Outsourcing

AmberTeam Testing świadczy usługi outsourcingu testerów.

Testowanie oprogramowania wymagana specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Realizacja kilkudziesięciu projektów różnej wielkości pozwoliła zdobyć nam doświadczenie oraz ukształtować niezbędne cechy charakteru, aby utrzymywać najwyższy poziom usług. Każdy nasz tester posiada niezbędną wiedzę oraz niezbędne certyfikaty (ISTQB).

Wspieramy wiele firm, organizacji oraz sektor publiczny poprzez planowanie, projektowanie i wykonywanie testów. 
AmberTeam Testing wspomaga zarówno firmy tworzące oprogramowanie – na każdym etapie tworzenia (od projektu technicznego do wdrożenia
u odbiorcy), jak również wykonujemy testy z ramienia odbiorców oprogramowania. Wspomagamy zespoły testerskie odbiorcy.

Projektujemy i organizujemy testy aby najskuteczniej wykorzystać założone ramy czasowe oraz koszty, co pozwala na minimalizację ryzyka wdrożenia, ale pozwala zmaksymalizować wykorzystanie możliwości systemu już od pierwszych dni po wdrożeniu.

Niwelujemy „choroby wieku dziecięcego” systemów, gdyż dobrze przetestowany system wspomaga działanie organizacji.

Dzięki outsourcingowi zespołu testerskiego dostają Państwo bezpośredni dostęp do wykwalifikowanych specjalistów bez konieczności ponoszenia niepotrzebnych kosztów.