierowników i interesariuszy interesują wszystkie trzy typy testów, aby mieć zadowolonych klientów, dochodową firmę i zgodność prawną; agentów rządowych interesuje zgodność z przepisami; pary w związku nie są aktualnymi interesariuszami.
B. Niepoprawnie: pary w związku nie są aktualnymi interesariuszami (chyba, że oszukują na własną odpowiedzialność) i dlatego nie powinno ich interesować, czy obciążanie opłatami działa prawidłowo.
C. Niepoprawnie: pracownicy rządowi nie interesują się tym, jak działa dopasowanie, za wyjątkiem tych pracowników, którzy są użytkownikami aplikacji (co jednak nie ma nic wspólnego z byciem pracownikiem agencji rządowej).
D. Niepoprawnie: użytkowników tak naprawdę nie interesuje, czy firma płaci prawidłowe podatki, dopóki są prawidłowo obciążani opłatami.
Question 11
Które z poniższych stwierdzeń prawidłowo wyjaśnia, w jaki sposób produkty pracy związane z zarządzaniem projektem wpływają na testowanie?
A
Kierownik testów powinien współpracować z kierownikiem projektu w celu opracowania harmonogramu projektu.
B
Testy powinny kompletnie pokryć specyfikację wymagań.
C
Kierownik testów powinien współpracować z kierownikiem wsparcia technicznego podczas zamykania testów.
D
Ograniczenia w planie projektu mogą ograniczać testowanie
Question 11 Explanation: 
A. Niepoprawnie: prawdziwe, ale dotyczy tego, w jaki sposób testowanie wpływa na produkty pracy związane z zarządzaniem projektem, a nie jak produkty pracy związane z zarządzaniem projektem wpływają na testowanie.
B. Niepoprawnie: wymagania nie są produktami pracy związanymi z zarządzaniem projektem, a na dodatek to stwierdzenie jest prawdziwe tylko wtedy, gdy stosuje się strategię testów opartą na wymaganiach.
C. Niepoprawnie: prawdziwe, ale nie dotyczy tego, jak produkty pracy związane z zarządzaniem projektem wpływają na testowanie, lecz jak testowanie wpływa na wsparcie techniczne.
D. Poprawnie: plan testów musi być spójny z planem projektu
Question 12
Które z poniższych stwierdzeń opisuje prawidłowe podejście do zarządzania testami niefunkcjonalnymi? Wybierz jedną odpowiedź.
A
Kierownik testów powinien oddelegować planowanie testów niefunkcjonalnych do technicznego analityka testów pracującego w danym projekcie.
B
Czynności implementacji testów niefunkcjonalnych, które trwają dłużej, niż pojedyncza iteracja, powinny być obsługiwane poza iteracjami.
C
Testy niefunkcjonalne powinny mieć nałożone priorytety tak, by podążać za testami funkcjonalnymi i być realizowane w oparciu o postrzegane ryzyko.
D
Ryzyka niefunkcjonalne powinny być łagodzone podczas wczesnych poziomów testów, lub nawet podczas wytwarzania.
Question 12 Explanation: 
A. Niepoprawnie: tylko niektóre czynności testowe mogą być delegowane do zarówno AT i TAT
B. Poprawnie: z planu nauczania.
C. Niepoprawnie: wszystkie testy niefunkcjonalne nie muszą podążać za testami funkcjonalnymi (ale powinny opierać się na postrzeganych ryzykach)
D. Niepoprawnie: niektóre ryzyka niefunkcjonalne mogę być łagodzone wcześnie, ale niektóre później w cyklu życia
Question 13
Które z poniższych stwierdzeń NAJLEPIEJ wyjaśnia, jak testowanie oparte na ryzyku odpowiada na ryzyko? Wybierz jedną odpowiedź:
A
Kiedy testy znajdują defekty, zwiększają ryzyko jakościowe testowanego systemu
B
Testowanie funkcjonalne adresuje ryzyka produktowe, a testowanie niefunkcjonalne adresuje ryzyka jakościowe
C
Zespół testerski projektuje, implementuje i wykonuje testy tak, by łagodzić ryzyka jakościowe
D
W oparciu o ryzyka projektowe, kierownik testów określa poziomy testów, które należy zastosować
Question 13 Explanation: 
A. Niepoprawnie: testowanie mierzy jakość – nie podnosi jej (późniejsze debagowanie to robi).
B. Niepoprawnie: nie ma powiązania pomiędzy typami ryzyk (choć te dwa są tego samego typu)
a testami funkcjonalnymi/niefunkcjonalnymi
C. Poprawnie: z planu nauczania
D. Niepoprawnie: ryzyka projektowe pomagają określić poziomy testów, ale ryzyka produktowe
również
Question 14
Które z poniższych stwierdzeń to przykłady różnych technik analizy ryzyk w produkcie?
A
PRAM, PRiSMa, FMEA oraz FTA
B
Identyfikacja ryzyka, ocena ryzyka, łagodzenie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem
C
Wywiady z ekspertami, niezależne oceny, zastosowanie szablonów ryzyka oraz retrospektywy projektowe
D
Problemy dotyczące personelu oraz szkoleń dla analityków biznesowych, projektantów oraz programistów
Question 14 Explanation: 
A. Poprawnie: to cztery z 8 różnych technik podanych w planie nauczania
B. Niepoprawnie: to są cztery czynności w testowaniu opartym na ryzyku
C. Niepoprawnie: to techniki identyfikacji ryzyka, które jest tylko częścią procesu analizy
D. Niepoprawnie: to jeden z czynników wpływających na prawdopodobieństwo ryzyka
Question 15
Załóżmy, że pracujesz dla ambitnego start-upu, który tworzy system pozwalający na sprzedaż w Internecie spersonalizowanych programów lojalnościowych oraz bonusowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wspomniane przedsiębiorstwa rejestrują się w systemie poprzez sklep internetowy. Pozwala to przedsiębiorstwom na tworzenie spersonalizowanych przycisków, które mogą zostać umieszczone na ich stronach internetowych. Te przyciski pozwalają klientom na rejestrację w programach lojalnościowych i bonusowych świadczonych przez powyższe przedsiębiorstwa. Każdy kolejny zakup jest premiowany punktami. Zarówno przedsiębiorstwa, jak ich klienci mają możliwość zarządzania programem, na przykład w celu określenia liczby punktów potrzebnych do otrzymania darmowego produktu lub usługi. Zespół marketingowy Twojego pracodawcy mocno promuje system oferując duże rabaty na opłaty podczas pierwszego roku - w celu pozyskania pierwszych przedsiębiorstw. Materiały promocyjne opisują, że usługa będzie wysoce niezawodna oraz bardzo szybka dla przedsiębiorstw oraz ich klientów. Na daną chwilę wymagania są kompletne, a wytwarzanie oprogramowania właśnie się rozpoczęło. Obecny harmonogram pozwoli przedsiębiorstwom i ich klientom na rozpoczęcie rejestracji w ciągu trzech miesięcy. Twój pracodawca ma zamiar wykorzystać przetwarzanie w chmurze w celu udostępnienia usługi oraz wyeliminowania potrzeby posiadania zasobów sprzętowych innych, niż zwyczajne komputery osobiste dla programistów, testerów oraz innych inżynierów i kierowników. Do zbudowania systemu zostaną wykorzystane komponenty aplikacji webowych spełniające standardy przemysłowe. Które TRZY z poniższych to ryzyka jakościowe produktu dla tego systemu?
A
Punkty lojalnościowe są nieprawidłowo wyliczane.
B
Start-up wykorzystał budżet, zanim rozpoczęły się testy.
C
Klienci nie mogą się zarejestrować w programie lojalnościowym.
D
Wymagania dla systemu są nieprawidłowe.
E
Zasoby do przetwarzania w chmurze nie są dostępne wystarczająco wcześnie, aby utrzymać harmonogram projektu
F
System ma nadmierne przestoje spowodowane wyciekami pamięci.
G
Nadmiernie wysokie zniżki skutkują kryzysem płynności dla firmy podczas pierwszego roku
Question 15 Explanation: 
A. Poprawnie: obliczanie punktów lojalnościowych jest funkcją system, a dokładnośćfunkcjonalna jest podatrybutem jakościowym
B. Niepoprawnie: to ryzyko projektowe (bardzo realne dla każdego start-upu).
C. Poprawnie: rejestracja w programie lojalnościowym dla przedsiębiorstw jest funkcją systemu,a dokładność funkcjonalna jest podatrybutem jakościowym.
D. Niepoprawnie: to ryzyko projektowe i wymaga od kandydata umiejętności rozróżnienia pomiędzy natychmiastowym potencjalnym wpływem ryzyka (rozległe szkody dla projektu), aróżnymi konsekwencjami w przypadku, gdy ryzyko następuje (co obejmuje różne problemy związane z jakością).
E. Niepoprawnie: to ryzyko projektowe, nie jakościowe, ponadto o małym prawdopodobieństwie biorąc pod uwagę szerokie opcje wyboru w branży usług związanych z przetwarzaniem w chmurze.
F. Poprawnie: obiecujemy wysoką niezawodność a niezawodność jest atrybutem jakościowym.
G. Niepoprawnie: to bez wątpienia ryzyko, ale nie jest związane z jakością systemu, a raczej z oferowanymi zniżkami; konkretnie jest to ryzyko operacyjne, które może pojawić się po wydaniu systemu.
Question 16
Które z poniższych stwierdzeń jest NAJMNIEJ odpowiednim opisem tego, jak powinny być łagodzone i zarządzane zidentyfikowane ryzyka jakościowe produktu? Wybierze jedno.
A
Testy powinny być projektowane, implementowane i wykonywane w celu adresowania postrzeganego ryzyka.
B
Pracochłonność związana z projektowaniem i wykonywaniem testów powinna być proporcjonalna do poziomu postrzeganego ryzyka.
C
Priorytet opracowania oraz wykonywania testów powinien opierać się na postrzeganym poziomie ryzyka.
D
Postrzegany poziom ryzyka powinien mieć wpływ na wybór standardu, którego należy przestrzegać
Question 16 Explanation: 
D. Poprawnie: Zawsze chcemy, by efektywność testowania (np. zdolność wykrywania defektów)
była wyższa, niezależnie od tego, jaki poziom ryzyka jest łagodzony.

A, B, oraz C są niepoprawne. Z planu nauczania.
Question 17
Która (JEDNA) z poniższych NIE jest praktyczną techniką priorytetyzacji testów i przydziału pracy?
A
Przeglądy niejednoznaczności identyfikują i eliminują niejednoznaczności w wymaganiach
B
Poszczególni testerzy decydują, co testować w oparciu o defekty wykryte w podstawach testów<
C
Analiza warunków testowych obejmuje czytanie priorytetyzowanych wymagań celem określenia warunków testowych, które mają być pokryte
D
Tworzenie grafów przyczynowo - skutkowych umożliwia identyfikację zestawu testów, który osiąga 100% pokrycia funkcjonalnego dla podstawy testów.
Question 17 Explanation: 
B. Poprawnie: Nie chcemy pozostawiać całej priorytetyzacji i przydziału prac do decyzji testerów, ponadto wykrywanie defektów może nastąpić dopiero wtedy, gdy testowanie (i niektóre prace związane z priorytetyzacją i alokacją zadań) zostało rozpoczęte

A, C oraz D są niepoprawne. Z planu nauczania.
Question 18
Załóżmy, że kierujesz testami dojrzałej aplikacji. Aplikacja ta jest sieciową usługą randkową, która pozwala użytkownikom na: wprowadzenie swojego profilu, spotykanie ludzi, którzy byliby dla nich dobraną partią, organizowania wydarzeń społecznych z udziałem tych ludzi oraz blokowania ludzi, z którymi nie chcą utrzymywać kontaktu. Załóżmy, że polityka testów określa następującą misję dla organizacji testującej, w kolejności ważności: 1. Znajdywanie defektów 2. Zredukowanie ryzyka 3. Zbudowanie zaufania Następnie załóżmy, że Twój kierownik zdefiniował następujący, o najwyższym priorytecie, cel dla doskonalenia procesu testowego dla organizacji testującej w następującym roku: osiągnąć możliwie maksymalny poziom automatyzacji dla testów regresywnych aplikacji. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
A
Aplikacja oraz cel doskonalenia procesu testowego są zgodne, ale definicja misji nie jest zgodna z aplikacją oraz doskonaleniem procesu testowego
B
Aplikacja oraz definicja misji są zgodne, ale cel doskonalenia procesu testowego nie jest zgodny z aplikacją oraz definicją misji.
C
Aplikacja, definicja misji oraz cel doskonalenia procesu testowego są zgodne.
D
Aplikacja, definicja misji oraz cel doskonalenia procesu testowego nie są ze sobą zgodne.
Question 18 Explanation: 
A. Poprawnie: w przypadku dojrzałych aplikacji, główną misją testowania jest realne zbudowanie
zaufania, że aplikacja ciągle działa poprawnie. Automatyczne testy regresji pomagają osiągnąć ten cel
efektywnie, tak więc cel doskonalenia procesu testowego i aplikacja są zgodne. Chociaż koncepcja
automatyzacji testów regresji dla tej aplikacji jest dobra, testy automatyczne nie znajdą wielu
defektów. Tak więc, stwierdzenie misji nie jest zgodne z celem doskonalenia procesu testowego, ani
z rzeczywistymi potrzebami testowymi dla dojrzałej aplikacji.

B, C i D są niepoprawne z powodu wyjaśnionego w A.
Question 19
Załóż, że pracujesz dla ambitnego start-upu, który tworzy system pozwalający na sprzedaż w Internecie spersonalizowanych programów lojalnościowych oraz bonusowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wspomniane przedsiębiorstwa rejestrują się w systemie poprzez sklep internetowy. Pozwala to przedsiębiorstwom na tworzenie spersonalizowanych przycisków, które mogą zostać umieszczone na ich stronach internetowych. Te przyciski pozwalają klientom na rejestrację w programach lojalnościowych i bonusowych świadczonych przez powyższe przedsiębiorstwa. Każdy kolejny zakup jest premiowany punktami. Zarówno przedsiębiorstwa, jak ich klienci mają możliwość zarządzania programem, na przykład w celu określenia liczby punktów potrzebnych do otrzymania darmowego produktu lub usługi. Zespół marketingowy Twojego pracodawcy mocno promuje system oferując duże rabaty na opłaty podczas pierwszego roku - w celu pozyskania pierwszych przedsiębiorstw. Materiały promocyjne opisują, że usługa będzie wysoce niezawodna oraz bardzo szybka dla przedsiębiorstw oraz ich klientów. Na daną chwilę wymagania są kompletne, a wytwarzanie oprogramowania właśnie się rozpoczęło. Obecny harmonogram pozwoli przedsiębiorstwom i ich klientom na rozpoczęcie rejestracji w ciągu trzech miesięcy. Twój pracodawca ma zamiar wykorzystać przetwarzanie w chmurze w celu udostępnienia usługi oraz wyeliminowania potrzeby posiadania zasobów sprzętowych innych, niż zwyczajne komputery osobiste dla programistów, testerów oraz innych inżynierów i kierowników. Do zbudowania systemu zostaną wykorzystane komponenty aplikacji webowych spełniające standardy przemysłowe. Załóżmy, że piszesz główny plan testów dla tego projektu i obecnie pracujesz nad sekcją „ryzyka projektowe”. Który z poniższych tematów NIE powinien być przedmiotem tej sekcji planu testów?
A
Niemożność dostarczenia środowiska testowego przed planowanym rozpoczęciem wykonania testów.
B
Niemożność znalezienia testerów o wystarczających umiejętnościach i certyfikatach, zwłaszcza testerów na stanowiska kierownicze.
C
Rezygnacja ze stanowiska starszego specjalisty ds. marketingu przed wprowadzeniem usługi.
D
Niewystarczające zasoby do pozyskania odpowiedniej liczby wirtualnych użytkowników dla testów obciążeniowych.
Question 19 Explanation: 
A. Niepoprawnie: problemy z gotowością środowiska testowego są klasycznym ryzykiem projektowym dotyczącym testowania.
B. Niepoprawnie: problemy z dostępnością i kwalifikacjami zespołu testowego są klasycznym ryzykiem projektowym dotyczącym testowania.
C. Poprawnie: jest to znaczące ryzyko projektowe, ale niezwiązane z testowaniem. To, czego zespół testowy potrzebuje od zespołu marketingu – wymagania – jest już kompletne.
D. Niepoprawnie: problemy z gotowością narzędzi są klasycznym ryzykiem projektowym dotyczącym testowania.
Question 20
Rozważmy następujące strategie testowania: I. Analityczna strategia testów II. Metodyczna strategia testów III. Strategia testów zgodna z procesem IV. Konsultatywna strategia testów Rozważmy następujące przykłady czynności testowych. 1. Testowanie dostarczonej przez użytkownika listy przeglądarek internetowych 2. Definiowanie kryteriów akceptacji dla historyjki użytkownika 3. Wykonywanie testów o najwyższym ryzyku najwcześniej, jak się da 4. Klikanie we wszystkie linki nawigacyjne na stronie internetowej Która odpowiedź poprawnie dopasowuje strategię testów z czynnością testową odpowiednią dla danej strategii?
A
I-1; II-2; III-3; IV-4.
B
I-3; II-4; III-2; IV-1.
C
I-4; II-3; III-2; IV-1.
D
I-3; II-2; III-4; IV-1.
Question 20 Explanation: 
B. Poprawnie: ponieważ testowanie analityczne oparte na ryzyku obejmuje priorytetyzację testów opartą na ryzyku; testowanie metodyczne opiera się na listach kontrolnych (które w tym przykładzie obejmują testowanie linków na stronie), testowanie zgodne z procesem może dotyczyć zgodności z procesem zwinnym, a strategie konsultatywne kierowane są przez osoby z zewnątrz.

A, C, oraz D są niepoprawne ponieważ co najmniej dwa z przykładów są źle dopasowane.
Question 21
Załóżmy, że jesteś Kierownikiem Testów w projekcie realizowanym zgodnie z zwinnym cyklem życia. Strategia testów to mieszana strategia oparta na ryzyku, strategia zgodna z procesem oraz strategia reaktywna. Deweloperzy stosują najlepsze praktyki zwinne, włącznie z automatycznymi testami jednostkowymi oraz ciągłą integracją. Przygotowujesz wytyczne dla dokumentowania różnych produktów prac testowych. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
A
Powinieneś użyć standardu IEEE 829, ponieważ stosujesz zgodną z procesem strategię testów.
B
Możesz dostosować zbiór szablonów z różnych źródeł, włącznie ze standardem IEEE 829.
C
Powinieneś użyć standardu IEEE 829, ponieważ stosujesz zgodną z procesem strategię testów
D
Możesz pominąć dokumentację wszelkich prac testowych, za wyjątkiem raportów defektów.
Question 21 Explanation: 
A. Niepoprawnie: w tym przypadku proces powinien być zgodny z metodyką zwinną, nie z IEEE 829.
B. Poprawnie: zwinne cykle życia preferują uproszczoną dokumentację.
C. Niepoprawnie: IEEE 829 jest nastawiony na dużą ilość dokumentacji, dlatego nie jest zgodny z filozofią zwinną oraz nie jest zgodny z reaktywnymi strategiami testów.
D. Niepoprawnie: nawet testy reaktywne mają karty testów; nawet zwinne cykle życia zgodne z metodologią zwinną mają kryteria akceptacji.
Question 22
Załóżmy, że jesteś Kierownikiem Testów w projekcie realizowanym zgodnie ze zwinnym cyklem życia. Strategia testów to mieszana strategia oparta na ryzyku, strategia zgodna z procesem oraz strategia reaktywna. Deweloperzy stosują najlepsze praktyki zwinne, włącznie z automatycznymi testami jednostkowymi oraz ciągłą integracją. Szacujesz pracochłonność testów systemowych dla konkretnej iteracji. Które TRZY z następujących stwierdzeń poprawnie opisuje sposób, w jaki powinieneś wykonywać szacowanie w tym scenariuszu?
A
Dla każdej zidentyfikowanej karty testu przydziel sesje testowe o określonym czasie.
B
Oszacuj tylko pracochłonność potrzebną do wykonania testów oraz zamknięcia testów.
C
Przyjmij, że większość defektów będzie znaleziona podczas wykonywania testów systemowych.
D
Weź udział w sesjach szacowania zespołu zwinnego dla tej iteracji.
E
Uwzględnij pracochłonność potrzebną do stworzenia szczegółowej dokumentacji prac testowych.
F
Rozważ średnią pracochłonność wymaganą dla zidentyfikowanego ryzyka w poprzednich iteracjach.
G
Załóż, że testy systemowe mogą ponownie wykorzystywać dane i środowisko testowe z testów jednostkowych.
Question 22 Explanation: 
A. Poprawnie: to popularna technika zarządzania testami opartymi na doświadczeniu i jej wykorzystanie ma wpływ na szacowanie.
B. Niepoprawnie: szacowanie testów powinno obejmować wszystkie czynności związane z procesem testowym.
C. Niepoprawnie: jak zacytowano w sylabusie, deweloperzy stosujący najlepsze zwinne praktyki, usuną około połowy defektów przed testami systemowymi.
D. Poprawnie: testerzy są częścią zespołu zwinnego, także w szacowaniu.
E. Niepoprawnie: metody zwinne wyrzekają się bardzo szczegółowej dokumentacji, włącznie zdokumentacją testową.
F. Poprawnie: wykorzystanie średnich historycznych jest jedną z uznanych technik estymacji.
G. Niepoprawnie: w scenariuszu nie ma nic o konieczności czy możliwości ponownego użycia
Question 23
Która z poniższych odpowiedzi z największym prawdopodobieństwem wpłynie na czas trwania, ale nie na pracochłonność czynności testowych?
A
Dojrzałość procesu testowego
B
Wymagany poziom szczegółowości warunków testowych
C
Wymagana jakość systemu
D
Czas potrzebny na naprawę defektów znalezionych podczas testowania
Question 23 Explanation: 
A. Niepoprawnie: nawet dojrzałe procesy testowe mogą trwać długo, jeśli jest duża pracochłonność.
B. Niepoprawnie: szczegółowe warunki testowe wymagają wysiłku.
C. Niepoprawnie: systemy o wysokiej jakości wymagają większego wysiłku testowego.
D. Poprawnie: czas naprawy defektów może opóźnić testowanie, ale nie wymaga wysiłku testowego.
Question 24
Które z poniższych stwierdzeń o zastosowaniu metryk testowych jest PRAWDZIWE?
A
Trendy w opóźnieniu pomiędzy czasem zaraportowania defektu, a jego naprawą są wykorzystywane do nagradzania deweloperów.
B
Status testów potwierdzających i regresyjnych jest wykorzystywany do monitorowania postępu testowania.
C
Liczba zidentyfikowanych warunków testowych jest wykorzystywana do monitorowania jakości testowania.
D
Planowane a rzeczywiste godziny wytworzenia testaliów są wykorzystywane do minimalizowania testów regresji.
Question 24 Explanation: 
A. Niepoprawnie: odnosi się do niebezpiecznego użycia metryk.
B. Poprawnie: to jedna z metryk do monitorowania postępu testów. Wszystkie wymienione to metryki dla testów, ale wykorzystywane do innych rzeczy
C. Niepoprawnie: tak naprawdę monitoruje postęp analizy testów.
D. Niepoprawnie: to metryka do monitorowania postępu planowania i kontroli.
Question 25
Która z poniższych opcji jest najlepsza do monitorowania postępu testów?
A
Kombinacja metryk dotyczących pokrycia, zaufania, ryzyk, testów oraz defektów.
B
Szacowanie pokrycia kodu poprzez mierzenie liczby wykonanych testów.
C
Kombinacja metryk dotyczących pokrycia, produktu, ludzi, testów oraz defektów.
D
Kombinacja metryk dotyczących produktu, ludzi i projektu.
Question 25 Explanation: 
A. Poprawnie: wymienia trzy z pięciu głównych wymiarów mierzenia postępu testów.
B. Niepoprawnie: źle łączy pokrycie z liczbą wykonanych testów.
C. Niepoprawnie: obejmuje kategorię ludzką, która jest mało prawdopodobna do zastosowania do monitorowania postępu testów; ponadto, ludzie i produkt nie są wyszczególnieni na liście pięciu głównych wymiarów metryk dla postępu testów.
D. Niepoprawnie: obejmuje kategorię ludzką, która jest mało prawdopodobna do zastosowania do monitorowania postępu testów.
Question 26
Pracujesz dla międzynarodowej firmy produkującej sprzęt i oprogramowanie dla sieci telekomunikacyjnych. Produkcja sprzętu i oprogramowania odbywa się w osobnych jednostkach biznesowych. Jesteś Kierownikiem Testów jednej z linii produktowych oprogramowania do routerów sieciowych. W Twojej linii produktowej jest długa tradycja tworzenia ściśle zintegrowanych produktów przy użyciu przyrostowego cyklu życia produktów. Jednostka biznesowa wytwarzająca sprzęt produkuje nową wersję co sześć miesięcy. Twoja linia produktowa oprogramowania stara się mieć nową wersję oprogramowania gotową dla każdej nowej wersji sprzętu. Oprogramowanie jest wytwarzane w dwumiesięcznych cyklach przyrostowych. Harmonogramy jednostek biznesowych są synchronizowane podczas fazy projektowania. Twój zespół składa się z 15 testerów, którzy są w firmie od przynajmniej dwóch lat, a w większości dużo dłużej. Nowe testy są tworzone przez najbardziej doświadczonych analityków testowych jako własne skrypty. Wariacje testów i zbiory testów regresji są tworzone przez resztę zespołu testowego. Zarząd firmy wymaga comiesięcznego raportu z postępu testów wymieniającego liczbę znalezionych poważnych defektów i statusu wykonywania testów. Były też starania, aby zmierzyć wydajność personelu we wszystkich jednostkach biznesowych. Twoja firma wprowadziła także CMMI na poziomie całej firmy. Pojawił się problem z dotrzymaniem terminu wytwarzania sprzętu. Kierownik Twojej jednostki biznesowej ds. rozwoju oprogramowania poprosił Cię o zaproponowanie usprawnień w testowaniu projektu, na przykład poprzez wprowadzenie lepszych metryk lub narzędzi. Kierownik na szybko zebrał listę ryzyk produktowych od przedstawicieli użytkownika. Kierownik uważa, że testy nie pokrywają wszystkich ryzyk. Które z poniższych rozwiązań uważasz za godne wprowadzenia?
A
Przeanalizowanie pozostałych ryzyk w oparciu o wiedze testową w celu sprawdzenia czy osiągnięto wystarczający poziom pokrycia testowego.
B
Dodanie większej liczby testów w celu zwiększenia pokrycia funkcjonalności
C
Wnioskowanie na temat ryzyka i zaufania do produktu na podstawie opinii testerów o możliwościach programistów
D
Włączenie oceny zaufania do produktu do zestawu miar
Question 26 Explanation: 
A. Poprawnie: proponowane rozwiązanie łączy w sobie wielowymiarowe monitorowanie postępów testowania, a także pozwala spojrzeć na prawdopodobnie rzeczywiste zależności między pokryciem testami a pracochłonnością potrzebną do zidentyfikowania pozostałych ryzyk produktu
B. Niepoprawnie: rozwiązanie byłoby w porządku, gdyby nie brak analizy; nie powinniśmy pracować jedynie w oparciu o intuicję.
C. Niepoprawnie: skupia się jedynie na zdolnościach.
D. Niepoprawnie: rozwiązanie samo w sobie jest w porządku, ale nie wykorzystuje dostępnych informacji o ryzyku.
Question 27
Rozważ poniższe kategorie kosztów jakości: a. Koszty zapobiegania. b. Koszty wykrycia. c. Koszty awarii wewnętrznej. d. Koszty awarii zewnętrznej. Rozważ następujące przykłady kosztów jakości: 1. Wykonanie analizy ryzyka dla jakości 2. Przeszkolenie analityków biznesowych z inżynierii wymagań. 3. Klient narzekający na niską wydajność. 4. Duże opóźnienie pomiędzy zaraportowaniem defektu, a jego rozwiązaniem podczas testowania powoduje zmniejszenie wydajności zarządzania defektami. Który z poniższych zestawów odpowiedzi poprawnie łączy kategorię z jej przykładem?
A
a-1; b-2; c-3; d-4.
B
a-1; b-2; c-4; d-3
C
a-2; b-1; c-4; d-3
D
a-2; b-1; c-3; d-4
Question 27 Explanation: 
C. Poprawnie: Szkolenie analityków biznesowych to koszt zapobiegania, ponieważ pozwala na napisanie wysokiej jakości wymagań; analiza ryzyka dla jakości jest kosztem wykrycia, ponieważ ten koszt zostałby poniesiony nawet w przypadku braku wykrycia defektów; każdy koszt jakości związany z defektami poniesiony podczas testowania oraz przed wypuszczeniem oprogramowania jest kosztem awarii wewnętrznej, nawet koszty, których można było uniknąć; skarga klienta jest kosztem awarii zewnętrznej, ponieważ ma wpływ na przyszłą sprzedaż.

A, B i D Niepoprawnie: zobacz wyjaśnienie dla odpowiedzi C.
Question 28
Załóżmy, że kierujesz testami dojrzałej aplikacji. Aplikacja ta jest sieciową usługą serwisu randkowego, która pozwala użytkownikom na: wprowadzenie swojego profilu, spotykanie ludzi, którzy byliby dla nich dobraną partią, organizowania wydarzeń społecznych z udziałem tych ludzi oraz blokowania ludzi, z którymi nie chcą utrzymywać kontaktu. Załóż, że obliczyłeś następujące koszty jakości: • Średni koszt wykrycia: $150 • Średni koszt awarii wewnętrznej: $250 • Średni koszt awarii zewnętrznej: $5,000 Średni koszt wykrycia oraz awarii wewnętrznej są obliczone na podstawie liczby defektów znalezionych przed wypuszczeniem oprogramowania. Natomiast średni koszt zewnętrznej awarii jest obliczony na podstawie liczby defektów znalezionych po wypuszczeniu oprogramowania. Które z poniższych stwierdzeń jest poprawne?
A
Całkowity koszt jakości, wliczając w to działania prewencyjne, dla danej aplikacji randkowej wynosi 5 400 dolarów.
B
Każdy z defektów znalezionych podczas testowania zapewnia organizacji średnie oszczędności na kosztach jakości w wysokości 4 600 dolarów
C
Koszt jakości nie może być wykorzystany do obliczenia wartości testowania dla tej lub jakiejkolwiek innej organizacji.
D
Każdy defekt znaleziony podczas testowania oferuje organizacji potencjalnie 5 400 dolarów oszczędności na koszcie jakości.
Question 28 Explanation: 
B. Poprawnie: $5,000 – ($150 + $250) = $4,600.
C. Niepoprawnie: koszt jakości może być wykorzystany do obliczenia wartości dowolnej aktywności związanej z jakością i właśnie do tego celu jest używany w przedsiębiorstwach na całym świecie.
D. Niepoprawnie: trzeba odjąć średni koszt wykrycia oraz wewnętrznych awarii związanych z testowaniem w celu obliczenia potencjalnych oszczędności netto, a nie dodawać te koszty.
Question 29
Załóż, że pracujesz dla ambitnego start-upu, który tworzy system pozwalający na sprzedaż w Internecie spersonalizowanych programów lojalnościowych oraz bonusowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wspomniane przedsiębiorstwa rejestrują się w systemie poprzez sklep internetowy. Pozwala to przedsiębiorstwom na tworzenie spersonalizowanych przycisków, które mogą zostać umieszczone na ich stronach internetowych. Te przyciski pozwalają klientom na rejestrację w programach lojalnościowych i bonusowych świadczonych przez powyższe przedsiębiorstwa. Każdy kolejny zakup jest premiowany punktami. Zarówno przedsiębiorstwa, jak ich klienci mają możliwość zarządzania programem, na przykład w celu określenia liczby punktów potrzebnych do otrzymania darmowego produktu lub usługi. Zespół marketingowy Twojego pracodawcy mocno promuje system oferując duże rabaty na opłaty podczas pierwszego roku - w celu pozyskania pierwszych przedsiębiorstw. Materiały promocyjne opisują, że usługa będzie wysoce niezawodna oraz bardzo szybka dla przedsiębiorstw oraz ich klientów. Na daną chwilę wymagania są kompletne, a wytwarzanie oprogramowania właśnie się rozpoczęło. Obecny harmonogram pozwoli przedsiębiorstwom i ich klientom na rozpoczęcie rejestracji w ciągu trzech miesięcy. Twój pracodawca ma zamiar wykorzystać przetwarzanie w chmurze w celu udostępnienia usługi oraz wyeliminowania potrzeby posiadania zasobów sprzętowych innych, niż zwyczajne komputery osobiste dla programistów, testerów oraz innych inżynierów i kierowników. Do zbudowania systemu zostaną wykorzystane komponenty aplikacji webowych spełniające standardy przemysłowe. W celu zredukowania kosztów testowania poprzez ograniczenie liczby pracowników w zespole testowym, kadra kierownicza wyższego szczebla zdecydowała o zleceniu usług w zakresie testowania firmie zewnętrznej (ang. outsourcing) i zajęciu się przez nią częścią testowania. Ze względu na fakt, że testowania będzie fizycznie miało miejsce w Malezji, ta firma umieści na miejscu osobę, która będzie bezpośrednio koordynować prace, informować o wynikach testów oraz być w kontakcie ze zdalnym (ang. offshore) zespołem testowym dwa razy dziennie. Który z poniższych czynników powodzenia w wykorzystaniu rozproszonego i zleconego (ang. outsourced) testowania został zaadresowany w powyższym planie?
A
Podział pracy testowej zgodnie z kwalifikacjami.
B
Dobrze zdefiniowana misja i cele dla wewnętrznego miejscowego i zdalnego (ang. offshore) zespołu testowego.
C
Zdefiniowane sposoby komunikacji.
D
Zbudowanie zaufania pomiędzy członkami zespołów projektowych.
Question 29 Explanation: 
A. Niepoprawnie: nie ma żadnych przesłanek pozwalających stwierdzić, że w celu wyboru firmy do zlecenia usług testowych, został wzięty pod uwagę inny czynnik niż koszt.
B. Niepoprawnie: nie ma jasnego podziału pracy pomiędzy zespołami.
C. Poprawnie: osoba ulokowana na miejscu będzie stanowić kanał komunikacyjny.
D. Niepoprawnie: decyzja o wykorzystaniu zdalnego zespołu została podjęta prze kierownictwo burząc zaufanie już na samym początku
Question 30
Która z poniższych odpowiedzi NAJLEPIEJ opisuje standard oprogramowania, który daje wskazówki co do osiągania kryteriów pokrycia?
A
US Federal Aviation Administration’s DO-178B
B
Sylabus oraz słownik ISTQB
C
Model udoskonalania procesów wytwarzania oprogramowania CMMI
D
Struktura zarządzania projektami Prince 2
Question 30 Explanation: 
A. Poprawnie: Informacja z sylabusa
B. Niepoprawnie: To nie jest standard, który podaje wskazówki odnośnie kryteriów pokrycia testami.
C. Niepoprawnie: Jest to uniwersalny model usprawniania procesów, który nie zapewnia wskazówek odnośnie do kryteriów pokrycia testami.
D. Niepoprawnie: Jest to uniwersalna struktura zarządzania projektami, który nie zapewnia  wskazówek odnośnie do kryteriów pokrycia testami.
Question 31
Jako Kierownik Testów uczestniczysz w spotkaniu z pozostałymi członkami zespołu zarządzającego projektem. Przedmiotem tego spotkania jest dyskusja na temat rozpoczęcia testów akceptacyjnych w projekcie w oparciu o kryteria wyjściowe testów systemowych oraz pozostałe uwarunkowania biznesowe. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
A
Spotkanie jest audytem, ponieważ zespół zarządzający projektem sprawdza zgodność ze zdefiniowanymi kryteriami poprzez sprawdzanie dowodów.
B
Spotkanie jest audytem, ponieważ zespół zarządzający projektem wyda ocenę pozytywną/negatywną względem ustalonych kryteriów
C
Spotkanie jest przeglądem kierowniczym, ponieważ zespół zarządzający projektem upewnia się, że zostały poczynione postępy w projekcie.
D
Spotkanie jest przeglądem kierowniczym, ponieważ zespół zarządzający projektem ocenia sytuację oraz podejmuje decyzje dla następnych działań (kroków).
Question 31 Explanation: 
A. Niepoprawnie: pomimo, że sprawdzamy zgodność ze zdefiniowanymi kryteriami, brak jest niezależnej oceny zgodności (sprawdzenie jest wykonywane przez zespół projektowy) oraz nie ma wzmianki o sprawdzeniu „dowodów”.
B. Niepoprawnie: pomimo, że stwierdzenie jest w pewnym sensie prawdziwe, brak mu elementu podejmowania decyzji przez zarządzających projektem, który jest kluczowym czynnikiem definiującym przegląd kierowniczy, a nie audyt.
C. Niepoprawnie: podczas, gdy pozytywna/negatywna ocena kryteriów mogła mieć miejsce, jak w przypadku odpowiedzi B, brakuje niezależnej oceny zgodności.
D. Poprawnie: stosujemy kryteria w celu oceny stanu obecnego, a w oparciu o ocenę testową podejmujemy decyzje o dalszych działaniach, które według sylabusa należą do zakresu przeglądu kierowniczego.
Question 32
Załóżmy, że pracujesz dla ambitnego start-upu, który tworzy system pozwalający na sprzedaż w Internecie spersonalizowanych programów lojalnościowych oraz bonusowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wspomniane przedsiębiorstwa rejestrują się w systemie poprzez sklep internetowy. Pozwala to przedsiębiorstwom na tworzenie spersonalizowanych przycisków, które mogą zostać umieszczone na ich stronach internetowych. Te przyciski pozwalają klientom na rejestrację w programach lojalnościowych i bonusowych świadczonych przez powyższe przedsiębiorstwa. Każdy kolejny zakup jest premiowany punktami. Zarówno przedsiębiorstwa, jak ich klienci mają możliwość zarządzania programem, na przykład w celu określenia liczby punktów potrzebnych do otrzymania darmowego produktu lub usługi. Zespół marketingowy Twojego pracodawcy mocno promuje system oferując agresywne rabaty na opłaty podczas pierwszego roku - w celu pozyskania pierwszych przedsiębiorstw. Materiały promocyjne opisują, że usługa będzie wysoce niezawodna oraz bardzo szybka dla przedsiębiorstw oraz ich klientów. Na daną chwilę wymagania są kompletne, a wytwarzanie oprogramowania właśnie się rozpoczęło. Obecny harmonogram pozwoli przedsiębiorstwom i ich klientom na rozpoczęcie rejestracji w ciągu trzech miesięcy. Twój pracodawca ma zamiar wykorzystać przetwarzanie w chmurze w celu udostępnienia usługi oraz wyeliminowania potrzeby posiadania zasobów sprzętowych innych, niż zwyczajne komputery osobiste dla programistów, testerów oraz innych inżynierów i kierowników. Do zbudowania systemu zostaną wykorzystane komponenty aplikacji webowych spełniające standardy przemysłowe. Załóżmy, że zostałeś poproszony przez zespół kierownictwa wyższego szczebla, aby - jako część projektu - zaplanować przeglądy. Kierownictwo chce bardzo lekkiego procesu, który mimo tego zapewni zbudowanie wspólnego zrozumienia wewnątrz zespołu jak również pozwoli na wczesne wykrycie części defektów. Która z poniższych odpowiedzi NAJLEPIEJ opisuje rozwiązanie tej sytuacji?
A
Powinieneś zaplanować nieformalne przeglądy z odpowiednimi uczestnikami dla wszystkich odpowiednich produktów
B
Powinieneś zaplanować inspekcję wymagań, projektu i przeglądy kodu
C
Powinieneś zaplanować nieformalne przeglądy jakości analizy ryzyka, testów i planu testów
D
Powinieneś przekonać zarząd, że ktoś inny niż Kierownik Testów powinien zaplanować przeglądy
Question 32 Explanation: 
A. Poprawnie: nieformalne przeglądy są lekkim podejściem, które zapewni wszystkie wymagane korzyści
B. Niepoprawnie: zarząd oczekuje lekkiego procesu, a wymagania (i prawdopodobnie projekt) są już gotowe
C. Niepoprawnie: Ta odpowiedź nie jest tak dobra jak odpowiedź A, bo C zajmuje się tylko wynikami pracy związanej z testami
D. Niepoprawnie: przeglądy mogą być planowane i zarządzanie przez wielu uczestników projektu włączając Kierownika Testów
Question 33
Załóżmy, że pracujesz dla ambitnego start-upu, który tworzy system pozwalający na sprzedaż w Internecie spersonalizowanych programów lojalnościowych oraz bonusowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wspomniane przedsiębiorstwa rejestrują się w systemie poprzez sklep internetowy. Pozwala to przedsiębiorstwom na tworzenie spersonalizowanych przycisków, które mogą zostać umieszczone na ich stronach internetowych. Te przyciski pozwalają klientom na rejestrację w programach lojalnościowych i bonusowych świadczonych przez powyższe przedsiębiorstwa. Każdy kolejny zakup jest premiowany punktami. Zarówno przedsiębiorstwa, jak ich klienci mają możliwość zarządzania programem, na przykład w celu określenia liczby punktów potrzebnych do otrzymania darmowego produktu lub usługi. Zespół marketingowy Twojego pracodawcy mocno promuje system oferując agresywne rabaty na opłaty podczas pierwszego roku - w celu pozyskania pierwszych przedsiębiorstw. Materiały promocyjne opisują, że usługa będzie wysoce niezawodna oraz bardzo szybka dla przedsiębiorstw oraz ich klientów. Na daną chwilę wymagania są kompletne, a wytwarzanie oprogramowania właśnie się rozpoczęło. Obecny harmonogram pozwoli przedsiębiorstwom i ich klientom na rozpoczęcie rejestracji w ciągu trzech miesięcy. Twój pracodawca ma zamiar wykorzystać przetwarzanie w chmurze w celu udostępnienia usługi oraz wyeliminowania potrzeby posiadania zasobów sprzętowych innych, niż zwyczajne komputery osobiste dla programistów, testerów oraz innych inżynierów i kierowników. Do zbudowania systemu zostaną wykorzystane komponenty aplikacji webowych spełniające standardy przemysłowe. Załóżmy, że zostałeś poproszony przez zespół kierownictwa wyższego szczebla o zarządzanie przeglądami jako częścią tego projektu. Wybierasz uczestników przeglądu zidentyfikowanych ryzyk jakościowych. Rozważ następujące wymagane cechy, potrzebne do efektywnego uczestnictwa w przeglądzie: I. Umiejętności techniczne II. Odpowiednie cechy osobowości III. Znajomość procedur IV. Wiedza biznesowa Rozważ poniższe podsumowanie doświadczenia osób, które mogą wziąć udział w przeglądzie: 1. Testowanie aplikacji finansowych w przeszłości 2. Tworzenie prostych stron internetowych 3. Doświadczony uczestnik przeglądów 4. Osoba zorientowana na szczegóły 5. Rozumienie przetwarzania w chmurze Które z poniższych poprawnie łączy cechy z doświadczeniem osób?
A
I-2; I-5; II-4; III-3; IV-1.
B
I-1; I-2; II-4; III-3; IV-5.
C
. I-4; II-2; II-3; III-5; IV-1
D
I-2; II-3; III-4; III-1; IV-5.
Question 33 Explanation: 
A. Poprawnie: Tworzenie stron internetowych i rozumienie przetwarzania w chmurze odnoszą siędo technicznych elementów projektu. Zwracanie uwagi na szczegóły jest cechą osobowości wymaganą od każdego uczestnika przeglądów. Uczestniczenie w przeglądach daje osobie wiedzę o procedurze przeglądów. Aplikacje finansowe zarządzają bilansami, co jest podobne do zarządzania bilansami punktów w programach lojalnościowych

B, C i D są niepoprawne, ponieważ jedna lub więcej par jest niepoprawnie połączona
Question 34
Pracujesz dla międzynarodowej firmy produkującej sprzęt i oprogramowanie dla sieci telekomunikacyjnych. Produkcja sprzętu i oprogramowania odbywa się w osobnych jednostkach biznesowych. Jesteś Kierownikiem Testów jednej z linii produktowych oprogramowania do routerów sieciowych. W Twojej linii produktowej jest długa tradycja tworzenia ściśle zintegrowanych produktów przy użyciu przyrostowego cyklu życia produktów. Jednostka biznesowa wytwarzająca sprzęt produkuje nową wersję co sześć miesięcy. Twoja linia produktowa oprogramowania stara się mieć nową wersję oprogramowania gotową dla każdej nowej wersji sprzętu. Oprogramowanie jest wytwarzane w dwumiesięcznych cyklach przyrostowych. Harmonogramy jednostek biznesowych są zsynchronizowane podczas fazy projektowania. Twój zespół składa się z 15 testerów, którzy są w firmie od przynajmniej dwóch lat, a w większości dużo dłużej. Nowe testy są tworzone przez najbardziej doświadczonych analityków testów jako tworzone na miejscu skrypty. Wariacje testów i zbiory testów regresji są tworzone przez resztę zespołu testowego. Zarząd firmy wymaga miesięcznego raportu z postępu testów wymieniającego ilość znalezionych poważnych defektów i statusu wykonywania testów. Były też starania, aby zmierzyć wydajność personelu we wszystkich jednostkach biznesowych. Twoja firma wprowadziła także CMMI na poziomie całej firmy. Pojawił się problem z dotrzymaniem terminu wytwarzania sprzętu. Twój kierownik myśli, że projekt może znajdywać niektóre defekty skuteczniej, jeśli testerzy będą przeglądać wymagania biznesowe. Które trzy z poniższych metryk będą najlepsze, aby udowodnić ten pogląd? Zaznacz dokładnie TRZY opcje.
A
Liczba defektów znaleziona podczas testowania dynamicznego
B
Pokrycie testami dynamicznymi
C
Liczba godzin przeglądów i testów dynamicznych
D
Liczba defektów znalezionych podczas przeglądów
E
Liczba poważnych defektów znalezionych podczas testów dynamicznych
F
Status wykonania testów
G
Wyniki przeglądów jednostek biznesowych od sprzętu i oprogramowania
Question 34 Explanation: 
A, C i D Poprawnie: ponieważ dzięki tym trzem możesz obliczyć całkowity czas spędzony na przeglądach i testach dynamicznych oraz ilość defektów znalezionych w obu z nich, a następnie porównać te liczby do wyników samych testów dynamicznych
B. Niepoprawnie: Nie ma znaczenia dla wyliczenia efektywności
E. Niepoprawnie: Ta odpowiedź mogła Cię zwieść, ponieważ jest to wymienione wprost w scenariuszu. Liczenie tylko poważnych defektów nie jest wystarczające do obliczenia efektywności.
F. Niepoprawnie: Ta odpowiedź mogła Cię zwieść, ponieważ jest to wymienione wprost w scenariuszu. Myślenie o statusie testów jest błędne. Potrzebujesz godzin przeznaczonych na testy.
G. Niepoprawnie: Może brzmieć lepiej niż D, ale nawet, jeśli wyniki przeglądów prawdopodobnie są defektami nie powinieneś wliczać wyników przeglądów dotyczących sprzętu. Pytanie wskazuje, że poprzez przeglądy chcesz znaleźć defekty w wymaganiach oprogramowania, które mogą później wystąpić jako defekty znajdywane poprzez testy dynamiczne
Question 35
Jesteś Kierownikiem Testów biorącym udział w zwinnym projekcie tworzącym aplikacje informacyjne. W związku z tym, że użytkownicy zgłosili brakujące i niepoprawnie działające funkcjonalności, zaplanowano formalne przeglądy wszystkich historyjek użytkownika. Przeglądy są prowadzone przez Ciebie – Kierownika Testów. Głównym celem przeglądów jest osiągnięcie zgody wszystkich interesariuszy co do historyjek użytkownika: formatu, poziomu szczegółowości, kompletności i dokładności. W przeglądach biorą udział następujące osoby: główny programista (GP), analityk testów (AT), właściciel produktu (WP) i specjalista domenowy (SD). Podczas spotkania inicjującego GP narzeka, że został odciągnięty od swoich głównych obowiązków. Tabela poniżej przedstawia liczbę defektów znalezionych przez przeglądających po fazie indywidualnych przeglądów:
GP AT WP SD
Poważne 2 8 6 5
Mniej ważne 2 11 5 7
Literówki 8 14 9 11
Musisz podjąć decyzję jak dalej postępować z przeglądami. Która JEDNA z poniższych opcji powinna zostać wybrana przez Kierownika Testów?
A
Przełożyć sesję przeglądów i przedefiniować przeglądy zgodnie z zadaniami GP
B
Poprosić o dyskusję pomiędzy Kierownikiem Testów i GP moderowaną przez osobę trzecią, aby bardziej zaangażować GP
C
Kontynuować sesję przeglądową i przypisać GP role skryby
D
Anulować przegląd i napisać raport do kierownictwa wyższego szczebla podkreślający brak zaangażowania
Question 35 Explanation: 
A. Niepoprawnie: Wszyscy interesariusze muszą się zgodzić co do celów przeglądu
B. Poprawnie: musi zostać znaleziona podstawowa przyczyna defektów
C. Niepoprawnie: “kara” nie pomaga, bądź konstruktywny!
D. Niepoprawnie: oskarżenia nie pomagają, bądź konstruktywny!
Question 36
Diagram pokazuje niekompletny proces zarządzania defektem, gdzie należy odpowiednio nazwać 3 stany (X, Y, Z). Które z poniższych prawidłowo dokończy proces?
A
STAN X – PRZETESTOWANY PONOWNIE; STAN Y - NOWY; STAN Z – ZABLOKOWANY
B
STAN X – ZDUPLIKOWANY; STAN Y - NIEPOTWIERDZONY; STAN Z – ZAKOŃCZONY
C
STAN X – PONOWNIE OTWARTY; STAN Y - ODRZUCONY; STAN Z – ODROCZONY
D
STAN X – ZWERYFIKOWANY; STAN Y - PRZEGLĄD; STAN Z - NAPRAWIONY
Question 36 Explanation: 
A. Niepoprawnie: Nie ma sensu ponownie testować zaraz po przetestowaniu. Stan NOWY jest częstym synonimem stanu OTWARTY. Gdyby stan Z był ZABLOKOWANY, nie można z niego wyjść.
B. Niepoprawnie: Zduplikowany defekt nie musi wymagać ponownego przydzielenia. Stan NIEPOTWIERDZONY jako Y nie zadziała, bo nie można będzie wyjść z tego stanu. Stan Z może być stanem końcowym w niektórych schematach.
C. Poprawnie: Zarówno stan SELEKCJA jak i PRZYPISANY mogą skutkować w odrzuceniu defektu (stąd przejście do ODRZUCONY). Jeśli testowanie nie stwierdzi poprawy defektu, nastąpi przejście do PONOWNIE OTWARTY. Zarówno stan SELEKCJA jak i PRZYPISANY mogą skutkować w tym, że defekt może być ODROCZONY (być może do nowszej wersji).
D. Niepoprawnie: Stan ZWERYFIKOWANY i PRZETESTOWANY są często synonimami – więc oba są potrzebne. PRZEGLĄD jako stan Y nie zadziała, bo nie można wyjść z tego stanu. Stan Z jako NAPRAWIONY również nie zadziała – NAPRAWIONY to synonim ROZWIĄZANy i nie można wyjść ze stanu Z do stanu ZAMKNIĘTY.
Question 37
Które z poniższych przedstawia prawidłową kolejność stanów raportu defektów prowadzącą do stanu końcowego? Załóżmy, że „w trakcie” oznacza jeden lub więcej stanów, gdzie programiści lub inni interesariusze projektu zajmują się defektem.
A
Początkowy, w trakcie, zwrócony, anulowany
B
Początkowy, w trakcie, retesty, zamknięty, odroczony
C
Początkowy, w trakcie, zwrócony, w trakcie, retesty
D
W trakcie, początkowy, retesty, zamknięty
Question 37 Explanation: 
A. Poprawnie: odpowiada defektowi, który okazał się być nieprawidłowy (nie być defektem)
B. Niepoprawnie: nie ma sensu odraczać defektu, który został naprawiony
C. Niepoprawnie: retesty to nie jest stan końcowy
D. Niepoprawnie: raport defektu nie może być w trakcie nim został w ogóle stworzony
Question 38
Jesteś Kierownikiem Testów w projekcie, gdzie testy systemowe przeprowadzane są na oprogramowaniu dostarczanym przez firmę trzecią. Dostałeś zażalenie od firmy trzeciej, że kompletność danych opisujących defekty znalezione w testach systemowych jest nieakceptowalna. Jako potencjalnie brakujące dane w raportach defektów wysyłanych do firmy trzeciej zidentyfikowano poniższą listę informacji. Które TRZY z nich są według ciebie najważniejsze i powinny zostać dodane do raportu defektów?
A
Środowisko testowe, w którym defekt został zaobserwowany
B
Priorytet problemu
C
Faza projektu, kiedy problem został znaleziony
D
Techniczny typ defektu
E
Fazy cyklu życia dla wprowadzenia, wykrycia i usunięcia defektu
F
Kroki pozwalające na odtworzenie defektu, włącznie ze spodziewanym i osiągniętym rezultatem
G
Podsystem lub komponent gdzie znajduje się defekt
Question 38 Explanation: 
A. Poprawnie: Informacja o środowisku testowym pomoże im określić, w którym defekt staje się widoczny
B. Poprawnie: Firma trzecia potrzebuje tych informacji, aby ustalić priorytety swoich prac
C. Niepoprawnie: Firma trzecie wie, że raporty defektów pochodzą z dynamicznych testów systemowych
D. Niepoprawnie: Ta informacja nie jest dostępna w tym momencie
E. Niepoprawnie: Faza wykrycia błędu jest już znana (testy systemowe), a faza usunięcia (spodziewanego) jest jeszcze nieznana.
F. Poprawnie: Te kroki (i osiągnięte wyniki) pomogą firmie trzeciej zrozumieć defekt, a spodziewane wyniki potwierdzą, że testerzy rozumieją, czego się spodziewali
G. Niepoprawnie: To nie jest odpowiedzialność testerów, aby określić miejsce defektu w systemie
Question 39
Podjęto decyzję, że pierwszym krokiem udoskonalania procesu testowania i wytwarzania oprogramowania w Twojej organizacji będzie zmniejszenie liczby defektów powstających podczas fazy wytwarzania. Które statystki z raportów defektów będą NAJBARDZIEJ użyteczne do osiągnięcia tego celu?
A
Etapy wprowadzenia, wykrycia i usunięcia defektów w cyklu życia defektu
B
Informacja o przyczynie powstania defektu
C
Informacja o składnikach defektu
D
Informacja o skuteczności usuwania defektów
Question 39 Explanation: 
A. Niepoprawnie: Faza wprowadzenia błędu może być użyteczna, ale informacja o fazie wykrycia i usunięcia defektu nie ma znaczenia dla zmniejszenia ilości wprowadzanych defektów
B. Poprawnie: To pokaże miejsce gdzie obecnie powstają defekty tak, że będziemy w stanie przeciwdziałać powstawaniu defektów w przyszłości
C. Niepoprawnie: To jest użyteczne do wyznaczania zbiorów defektów, aby wskazywać moduły, które wymagają dodatkowego testowania, ale nie wspiera bezpośrednio zapobiegania powstawaniu defektów
D. Niepoprawnie: To mówi nam jak efektywni jesteśmy przy usuwaniu defektów, ale nie pomaga w ograniczeniu powstawania nowych defektów
Question 40
Które DWA z poniższych stwierdzeń są najlepszymi przykładami tego, że usprawnianie procesu testowania jest ważne?
A
Ponieważ testowanie często stanowi znaczącą część całkowitych kosztów projektu, w modelach doskonalenia procesu wytwarzania oprogramowania, takich jak CMMI, przykłada się wiele uwagi do procesów testowania.
B
Modele doskonalenia procesu testowego pomagają osiągnąć wyższy poziom dojrzałości i profesjonalizmu.
C
W przypadku korzystania z modeli doskonalenia procesu testowego, cykl doskonalenia Deminga: Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj, nie ma znaczenia, gdyż testerzy muszą poprawić proces testowania
D
Doskonalenie procesów testowych jest ważne, ponieważ istnieją dobrze znane i akceptowane w branży modele doskonalenia procesów testowych, takie jak TMMi, TPI Next lub CTP
E
Ponieważ testowanie często stanowi znaczącą część całkowitych kosztów projektu, bardziej skuteczne testy doprowadzą do bardziej efektywnych projektów.
Question 40 Explanation: 
A. Niepoprawnie: zaprzecza sylabusowi.
B. Poprawnie: sylabus sekcja 5.3.
C. Niepoprawnie: zaprzecza sylabusowi.
D. Niepoprawnie: błędny wniosek.
E. Poprawnie: sylabus sekcja 5.2.
Question 41
Załóżmy, że jesteś Kierownikiem Testów i pracujesz nad tym, żeby Twój proces testowania był bardziej wydajny i efektywny. Masz już zaakceptowany przez szefostwo budżet początkowy dla poprawiania tego procesu W poprzednim tygodniu zewnętrzny konsultant przeprowadził swoją ocenę procesu i dostarczył swoje wyniki. Które TRZY z poniższych punktów są następnymi krokami w tym procesie doskonalenia zakładając, że działamy według modelu IDEAL usprawniania procesu?
A
Ocena korzyści wynikających z usprawnień wliczając w to zwrot z inwestycji
B
Rozpoczęcie procesu doskonalenia w całej organizacji testowej
C
Wprowadzenie rekomendacji z oceny włączając w to potrzebne szkolenia i pilotaże
D
Odrzucenie rekomendacji konsultanta na rzecz wewnętrznych priorytetów
E
Zdiagnozowanie obecnej sytuacji poprzez określenie źródła nieefektywności
F
Stworzenie planu i wprowadzenie w życie rekomendacji z oceny
G
Podjęcie kroków żeby wprowadzić organizację na piąty poziom dojrzałości testowej
Question 41 Explanation: 
A. Poprawnie: to piąty krok procesu IDEAL
B. Niepoprawnie: to pierwszy krok procesu IDEAL, który już miał miejsce.
C. Poprawnie: to czwarty krok procesu IDEAL
D. Niepoprawnie: mimo, że z pewnością ma miejsce zbyt często
E. Niepoprawnie: to drugi krok procesu IDEAL, który już miał miejsce
F. Poprawnie: to trzeci krok procesu IDEAL
G. Niepoprawnie: nie było podane, że Twoja organizacja używa TMMi.
Question 42
Pracujesz dla międzynarodowej firmy produkującej sprzęt i oprogramowanie dla sieci telekomunikacyjnych. Produkcja sprzętu i oprogramowania odbywa się w osobnych jednostkach biznesowych. Jesteś Kierownikiem Testów jednej z linii produktowych oprogramowania do routerów sieciowych. W Twojej linii produktowej jest długa tradycja tworzenia ściśle zintegrowanych produktów przy użyciu przyrostowego cyklu życia produktów. Jednostka biznesowa wytwarzająca sprzęt produkuje nową wersję co sześć miesięcy. Twoja linia produktowa oprogramowania stara się mieć nową wersję oprogramowania gotową dla każdej nowej wersji sprzętu. Oprogramowanie jest wytwarzane w dwumiesięcznych cyklach przyrostowych. Harmonogramy jednostek biznesowych są zsynchronizowane podczas fazy projektowania. Twój zespół składa się z 15 testerów, którzy są w firmie od przynajmniej dwóch lat, a w większości dużo dłużej. Nowe testy są tworzone przez najbardziej doświadczonych analityków testów jako tworzone na miejscu skrypty. Wariacje testów i zbiory testów regresji są tworzone przez resztę zespołu testowego. Zarząd firmy wymaga miesięcznego raportu z postępu testów wymieniającego ilość znalezionych poważnych defektów i statusu wykonywania testów. Były też starania, aby zmierzyć wydajność personelu we wszystkich jednostkach biznesowych. Twoja firma wprowadziła także CMMI na poziomie całej firmy. Pojawił się problem z dotrzymaniem terminu wytwarzania sprzętu. Rozważasz TMMi jako proces, który może poprawić Twój projekt. Który z następujących aspektów TMMi najlepiej posłuży Twoim celom?
A
Osiągnąć poziom Zoptymalizowany, aby wspomóc zapobieganie defektom
B
Dostosować usprawnienia testowania do tych, które aktualnie mają miejsce w firmie
C
Przejść z poziomu Wstępnego na Zarządzany
D
Osiągnąć 85 procent ogólnych i specyficznych celów
Question 42 Explanation: 
A. Niepoprawnie: Opierając się na informacjach ze scenariusza jest mało prawdopodobne, aby Twoja firma była tak wysoko
B. Poprawnie: TMMi wspiera CMMi, który jest używany w Twojej firmie
C. Niepoprawnie: Opierając się na informacjach ze scenariusza jest mało prawdopodobne, aby Twoja firma była tak nisko
D. Niepoprawnie: to mało znaczący szczegół.
Question 43
Które z następujących stwierdzeń o macierzy dojrzałości TPI Next® jest prawdziwe?
A
Dla każdej kombinacji kluczowy obszar/poziom dojrzałości w macierzy dojrzałości pokazane są powiązane punkty kontrolne
B
Dla każdej kombinacji kluczowy obszar/cel usprawnienia w macierzy dojrzałości pokazane są powiązane punkty kontrolne
C
Dla każdej kombinacji cel usprawnienia/poziom dojrzałości w macierzy dojrzałości pokazane są powiązane punkty kontrolne
D
Dla każdej kombinacji kluczowy obszar/poziom dojrzałości w macierzy dojrzałości pokazane są powiązane cele usprawnień
Question 43 Explanation: 
A. Poprawnie: [książka TPINext strona 50]B. Niepoprawnie: cele usprawnień nie są widoczne w macierzy
C. Niepoprawnie: cele usprawnień nie są widoczne w macierzy
D. Niepoprawnie: cele usprawnień nie są widoczne w macierzy
Question 44
Które z poniższych jest przykładem osiągnięcia celu w modelu usprawniania procesu testowego CTP?
A
Dojrzałość procesowa zespołu testowego wzrosła z 2 do 3
B
Poziom dojrzałości zespołu testowego wzrósł z kontrolowanego do efektywnego
C
Efektywność wykrywania defektów przez zespół testowy podniosła się powyżej średniej dla danej branży
D
Zespół testowy przechodzi krytyczną ocenę procesu testowania
Question 44 Explanation: 
A. Niepoprawnie: to odnosi się do TMMi.
B. Niepoprawnie: to odnosi się do TPI-Next.
C. Poprawnie: CTP wykorzystuje metryki dotyczące porównywalnych organizacji względem średnich branżowych
D. Niepoprawnie: ocena jest częścią zakresu modelu CTP, ale nie jest celem (chyba, że dla konsultanta, który ją przeprowadza)
Question 45
Pracujesz dla międzynarodowej firmy produkującej sprzęt i oprogramowanie dla sieci telekomunikacyjnych. Produkcja sprzętu i oprogramowania odbywa się w osobnych jednostkach biznesowych. Jesteś Kierownikiem Testów jednej z linii produkujących oprogramowanie do routerów sieciowych. W Twojej linii produktowej jest długa tradycja tworzenia ściśle zintegrowanych produktów przy użyciu przyrostowego cyklu życia produktów. Jednostka biznesowa wytwarzająca sprzęt produkuje nową wersję co sześć miesięcy. Twoja linia produktowa oprogramowania stara się mieć nową wersję oprogramowania gotową dla każdej nowej wersji sprzętu. Oprogramowanie jest wytwarzane w dwumiesięcznych cyklach przyrostowych. Harmonogramy jednostek biznesowych są zsynchronizowane podczas fazy projektowania. Twój zespół składa się z 15 testerów, którzy są w firmie od przynajmniej dwóch lat, a w większości dużo dłużej. Nowe testy są tworzone przez najbardziej doświadczonych analityków testów jako tworzone na miejscu skrypty. Wariacje testów i zbiory testów regresji są tworzone przez resztę zespołu testowego. Zarząd firmy wymaga miesięcznego raportu z postępu testów wymieniającego ilość znalezionych poważnych defektów i statusu wykonywania testów. Były też starania, aby zmierzyć wydajność personelu we wszystkich jednostkach biznesowych. Twoja firma wprowadziła także CMMI na poziomie całej firmy. Pojawił się problem z dotrzymaniem terminu wytwarzania sprzętu. Uważasz, że model STEP może posłużyć Ci do długoterminowego rozwiązania powyższych  problemów. Które z podstawowych założeń STEP najlepiej pasują do Twoich potrzeb?
A
Testerzy i programiści pracują razem
B
Strategia testowania zorientowana na wymagania
C
Projektowanie testaliów prowadzi projektowanie oprogramowania
D
Defekty są systematycznie analizowane
Question 45 Explanation: 
pasuje do ”testowanie jest poza harmonogramem”.
B. Niepoprawnie: B jest OK, ale wymagania nie były wspomniane w scenariuszu
C. Niepoprawnie: Problemy z projektowaniem nie były wspomniane w scenariuszu
D. Niepoprawnie: jest OK, ale już wykonane, jako że defekty są sklasyfikowane
Question 46
Pracujesz dla międzynarodowej firmy produkującej sprzęt i oprogramowanie dla sieci telekomunikacyjnych. Produkcja sprzętu i oprogramowania odbywa się w osobnych jednostkach biznesowych. Jesteś Kierownikiem Testów jednej z linii produktowych oprogramowania do routerów sieciowych. W Twojej linii produktowej jest długa tradycja tworzenia ściśle zintegrowanych produktów przy użyciu przyrostowego cyklu życia produktów. Jednostka biznesowa wytwarzająca sprzęt produkuje nową wersję co sześć miesięcy. Twoja linia produktowa oprogramowania stara się mieć nową wersję oprogramowania gotową dla każdej nowej wersji sprzętu. Oprogramowanie jest wytwarzane w dwumiesięcznych cyklach przyrostowych. Harmonogramy jednostek biznesowych są zsynchronizowane podczas fazy projektowania. Twój zespół składa się z 15 testerów, którzy są w firmie od przynajmniej dwóch lat, a w większości dużo dłużej. Nowe testy są tworzone przez najbardziej doświadczonych analityków testów jako tworzone na miejscu skrypty. Wariacje testów i zbiory testów regresji są tworzone przez resztę zespołu testowego. Zarząd firmy wymaga miesięcznego raportu z postępu testów wymieniającego ilość znalezionych poważnych defektów i statusu wykonywania testów. Były też starania, aby zmierzyć wydajność personelu we wszystkich jednostkach biznesowych. Twoja firma wprowadziła także CMMI na poziomie całej firmy. Pojawił się problem z dotrzymaniem terminu wytwarzania sprzętu. Początkowo Twoja firma zbudowała sama narzędzie do automatyzacji testów, dlatego, że i tak musiała stworzyć interfejsy do przeprowadzenia testów w swoim systemie by spełnić wymagania standardów telekomunikacyjnych. Utrzymywanie własnego narzędzia stało się powoli bardzo kosztowne. Twoich ekspertów ds. automatyzacji może odciążyć narzędzie o otwartym kodzie. Musisz rozważyć kilka czynników przed podjęciem tej decyzji. Które z poniższych stwierdzeń NIE ma tu zastosowania?
A
Należy zrozumieć warunki licencjonowania.
B
Należy wziąć pod uwagę wymagania związane ze standardami telekomunikacyjnymi
C
Narzędzia o otwartym kodzie są trudne do zaadaptowania
D
Narzędzia o otwartym kodzie zostały stworzone do konkretnych celów
Question 46 Explanation: 
A. Niepoprawnie: A jest istotnym zmartwieniem, jako że organizacja musi zaadoptować narzędzie i być może przekazać wynik swojej pracy środowisku open-source – w zależności od postanowień licencyjnych
B. Niepoprawnie: B jest istotnym zmartwieniem, jako że musisz spełniać standardy telekomunikacyjne
C. Poprawnie: narzędzia o otwartym kodzie mogą być modyfikowane, a Twoja firma ma takie możliwości, jako że wcześniej stworzyła własne narzędzie testowe – tak więc adaptacja nie powinna być taka trudna.
D. Niepoprawnie: D jest istotnym zmartwieniem, jako że masz swoje specyficzne cele (i z tego powodu zostało stworzone własne narzędzie testowe). Czy pierwotny cel oprogramowania nie jest zbyt daleko od tego, co potrzebujesz?
Question 47
Pracujesz dla międzynarodowej firmy produkującej sprzęt i oprogramowanie dla sieci telekomunikacyjnych. Produkcja sprzętu i oprogramowania odbywa się w osobnych jednostkach biznesowych. Jesteś Kierownikiem Testów jednej z linii produktowych oprogramowania do routerów sieciowych. W Twojej linii produktowej jest długa tradycja tworzenia ściśle zintegrowanych produktów przy użyciu przyrostowego cyklu życia produktów. Jednostka biznesowa wytwarzająca sprzęt produkuje nową wersję co sześć miesięcy. Twoja linia produktowa oprogramowania stara się mieć nową wersję oprogramowania gotową dla każdej nowej wersji sprzętu. Oprogramowanie jest wytwarzane w dwumiesięcznych cyklach przyrostowych. Harmonogramy jednostek biznesowych są zsynchronizowane podczas fazy projektowania. Twój zespół składa się z 15 testerów, którzy są w firmie od przynajmniej dwóch lat, a w większości dużo dłużej. Nowe testy są tworzone przez najbardziej doświadczonych analityków testów jako tworzone na miejscu skrypty. Wariacje testów i zbiory testów regresji są tworzone przez resztę zespołu testowego. Zarząd firmy wymaga miesięcznego raportu z postępu testów wymieniającego ilość znalezionych poważnych defektów i statusu wykonywania testów. Były też starania, aby zmierzyć wydajność personelu we wszystkich jednostkach biznesowych. Twoja firma wprowadziła także CMMI na poziomie całej firmy. Pojawił się problem z dotrzymaniem terminu wytwarzania sprzętu. Kiedy Twoja firma decydowała się na zbudowanie własnego narzędzia testowego, jednym z powodów tej decyzji było unikalna architektura sprzętowa w firmie. Utrzymanie tego narzędzia testowego okazało się jednak czasochłonne. Zastanawiasz się, czy narzędzie zbudowane dla Twojej jednostki biznesowej nadal jest poprawne i myślisz o innych opcjach takich jak oprogramowanie o otwartym kodzie. Który z poniższych argumentów NAJLEPIEJ wspiera decyzję o pozostawieniu własnego narzędzia?
A
Firma musi przestrzegać standardów telekomunikacyjnych
B
Istotne modyfikacje komponentów sprzętowych występują regularnie, a w związku z tym narzędzia testowe musiałyby być często adaptowane
C
Firma ma wielu programistów zdolnych do stworzenia własnego narzędzia, a takie umiejętności powinny zostać wykorzystane
D
Narzędzie jest łatwe do nauczenia się go i używania
Question 47 Explanation: 
A. Niepoprawnie: sugerowałoby to użycie gotowego narzędzia, ale zgodność ze standardami może zostać zapewniona także własnymi narzędziami – być może większym wysiłkiem
B. Poprawnie: jednostka biznesowa odpowiedzialna za sprzęt zmienia go często (co sześć miesięcy)
C. Niepoprawnie: to jest wymagane, ale nie jest powodem
D. Niepoprawnie: to sprawia, że używanie własnego narzędzia jest atrakcyjne, ale nie usprawiedliwia tak dużego czasu spędzonego na jego używanie i utrzymywanie, a scenariusz nie wspominał o łatwości używania
Question 48
Pracujesz dla międzynarodowej firmy produkującej sprzęt i oprogramowanie dla sieci telekomunikacyjnych. Produkcja sprzętu i oprogramowania odbywa się w osobnych jednostkach biznesowych. Jesteś Kierownikiem Testów jednej z linii produktowych oprogramowania do routerów sieciowych. W Twojej linii produktowej jest długa tradycja tworzenia ściśle zintegrowanych produktów przy użyciu przyrostowego cyklu życia produktów. Jednostka biznesowa wytwarzająca sprzęt produkuje nową wersję co sześć miesięcy. Twoja linia produktowa oprogramowania stara się mieć nową wersję oprogramowania gotową dla każdej nowej wersji sprzętu. Oprogramowanie jest wytwarzane w dwumiesięcznych cyklach przyrostowych. Harmonogramy jednostek biznesowych są zsynchronizowane podczas fazy projektowania. Twój zespół składa się z 15 testerów, którzy są w firmie od przynajmniej dwóch lat, a w większości dużo dłużej. Nowe testy są tworzone przez najbardziej doświadczonych analityków testów jako tworzone na miejscu skrypty. Wariacje testów i zbiory testów regresji są tworzone przez resztę zespołu testowego. Zarząd firmy wymaga miesięcznego raportu z postępu testów wymieniającego ilość znalezionych poważnych defektów i statusu wykonywania testów. Były też starania, aby zmierzyć wydajność personelu we wszystkich jednostkach biznesowych. Twoja firma wprowadziła także CMMI na poziomie całej firmy. Pojawił się problem z dotrzymaniem terminu wytwarzania sprzętu. Dowiedziałeś się, że linia produktowa innego, podobnego oprogramowania w Twojej firmie używa narzędzia o otwartym kodzie do automatyzacji testów. Używają go do zautomatyzowania około 50% testów, a pozostałe wykonują ręcznie poprzez interfejs użytkownika tego oprogramowania. Zostałeś poproszony, aby wyrazić swoją opinię o możliwości wybrania tego oprogramowania także do Twojej linii produktowej. Jakie są Twoje główne obawy? Zaznacz dokładnie TRZY opcje.
A
Czy jest możliwe wykonanie niektórych z Twoich testów ręcznie?
B
Czy wszyscy Twoi testerzy są w stanie nauczyć się nowego narzędzia?
C
Ile czasu musisz poświęcić na przepisanie istniejących testów?
D
Jak dobre jest wsparcie dla tego narzędzia o otwartym kodzie?
E
Czy nowe narzędzie jest przyjazne dla użytkownika?
F
Czy jest prawdopodobne, że twoi testerzy osiągną więcej z nowym narzędziem?
G
Co z bezpieczeństwem nowego narzędzia?
Question 48 Explanation: 
A. Poprawnie: musisz rozważyć możliwość, że narzędzie nie spełnia wszystkich Twoich
wymagań technicznych, nawet jeśli dla niektórych z nich może być szybsze
B. Niepoprawnie: to nie Twoje główne zmartwienie, ale generalnie dobry punkt do sprawdzenia
C. Poprawnie: musisz myśleć o dużej ilości istniejących testów, a także ma to wpływ na zwrot z
inwestycji
D. Niepoprawnie: to nie Twoje główne zmartwienie, ale generalnie dobry punkt do sprawdzenia
E. Niepoprawnie: to nie Twoje główne zmartwienie, ale generalnie dobry punkt do sprawdzenia
F. Poprawnie: to sprowadza się do ogólnego zwrotu z inwestycji i możliwości testowania
szybciej w projektach z krótkimi terminami końcowymi
G. Niepoprawnie: to nie Twoje główne zmartwienie, ale generalnie dobry punkt do sprawdzenia
Question 49
Pracujesz dla międzynarodowej firmy produkującej sprzęt i oprogramowanie dla sieci telekomunikacyjnych. Produkcja sprzętu i oprogramowania odbywa się w osobnych jednostkach biznesowych. Jesteś Kierownikiem Testów jednej z linii produktowych oprogramowania do routerów sieciowych. W Twojej linii produktowej jest długa tradycja tworzenia ściśle zintegrowanych produktów przy użyciu przyrostowego cyklu życia produktów. Jednostka biznesowa wytwarzająca sprzęt produkuje nową wersję co sześć miesięcy. Twoja linia produktowa oprogramowania stara się mieć nową wersję oprogramowania gotową dla każdej nowej wersji sprzętu. Oprogramowanie jest wytwarzane w dwumiesięcznych cyklach przyrostowych. Harmonogramy jednostek biznesowych są zsynchronizowane podczas fazy projektowania. Twój zespół składa się z 15 testerów, którzy są w firmie od przynajmniej dwóch lat, a w większości dużo dłużej. Nowe testy są tworzone przez najbardziej doświadczonych analityków testów jako tworzone na miejscu skrypty. Wariacje testów i zbiory testów regresji są tworzone przez resztę zespołu testowego. Zarząd firmy wymaga miesięcznego raportu z postępu testów wymieniającego ilość znalezionych poważnych defektów i statusu wykonywania testów. Były też starania, aby zmierzyć wydajność personelu we wszystkich jednostkach biznesowych. Twoja firma wprowadziła także CMMI na poziomie całej firmy. Pojawił się problem z dotrzymaniem terminu wytwarzania sprzętu. Dowiedziałeś się, że linia produktowa innego, podobnego oprogramowania w twojej firmie używa narzędzia o otwartym kodzie do automatyzacji testów. Używają go do zautomatyzowania około 50% testów, a pozostałe wykonują ręcznie poprzez interfejs użytkownika tego oprogramowania. Jeśli wybierzesz to samo narzędzie o otwartym kodzie, to które z następujących czynności powinny mieć miejsce, zanim obecne narzędzie zostanie wycofane tak, aby jak najszybciej osiągnąć korzyści?
A
Własne narzędzie musi być utrzymywane i przekonwertowane na nowe środowisko
B
Trzeba utrzymywać funkcjonalności istniejącego narzędzia do tworzenia kopi zapasowej i jej odzyskiwania
C
Należy przekonwertować wszystkie skrypty własnego narzędzia na nowe narzędzie
D
Należy przekonwertować skrypty testów regresji z istniejącego narzędzia na nowe narzędzie
Question 49 Explanation: 
A. Niepoprawnie: ta czynność nie jest konieczna, bo własne narzędzie nie będzie utrzymywane
B. Niepoprawnie: ta czynność nie jest konieczna, bo własne narzędzie nie będzie utrzymywane
C. Niepoprawnie: nawet gdybyś chciał to, realistycznie patrząc, nie da się przekonwertować wszystkich skryptów a jeśli jest to możliwe, zrób to chociaż dla testów regresji
D. Poprawnie: D jest poprawną odpowiedzą z punktu widzenia wycofania narzędzia, ponieważ jest dużo istniejących skryptów, a skrypty testów regresji są tymi, których używa się najczęściej
Question 50
Pracujesz dla międzynarodowej firmy produkującej sprzęt i oprogramowanie dla sieci telekomunikacyjnych. Produkcja sprzętu i oprogramowania odbywa się w osobnych jednostkach biznesowych. Jesteś Kierownikiem Testów jednej z linii produktowych oprogramowania do routerów sieciowych. W Twojej linii produktowej jest długa tradycja tworzenia ściśle zintegrowanych produktów przy użyciu przyrostowego cyklu życia produktów. Jednostka biznesowa wytwarzająca sprzęt produkuje nową wersję co sześć miesięcy. Twoja linia produktowa oprogramowania stara się mieć nową wersję oprogramowania gotową dla każdej nowej wersji sprzętu. Oprogramowanie jest wytwarzane w dwumiesięcznych cyklach przyrostowych. Harmonogramy jednostek biznesowych są zsynchronizowane podczas fazy projektowania. Twój zespół składa się z 15 testerów, którzy są w firmie od przynajmniej dwóch lat, a w większości dużo dłużej. Nowe testy są tworzone przez najbardziej doświadczonych analityków testów jako tworzone na miejscu skrypty. Wariacje testów i zbiory testów regresji są tworzone przez resztę zespołu testowego. Zarząd firmy wymaga miesięcznego raportu z postępu testów wymieniającego ilość znalezionych poważnych defektów i statusu wykonywania testów. Były też starania, aby zmierzyć wydajność personelu we wszystkich jednostkach biznesowych. Twoja firma wprowadziła także CMMI na poziomie całej firmy. Pojawił się problem z dotrzymaniem terminu wytwarzania sprzętu. Problemy z harmonogramem dostarczania zostały dogłębniej przeanalizowane. Po pierwsze wydaje się, że nie ma dość czasu, aby pokryć wystarczającą ilość nowych wymagań dla nowego wydania. Zastanawiasz się, jak zmierzyć pokrycie Twoich skryptów testów funkcjonalnych tak, żeby pomogło Ci to dotrzymać terminu wydania. Która z poniższych opcji jest NAJLEPSZYM wyborem?
A
Prześledź powiązania między skryptami testowymi a wymaganiami testów w narzędziu do zarządzania testami
B
Zbierz liczbę uruchomień skryptów testowych na przyrost w narzędziu do zarządzania testami
C
Monitoruj wydajność systemu, tak żeby można było dostrajać jego skalowalność
D
Zmierz liczbę godzin spędzonych na wytwarzaniu skryptów testowych jako jeden z ich atrybutów
Question 50 Explanation: 
A. Poprawnie: ta metryka automatycznie powie Ci czy pokryłeś dostatecznie dużo wymagań do daty wydania i czy nie masz za dużo pokrycia w niektórych obszarach
B. Niepoprawnie: ta metryka sama nic nie mówi, wszystkie testy mogą być w jednym obszarze funkcjonalności. Mimo to mierzenie ilości wykonanych testów staje się wtedy łatwiejsze
C. Niepoprawnie: dotyczy narzędzi do testów wydajnościowych
D. Niepoprawnie: ta opcja sprawi, że liczenie godzin będzie łatwiejsze, ale nie pomoże w rozwiązaniu problemu. Czas był wymieniony w scenariuszu jako problem, dlatego ta opcja mogła wydawać się prawidłowa
Question 51
Poniższa tabela prezentuje macierz umiejętności dla zespołu testów akceptacyjnych użytkownika (UAT) w obszarze wytwarzania oprogramowania i wiedzy domenowej (wydawanie). Każdy członek zespołu został oceniony bazując na umiejętnościach w różnych obszarach wydawania oprogramowania, wiedzy domenowej, przypadkach użycia, projektowania oprogramowania i kodowania. Dla każdego obszaru rozwoju oprogramowania zostali oni ocenieni na jednym z czterech poziomów. (brak wiedzy, podstawowa wiedza, rozumienie, tworzenie), a ich wiedza w obszarze domenowym została oceniona jako wysoka, średnia, niska.
Członek zespołu
V W X Y Z
Wiedza dziedzinowa wysoka niska średnia wysoka niska
Przypadki użycia brak zna zna rozumie rozumie
Projektowanie oprogramowania brak zna może tworzyć zna rozumie
Kodowanie brak może tworzyć rozumie rozumie zna
Zdecydowano, ze zespół testów akceptacyjnych powinien zacząć używać narzędzia o otwartym kodzie, które używa języka skryptowego podobnego do Javy i testowania opartego na słowach kluczowych. Bazując na macierzy kompetencji, którzy testerzy powinni zostać zatrudnieni przy opracowaniu struktury testów dla tego narzędzia?
A
V, Y
B
X, Z
C
W, X
D
Y, Z
Question 51 Explanation: 
A. Niepoprawnie: Żaden z nich nie potrafi pisać kodu, co jest niezbędne do tworzenia skryptów.
B. Niepoprawnie: Żaden z nich nie potrafi pisać kodu, co jest niezbędne do tworzenia skryptów.
C. Poprawnie: Umiejętności kodowania są niezbędne przy tworzeniu skryptów, a umiejętności projektowania będą przydatne przy dobrym projektowaniu struktury, dla testów opartych na słowach kluczowych.
D. Niepoprawnie: Żaden z nich nie potrafi pisać kodu, co jest niezbędne do tworzenia skryptów.
Question 52
Załóżmy, że zarządzasz grupą testerów składającą się z sześciu osób. Zidentyfikowałeś najważniejsze cechy w trzech kategoriach dla zespołu: testowanie, technologia i wiedza biznesowa. Przeprowadziłeś ocenę umiejętności dla każdego członka zespołu testowego używając skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższy poziom a 5 najwyższy na skali umiejętności. Załóżmy, że masz następujące średnie wyniki dla swojego zespołu w każdej kategorii. Testowanie 3.25 Technologia 1.17 Wiedza biznesowa 3.75 Planujesz teraz kolejne kroki, aby zbudować swój zespół. Które TRZY z poniższych czynności powinny znaleźć się w Twoim planie?
A
Jeśli pojawią się możliwości zatrudnienia preferuj z umiejętnościami technologicznymi.
B
Utrzymaj trend w firmie aby szkolić wszystkich testerów z ISTQB Poziomu Podstawowego.
C
Oceń umiejętności testerów i zaplanuj zw olnienia dla tych, którzy w rankingu znajdą się na samym dole.
D
Zidentyfikuj najbardziej krytyczne braki w umiejętnościach i metody służące ich zaadresowaniu.
E
Postaraj się osoby z kompetencjami biznesowymi wymienić z ludźmi, którzy mają silniejsze umiejętności technologiczne.
F
Sprawdź umiejętności interpersonalne testerów, cechy osobowości i umiejętności komunikacji.
G
Zarekomenduj wszystkim członkom zespołu zwiększenie ich kompetencji technologicznych.
Question 52 Explanation: 
A. Poprawnie: powinniśmy znaleźć złoty środek między słabymi i silnymi cechami kiedy rekrutujemy.
B. Niepoprawnie: wiemy, że część testerów już jest po certyfikacji i dodatkowo nie mamy wskazań, że najważniejsze umiejętności są w obszarze testowania.
C. Niepoprawnie: to jest ekstremalne rozwiązanie i nie mamy informacji, że zespół sobie nie radzi, albo że nie będzie sobie radził.
D. Poprawnie: musimy możliwie najszybciej zaadresować słabe strony, które wpływają na efektywność i wydajność.
E. Niepoprawnie: tworzenie słabości w obszarze, w którym jesteśmy silni nie będzie pożądanym rozwiązaniem.
F. Poprawnie: oprócz testowanie, technologii i wiedzy biznesowej również umiejętności miękkie są ważne
G. Niepoprawne: to jest rezygnacja z kierowniczej odpowiedzialności i potrzeby w kierowaniu rozwojem pracowników i próba rozwiązywania problemu słabych umiejętności pojedynczych osób.
Question 53
Przewodzisz czteroosobowemu zespołowi testowemu w projekcie, w którym data dostarczenia produktu jest oddalona zaledwie o cztery tygodnie. Twój pierwotny plan testów pokazał, że pozostało jeszcze 200 dni wysiłku testowego. W następnym tygodniu dwóch nowych członków zespołu ma zacząć pracę. Które TRZY z następujących stwierdzeń najlepiej opisują umiejętności, które będą wymagane od Ciebie w ciągu najbliższych kilku tygodni?
A
Szybka asymilacja nowych członków w zespole, z ciągłym zapewnieniem nadzoru i wsparcia.
B
Zapewnienie, że żaden członek zespołu nie będzie faworyzowany, a wszystkie zadania będą współdzielone w zespole
C
Pokazanie zaangażowania poprzez pracę w zespole testowym, delegowanie obsługi zewnętrznych zgłoszeń do członków zespołu.
D
Ścisłe zarządzanie zespołem testowym i przypisywania nowych zadań dopiero wtedy kiedy zostanie zakończone poprzednie
E
Przekonywanie członków zespołu, że ich praca ma znaczenie, a informacja jaką przekazują jest kluczowym wkładem w wysiłek całego zespołu
F
Analiza cech osobowości dla identyfikacji nowych umiejętności, które powinny zostać pozyskane dla zwiększenia portfolio umiejętności pojedynczych osób
G
Radzenie sobie z problemami harmonogramu projektu i oczekiwaniami ze strony klienta i kierownictwa.
Question 53 Explanation: 
A. Poprawnie: Z danych liczbowych wynika, że postępowanie wg planu nie jest zgodne z harmonogramem i musi to zostać zarządzone.
B. Niepoprawnie: Traktowanie wszystkich członków zespołu w ten sam sposób i rozdzielanie wszystkich zadań pomiędzy członków zespołu nie brzmi jak wykorzystywanie zróżnicowanych umiejętności różnych członków zespołu.
C. Niepoprawnie: Jako lider zespołu masz inną odpowiedzialność (i przypuszczalnie umiejętności) niż członkowie zespołu, więc lepiej jest wykorzystać twój czas w pierwszej kolejności na kierowanie a później na testowanie.
D. Niepoprawnie: Jest lepszą praktyką by dostarczyć testerom więcej autonomii i pozwolić im zarządzać własnym czasem efektywnie.
E. Poprawnie: Dowartościowani pracownicy mogą dać z siebie więcej
F. Niepoprawnie: Pomimo tego, że analiza cech osobowości, w celu identyfikacji i pozyskania nowych umiejętności jest dobrą praktyką, nie jest to najlepsza kompetencja do zaangażowania w ciągu najbliższych 4 tygodni.
G. Poprawnie: Ponieważ włączamy do zespołu dwie nowe osoby a czasu jest niewiele, musimy zasymilować ich tak szybko jako to możliwe.
Question 54
Organizacja wytwarza oprogramowanie dla banków na lokalnym rynku używając zwinnego procesu wytwarzania oprogramowania. Oprogramowanie bazuje na zewnętrznych komponentach opartych na otwartym kodzie. Używa także istniejących usług sieciowych, które na czas programowania i integracji zostają zastąpione testowymi zaślepkami. Są plany, aby dostosować to oprogramowanie na rynek międzynarodowy dla banku działającego globalnie. Która (JEDNA) odpowiedź jest NAJLEPSZĄ propozycją organizacji testów w tym projekcie?
A
Testy modułowe wykonane przez programistów; testy integracji modułów wykonane przez wewnętrzną niezależną organizację testową; testy systemowe i testy akceptacyjne użytkowników wykonane przez ekspertów bankowych; testowanie lokalizowania zlecone zewnętrznym specjalistom testów
B
Testy modułowe wykonane przez programistów; testowanie systemowe wykonane przez niezależną wewnętrzną organizację testową; testy akceptacyjne użytkowników i lokalizacji wykonane przez ekspertów bankowych wspieranych przez niezależną wewnętrzną organizacją testową
C
Testy modułowe i integracji modułów wykonane przez programistów; testy systemowe wykonywane przez niezależną zewnętrzną organizację testową wspieraną przez programistów; testy akceptacyjne użytkowników wykonane przez ekspertów bankowych wspieranych przez wewnętrzną, niezależną organizację testową; testowanie lokalizowania zlecone zewnętrznym specjalistom testów
D
Testowanie modułowe oraz integracji modułów wykonane przez programistów; testowanie systemowe i akceptacyjne testy użytkowników oraz testowanie lokalizacji wykonane przez ekspertów bankowych wspieranych przez niezależną wewnętrzną organizację testową
Question 54 Explanation: 
A. Niepoprawnie: Testowanie systemowe wykonane wyłącznie przez ekspertów bankowych; kto testuje usługi sieciowe?
B. Niepoprawnie: Brak testów integracji modułów; brak wiedzy o testach lokalizacji.
C. Poprawnie: Aspekty techniczne pokryte przez programistów; funkcjonalność pokryta przez wewnętrznych testerów i ekspertów domenowych; lokalizacja pokryta przez zewnętrznych ekspertów.
D. Niepoprawnie: Brak wiedzy o testach lokalizacji.
Question 55
Zostałeś mianowany Kierownikiem Testów i pracujesz dla dużego projektu opartego na technologiach internetowych, który w chwili obecnej nie spełnia wymagań klienta. Zauważyłeś, że testerzy są nieszczęśliwi, stopa retencji jest niska, a testerzy regularnie odchodzą do innych firm. Która (JEDNA) z poniższych sytuacji NAJPRAWDOPODOBNIEJ demotywuje testerów?
A
Wydaje się, że istnieje wzajemny szacunek między członkami zespołu testowego i programistami
B
System bonusowy dla testerów powiązany z postrzeganą jakością dostarczanego oprogramowania
C
Testerzy otrzymują coraz większą odpowiedzialność i oczekuję się od nich, że będą zarządzali własnym czasem
D
Kierownictwo okazuje widoczne uznanie dla pracy wykonanej przez testerów
Question 55 Explanation: 
A. Niepoprawnie: To jest motywator – z sylabusa.
B. Poprawnie: Powiązanie premii testerów z dostarczaną jakością może być demotywujące jako, że testerzy nie mają bezpośredniego wpływu na dostarczaną jakość i jeśli w tym scenariuszu dostawy nie są zgodne z oczekiwaniami klienta jest prawdopodobne, że postrzeganie jakości jest raczej niskie.
C. Niepoprawnie: To jest motywator – z sylabusa.
D. Niepoprawnie: To jest motywator – z sylabusa.
Question 56
Jesteś Kierownikiem Testów w organizacji, która wytwarza oprogramowanie dla bankomatów. Testy użyteczności są wykonywane na miejscu przez wewnętrzny zespół testowy. Na początku projektu zarząd wyższego szczebla zdecydował żeby zlecić do oddziału offshore testy funkcjonalne zamiast zespołowi wewnętrznemu. Podczas testów użyteczności wewnętrzny zespół testowy znalazł kilka defektów, z których kilka zablokowało dalsze testy użyteczności. Analiza raportów z testów pokazała, że testy funkcjonalne tych samych funkcji zostały zaprojektowane i wykonane przez zespół offshore bez znalezienia żadnych blokujących defektów. Która (JEDNA) z następujących propozycji komunikacji będzie NAJLEPSZĄ opcją, aby przedyskutować czynności potrzebne do załagodzenia powstałej sytuacji?
A
Zaplanuj przegląd produktów testowania dla testów funkcjonalnych systemu, z przeglądającymi z wewnętrznego zespołu testów oraz zespołu zdalnego (ang. offshore)
B
Wyślij szczegółowe raporty defektów i wagi defektów do wyższego kierownictwa, aby uzyskać więcej czasu dla wewnętrznego zespołu testów na przeprowadzenie testów użyteczności
C
Zaplanuj telekonferencję ze zdalnym zespołem testów i wyższym kierownictwem dla znalezienia przyczyny źródłowej nieznalezienia defektów
D
Wyślij szczegółowe raporty defektów i wagi defektów do zespołu zdalnego i poproś o podanie przyczyny źródłowej nieznalezienia defektów
Question 56 Explanation: 
A. Poprawnie: Dyplomacja i obiektywność są ważnymi czynnikami do budowania zaufania w nowym modelu zlecania na zewnątrz; przeglądy są konstruktywnym rozwiązaniem dla transferowania wiedzy z zespołu wewnętrznego do zespołu zdalnego.
B. Niepoprawnie: Wyższe kierownictwo nie będzie chciało oglądać szczegółowych raportów z defektów
C. Niepoprawnie: Wyższe kierownictwo nie będzie chciało się angażować w badanie przyczyny źródłowej
D. Niepoprawnie: Sam zespół zdalny nie będzie skuteczny w poszukiwaniu przyczyny źródłowej
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 56 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
56End
Return

ISTQB Poziom Podstawowy