Akademia

ISTQB POZIOM PODSTAWOWY

Celem kursu jest przedstawienie uporządkowanego materiału na temat metodyk testowania i organizacji testów. Początkującym pozwala on zapoznać się z podstawami testowania oprogramowania, a zaawansowanym uporządkować posiadaną wiedzę. Kurs obejmuje podstawy terminologiczne, techniki testowania, zarządzanie testami, odniesienie do automatyzacji testów.

ODBIORCY SZKOLENIA:

 • Osoby biorące udział w testach
 • Osoby zarządzające testami
 • Kierownicy projektów
 • Inne osoby z zespołu projektowego

program SZKOLENIA:

 1. Podstawy testowania.
 2. Testy w cyklu życia projektów.
 3. Dynamiczne techniki testowania.
 4. Statyczne techniki testowania.
 5. Zarządzanie testami.
 6. Automatyzacja testów.

ISTQB POZIOM ZAAWANSOWANY - TEST MANAGER

Prowadzimy akredytowany kurs przygotowujący do egzaminu ISTQB Advanced Level. Kurs kończy się egzaminem na certyfikat ISTQB CTAL TM.

Celem kursu jest przygotowanie Kierowników Testów dozaplanowania i poprowadzenia testów w projektach. Zawiera on wiele praktycznych przykładów i ćwiczeń pozwalających nie tylko na łatwiejsze przyswojenie wiedzy z zakresu zarządzania testami ale również na pogłębienie tych umiejętności.

Kurs przeznaczony jest dla uczestników posiadających doświadczenie od 3 do 5 lat pracy na stanowisku testera.

Po kursie uczestnik powinien umieć:

 • zdefiniować ogólne cele testowania i strategię testowania dla testowanego systemu
 • zaplanować, ułożyć w harmonogram i śledzić wykonanie zadań
 • opisać i zorganizować niezbędne czynności
 • wybrać, zdobyć i przydzielić odpowiednie zasoby do zadań
 • wybrać, zorganizować i przewodzić zespołom testowym
 • zorganizować komunikację pomiędzy członkami zespołów testowych oraz pomiędzy zespołami testowymi a innymi interesariuszami
 • uzasadnić decyzje oraz dostarczyć odpowiednią informację tam gdzie będzie to potrzebne

Kurs trwa pięć dni i obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Proces testowania
 2. Zarządzanie testami
 3. Przeglądy
 4. Zarządzanie incydentami
 5. Doskonalenie procesu testowania
 6. Narzędzia testowe i automatyzacja
 7. Umiejętności interpersonalne

Kurs prowadzony jest na materiałach Rexa Blacka, byłego prezesa ISTQB i doświadczonego wykładowcy.

ISTQB POZIOM ZAAWANSOWANY – ANALITYK TESTOWY

Prowadzimy akredytowany kurs przygotowujący do egzaminu ISTQB Advanced Level - Analityk Testowy. Kurs kończy się egzaminem na certyfikat ISTQB CTAL TA

Celem kursu jest pogłębienie przez uczestników znajomości technik projektowania testów. Zawiera on wiele praktycznych przykładów i ćwiczeń pozwalających nie tylko na łatwiejsze przyswojenie wiedzy na temat technik projektowania testów ale również na pogłębienie tych umiejętności. Kurs przeznaczony jest dla testerów posiadających doświadczenie od 2 do 5 lat pracy na stanowisku testera.

Po kursie uczestnik powinien umieć:

 • opracować zadania wynikające ze strategii testowania pod kątem wymagań biznesowych
 • przeanalizować system na poziomie szczegółowości odpowiednim do osiągnięcia oczekiwanego poziomu jakości
 • ocenić wymagania na system pod kątem poprawności dziedzinowej
 • przygotować i wykonać odpowiednie czynności oraz raportować ich postęp
 • dostarczyć odpowiednich dowodów wspierających ocenę jakości
 • wdrożyć narzędzia i techniki potrzebne do osiągnięcia zdefiniowanych celów

Kurs trwa cztery dni i obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Proces testowania
 2. Zarządzenie testami – rola Analityka Testowego
 3. Techniki testowania
 4. Testowanie cech jakościowych oprogramowania
 5. Przeglądy
 6. Zarządzanie incydentami
 7. Narzędzia testowe

Kurs prowadzony jest na materiałach Rexa Blacka, byłego prezesa ISTQB i doświadczonego wykładowcy.

ISTQB POZIOM ZAAWANSOWANY – TECHNICZNY ANALITYK TESTOWY

Prowadzimy akredytowany kurs przygotowujący do egzaminu ISTQB Advanced Level – Techniczny Analityk Testowy. Kurs kończy się egzaminem na certyfikat ISTQB CTAL TTA

Celem kursu jest pogłębienie przez uczestników znajomości technik projektowania testów oraz automatyzacji. Zawiera on wiele praktycznych przykładów i ćwiczeń pozwalających nie tylko na łatwiejsze przyswojenie wiedzy na temat technik projektowania testów ale również na pogłębienie tych umiejętności. Kurs przeznaczony jest dla testerów posiadających doświadczenie od 2 do 5 lat pracy na stanowisku testera.

Po kursie uczestnik powinien umieć:

 • opracować zadania wynikające ze strategii testowania według wymagań technicznych
 • przeanalizować wewnętrzną strukturę systemu na poziomie szczegółowości odpowiednim do osiągnięcia oczekiwanego poziomu jakości
 • ocenić system pod kątem technicznych atrybutów jakościowych takich jak wydajność, bezpieczeństwo itd.
 • przygotować i wykonać odpowiednie czynności oraz raportować ich postęp
 • wykonać zadania związane z testami technicznymi
 • dostarczyć odpowiednich dowodów wspierających ocenę jakości
 • wdrożyć narzędzia i techniki potrzebne do osiągnięcia zdefiniowanych celów

Kurs trwa trzy dni i obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zadania Technicznego Analityka Testowego w testowaniu opartym na ryzyku
 2. Testy oparte na strukturze
 3. Techniki analityczne
 4. Cechy jakościowe do testowania technicznego
 5. Przeglądy
 6. Narzędzia testowe i automatyzacja

Kurs prowadzony jest na materiałach Rexa Blacka, byłego prezesa ISTQB i doświadczonego wykładowcy.

SKUTECZNE PROJEKTOWANIE PRZYPADKÓW TESTOWYCH

Celem warsztatów jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności projektowania przypadków testowych. Kurs jest prowadzony na poziomie średnio zaawansowanym. Rozpoczyna się przypomnieniem podstawowych informacji na temat testowania. Główne moduły kursu koncentrują się na technikach opisu i projektowania przypadków testowych. Kurs kończy się przedstawieniem wstępnych informacji na temat automatyzacji testów oraz opisem testów eksploracyjnych.

ODBIORCY SZKOLENIA:

 • Kierownicy projektów
 • Osoby biorące udział w testach
 • Osoby zarządzające testami
 • Inne osoby z zespołu projektowego

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wstęp.
 2. Dokumentacja przypadków testowych.
 3. Czarnoskrzynkowe techniki projektowania przypadków testowych.
 4. Białoskrzynkowe techniki projektowania przypadków testowych.
 5. Testy eksploracyjne.
 6. Zastosowanie przypadków testowych w praktyce.

REQB POZIOM PODSTAWOWY

Celem szkolenia jest umiejętność identyfikowania oraz specyfikowania wymagań w projektach IT. Szkolenie trwa 2 dni.

ODBIORCY SZKOLENIA:

 • inżynierowie wymagań
 • analitycy systemowi
 • kierownicy projektów
 • kierownicy jakości

ODBIORCY SZKOLENIA:

 1. Podstawy inżynierii wymagań
 2. Procedury i procesy
 3. Zarządzanie projektem i zarządzanie ryzykiem
 4. Odpowiedzialności i role
 5. Identyfikacja wymagań
 6. Specyfikacja wymagań
 7. Analiza wymagań
 8. Śledzeniewymagań
 9. Zapewnienie jakości
 10. Narzędzia

WYKONYWANIE TESTÓW WYDAJNOŚCIOWYCH PRZY POMOCY JMETER’A

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnymi typami testów wydajnościowych, sposobami ich wykonania i zarządzania nimi. W warsztatach jest wykorzystywane znane i popularne narzędzie do testów wydajnościowych – Jmeter.

Uczestnicy warsztatów wykonują skrypty testujące przykładowe aplikacje webowe, tak żeby przećwiczyć i przyswoić teorię przedstawioną na wykładzie.

Warsztaty odbywają się na komputerach należących do uczestników, co pozwala na skonstruowanie części środowiska testowego, które po kursie może być od razu wykorzystane w testach w macierzystych organizacjach uczestników warsztatów.

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1: Wprowadzenie do testów wydajnościowych

Moduł 2: JMeter jako narzędzie do automatyzacji testów

Moduł 3: Zaawansowane techniki wykorzystania JMeter’a

Moduł 4: Zarządzanie testami wydajnościowymi